VERATA NA[A RISJANSKA

Sveti prorok Ilija i Sveta prepodobna ma~enica Paraskeva

"BOGOVITE KOI NE GO SOZDADOA NEBOTO I ZEMJATA ]E SE ISTREBAT"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Bog mu javil na svojot veren sluga: "... sokrij se pri potokot Horat, koj e sproti Jordan: od toj potok }e pie{, a na gavranite sum zapovedal da te hranat tamu".
  • Sveta prepodobna ma~enica Paraskeva se zamona{ila i "so pogolem `ar na revnost ja propoveda{e Hristovata vera".

Nare~eniot "angel vo telo, stolb na prorocite, vtor prete~a na Hristovoto doa|awe", Sveti prorok Ilija, koj `iveel 900 godini pred Isus Hristos, gi objavuva bo`jite ~udesa i spasenieto, bo`jata sila pravda i vistina niz site vekovi. Roden e vo 816 godina pred Hrista, vo gradot Tesvit.

Po poteklo e od plemeto Aronovo. Bog mu podaril ogneni sili i plamen karakter. Mladosta ja pominal vo molitvi kon Boga, vo pustina. Bezbo`niot izraelski car Jerovoam go pro{iril idolopoklonstvoto, podignal hramovi so ve{ta~ki bogovi, na koi lu|eto se poklonuvale.

Sveti Ilija vo ognena kola

Sveti Ilija gi gledal bezzakonijata vo Izrael od strana na carevite, stare{inite i narodot, gledal kako bezbo`nicite gi prinesuvaat svoite sinovi i }erki kako `rtvi na demonite, gi gledal ubistvata na pravednicite i poradi toa du{evno stradal. Toj gi izobli~il nivnite bezzakonija i so zborovi silni kako ogan, go propovedal bo`joto slovo za da gi izvle~e od |avolot i da gi vrati kon Boga.

HRISTOVIOT ^UDOTVOREC

Go molel Bog da gi kazni bezbo`nite Izraelci za da se pokaat. ^udotvorecot Sveti prorok Ilija, imal sudir so izraelskiot car Ahav i `ena mu Jezavela, koi go prinuduvale narodot da se poklonuva na idolite. Car Ahav izgradil hram na Siriskiot la`en bog-idol Vaal. Sveti prorok Ilija ja izobli~il negovata zabluda, no toj ostanal neznabo`ec. Toga{, toj pred carot Ahav, ja najavil bo`jata kazna i so molitva kon Boga "on go zatvori neboto i ne padna do`d tri godini i {est meseci". Nastanalo su{a i glad. Bog mu javil na svojot veren sluga: "... sokrij se pri potokot Horat, koj e sproti Jordan: od toj potok }e pie{, a na gavranite sum zapovedal da te hranat tamu".

Vo manastirot "Sveti Georgi Hozevitski" (vo Sveta zemja), ima pe{tera posvetena na Sveti prorok Ilija i ikona so negoviot lik i gavranot. Sveti Ilija ja doka`a silata bo`ja. Bog mu ispratil ogan od neboto i ja zapalil vo prisustvo na mnogu lu|e `rtvata {to ja prinel na Bog. Po molitvite na Svetecot, Bog ispratil do`d od neboto. Sveti Ilija go umno`il bra{noto i masloto vo ku}ata na vdovicata vo Sarepta Sidonska, a i go voskresnal nejziniot umren sin. Bogovidecot Sveti Ilija na gorata Horiv (blizu gorata Sinaj ), razgovaral so Bog i "slu{na glas Bo`ji vo tivkoto svetlo vetre". Prorokot, so svojata nametka ja presekol vodata na r. Jordan i po nea pominal kako po suvo. Mu prorekol za stra{nata smrt na Ahav i negovata `ena. Koga odele zaedno so Elisej, negoviot naslednik, "naedna{ se pojavi ognena kola i ogneni kowi i gi razdelija eden od drug, i Ilija se ponese vo viorot kon neboto". Zatoa na svetite ikoni se naslikuva vo ogneni koli. Bil odnesen so teloto. Svetata Crkva n# u~i deka Sveti prorok Ilija povtorno }e dojde na zemjata pred vtoroto Hristovo doa|awe, za da ja uni{ti antihristovata sila.

^UDESNO SPASENIE

Sveta prepodobna ma~enica Paraskeva `iveela vo vremeto na Rimskiot car Antonin Pij, koj caruval od 138 161 godina. Se rodila vo Rim, vo petok, pa zatoa go dobila imeto Paraskeva Petka. Po smrtta na nejzinite roditeli, hristijani, Agaton i Politija, taa go razdala svojot imot na siroma{ni. Se zamona{ila i "so pogolem `ar na revnost ja propoveda{e Hristovata vera". Nekoi Evrei ja obvinile Sveta Paraskeva na carot Antonin "zaradi propovedta na zabranetata vera". Carot bil voodu{even od nejzinata ubavina i mudrost. "... Bogovite koi ne go sozdadoa neboto i zemjata }e se istrebat od zemjata", mu rekla na carot bez strav. Po naredba na carot, na glavata & stavile `elezen v`e{ten {lem, pa ja frlile vo golem kazan so vrelo maslo i smola, no Bog ja spasil ~udesno. Carot i mnogu neznabo`ci poveruvale vo Hristos i se krstile. Bila `estoko ma~ena od knezovite Asklipij i Tarasie. Najposle bezdu{niot tiranin Tarasie ja posekol so me~ nejzinata ~esna glava. Bog ja primil nejzinata pobedonosna du{a.

Sv. Prepodobna Petka