POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

TELEVIZIJATA NA PREMIEROT

Gog ma Gog

Ruralnata slika za Makedonija ne se smeni duri i koga prestana da izleguva vesnikot "Makedonija denes", kako {to nema da se smeni ako prodol`i i sobiraweto uli~ni potpisi za "vrzuvawe kanta" na A1, kako najlo{a (ne)makedonska televizija. Ne{to drugo mirisa na gnilo vo dr`avata - Danska!

Ovaa vlast napravi pusto{ vo sistemot na informiraweto. Pred nepolni tri godini ekspanzionisti~ki se naso~i da go osvoi, duri i da go pro{iri informativniot prostor, stavaj}i gi pod svoja kapa site mediumi {to mo`e{e da gi stavi, a se obide da formira i investira vo novi.

[to se slu~i vo me|uvreme? Bidej}i zborot e kako vodata, i da saka{ da go zapre{ ne mo`e{. Lo{ata, nepromislena vladina politika na planot na informiraweto otvori "proces" na sozdavawe mediumi koi }e se lociraat - kontra. Me|utoa, nikade vo svetot vesnik ne se pravi na sila i od inaet. Takvite vesnici se podednakvo opasni i za vlasta i za opozicijata.

Mnogu postoe~ki vesnici koi imaa ime i imix, svesno bea potisnati i namerno zaboraveni. Eden od niv be{e "Mlad borec", vesnik duri podobar vo eden moment i od onaa proslavena "Mladina" vo Slovenija, koja i den-denes pravi "rastur" na prebirliviot podalpski informativen pazar.

Najneprebolenata makedonska bolka, sepak e i ostanuva - MRTV. Nema ma` na svetov, da ne zboruvame za `enite, {to ne saka likot svoj da go vidi na dr`avnata televizija. Toa e onoj "izvor vo koj, piej}i voda, a kaj nas dr`ej}i govor, se videl narcisot i se vqubil vo samiot sebe"!

Ottamu, ne slu~ajno Qub~o-premierot, go donese Qup~o-kvestorot za glaven "intendant" na MRTV. I nacionalnata televizija ja promovira vo partiska. Oddale~uvaj}i ja od najvitalnite dr`avni interesi.

Na glavniot dr`aven ekran, nevidena religiozna poslu{nost. Svetcite od tipot na Branislav Dimovski, kogo vo liftovite na MRTV, armija honorarci go moli i mu pi{uva poraki za "tro{ka pari~ka", na nim svojstven na~in po~naa da ja raznesuvaat slavata na svojot Premier.

Da ne se razbereme pogre{no: i porane{niot Gospod Bog - Branko raspolaga{e so svoi svetci proroci, ama tie bea barem malku posofisticirani, imaa milost i davaa prostor i na drugi.

Ovie denes od MRTV napravija - tvrdina. A, vo tvrdinite znaete: lu|eto dobrovolno si se zatvoraat, samite so sebe komuniciraat i ne im davaat na drugi da gi denunciraat.

Ne znam od koi pri~ini i zo{to, ama do mene prodre edna vest deka Premierot, koj ja sozdade ovaa MRTV, ne go gledal Dnevnikot: mu go "~itale urednicite vo faza na podgotovka".

Suvo drvo plod ne dava. Navistina, zo{to mu e na Premierot nacionalna televizija koja "nikoj" ne ja gleda? Znaete li od koga na MRTV & treba{e remont: u{te od vremeto na pa|aweto na socijalizmot. Arno ama, za takov rez treba dobar i stru~en tim, koj do den-denes nie vo Makedonija ne mo`eme da go sostavime.

Zatoa tie {to treba{e da go operiraat bolniot pacient, za kogo se veli deka od "vernost i poslu{nost" stasa do bezli~nost, si otidoa oti ne se soglasuvaa ni so Qup~o Jakimovski, ni so Slobodan Trajkovski. Od tie {to ostanaa, mnogu se so kovertirani ostavki.

Na Makedonija, nesomneno, brzo i neodlo`no & treba seriozna, dostoinstvena, avtoritetna nacionalna TV-ku}a, korekten borec za informativna ~istota vo dr`avata, oti nie gleda~ite ne sme kowi so amuti, frleni na sokak, xambazite vo na{e ime da se - pazarat.