KOMENTAR

Makedonski pluralizam

NEDOODEN DEL OD PEKOLOT

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • Evropa pove}e ne mo`e da mu vleze vo srceto na Makedonecot. Taa Evropa, kakva {to denes postoi, so takvi lu|e, go uni{ti Makedonecot {titej}i go Albanecot - terorist.
  • Kako interesen fragment od celiot ovoj korpus antimakedonski potezi na me|unarodnata zaednica, mo`e da se zeme i pritisokot na nadvore{nite diplomati Makedonija pove}e da ne koristi oru`je protiv teroristite od tipot na avioni, helikopteri, tenkovi, zatoa {to toa }e gi porazi i Va{ington ne }e mora pove}e da se me{a vo vnatre{nite raboti na ovaa mala zemja.

Izminative nekolku dena gledaj}i go seto ona {to ni se slu~uva vo zemjava, po~na da mi nalikuva na zatkulisno, organizirano, dogovoreno sproveduvawe na naludni~avata ideja na MANU (Makedonskata akademija na naukite i umetnostite).

Rekapitulacija. Pred triesetina dena Ara~inovo, najgolemoto skopsko albansko selo, be{e is~isteno od balistite, no i od naselenieto. Del od nego zamina vo Kosovo, del vo Gostivarsko, Debarsko, Tetovsko. [ansite za vra}awe vo svoite domovi zasega se svedeni na nula. Pri~ina - lo{i zdravstveni i sanitarni uslovi. Pra{aweto e: }e se vratat li vsu{nost nekoga{? Sega etni~ko ~istewe se slu~i vo Tetovsko. Smisleno, planirano i dogovoreno pome|u onie koi vo momentov glumat deka ne sakaat da se vidat. Ako gi proteravme teroristite od Ara~inovo, ako istite tie teroristi gi proteraa Makedoncite od Tetovsko, toga{ mnogu lesno izleguva na videlina deka nekoj na taen na~in se obiduva da razmeni naselenie i teritorii po pat na sila. Gospodinot Efremov be{e samo naivnata `rtva, koj vo uloga na ne~ij portparol, samo ja soop{ti takvata ideja koja vsu{nost i ne be{e negova, tuku visoko oficijalna. Denovive takvata ideja prakti~no i ja po~uvstvuvavme.

Setete se samo {to najavi premierot Georgievski vo intervjuto za eden medium: "Se pla{am deka gra|anite po eden mesec sami }e pobaraat da dojde do razmena na teritorii i naselenie." Otkako Premierot uvide deka gra|anite ne pobaraa sami da dojde do toa, takvata ideja mora{e da se sprovede na vakov na~in, so teror, so etni~ko ~istewe. Sega }e bara voena ofanziva, sega se konfrontira so me|unarodnata zaednica. A la Milo{evi}. Toj barem znae{e koga i kako da sprovede strategija. So kopii pobrzo se stignuva do }o{ot.

ILUZII

Deka me|unarodnata t.n. demokratska zaednica otvoreno zastanuva na stranata na paravoenite formacii na ONA, na ist identi~en na~in kako na Kosovo so OVK, e pove}e od jasno. Ne e jasno samo zo{to toa go ~ini. Ako vo Srbija problemot bil Milo{evi} i negoviot re`im, nie nemame ni oddaleku ~ovek kako Milo{evi}. Toa zna~i deka Milo{evi} bil samo izgovorot vo ustite na zapadnite diktatori koi go koloniziraat Balkanot. [to }e se slu~i ako pretsedatelot Trajkovski naredi ofanziva protiv ka~acite na ONA, sprotivno na namerite na Brisel i Va{ington. ]e zamine za Hag, }e mu se sudi za voeni zlostorstva? Od toa li se pla{i?

Evropa pove}e ne mo`e da mu vleze vo srceto na Makedonecot. Taa Evropa, kakva {to denes postoi, so takvi lu|e, go uni{ti Makedonecot {titej}i go Albanecot - terorist. Deset godini sme `iveele vo iluzii i sme bile potr~kovci vo {emite na evropskite diplomati.

S# e jasno kako den. Koj go nametna ova raznebituvawe na Makedonija, koj dava potkrepa vo planot, koj n# delegitimira? Vo grupata spa|aat odrodnicite od makedonskiot narod, lakomite balisti koi so decenii se imaat nafrleno vrz makedonskata zemja i golemite sili vo momentov predvodeni od Solana, Robertson, Leotar i Perdju.

Postojat dilemi vo ovie vremiwa na ~ija strana e me|unarodnata zaednica vo konfliktot? 90 procenti od narodot vinata im ja prefrla tokmu nim, na "olesnuva~ite" Perdju i Leotar, koi so napolneti xebovi albanski valkani pari, nastojuvaat da ja uni{tat makedonskata dr`avnost. Deka toa e taka, se potvrduva preku slednoto istra`uvawe napraveno od strana na istaknatiot profesor na univerzitetot vo Otava, Majkl ^osudovski. Toj otvoreno i so argumenti doka`uva deka Va{ington stoi zad teroristi~kite napadi na paravoenata ONA vo Makedonija. Naredbata na Bu{ za stavawe na crnata lista na lica i organizacii vklu~eni vo teroristi~ko-kriminalni bandi na Balkanot e samo farsa. Poteg da se ubla`i antizapadnoto raspolo`enie vo Makedonija. No, takvata mamka na Stejt departmentot koja i do den denes ne poka`uva rezultati, ne pomina kaj makedonskoto naselenie, i u{te vo prviot moment se primi so rezerva. Spored profesionalnite istra`uvawa, vo Makedonija se primenuva bosanskata {ema na re{avawe na problemot koja rezultira so cepewe na teritorijata na dva entiteta. Menuvaweto na poziciite na stranskite diplomati onaka od oko, vo korist na ednata ili drugata strana, jasno govori za manipulativnata dinamika na zamajuvawe na albanskata i makedonskata strana od koja na krajot }e stradaat dvete.

Interesna e ulogata na t.n. olesnuva~i koi po sekoja cena uporno plasiraat informacii deka se borat za opstanokot na ovaa dr`ava. Celiot makedonski narod i nacionalnite malcinstva, osven albanskoto, vo postapkite na Leotar i Perdju gleda smrtno neprijatelstvo i razgraduvawe na dr`avnosta i integritetot. Rivalstvoto pome|u Evropskata unija i Soedinetite Amerikanski Dr`avi se odrazuva so negativni posledici vrz Makedonija koja gi trpi site tie nategawa i prepukuvawa me|u Brisel i Va{ington. Misijata na Perdju, spored razuznava~kite podatoci, e so somnitelna pozadina na amerikanskata administracija koja, kako i prethodnata Klintonova, e proalbanski orientirana. Sekojdnevnite provokacii i podbucnuva~ki elementi koi stignuvaat od Leotar i Perdju na {teta na mnozinskoto naselenie, za potoa po reakciite na gra|anite da se pretopat vo pomeki varijanti, lesno ja otkriva zatkulisnata rabota na dvajcata stranski posrednici. Spored profesorot ^osudovski, amerikanskiot posrednik, Xejms Perdju, vo Makedonija e ispraten so jasno opredelena cel, zadadena od negoviot pretpostaven Xorx Bu{, da raboti vo korist na albanskoto malcinstvo do stepen na federalizacija na dr`avata. Dokolku makedonskata strana poka`e neo~ekuvan otpor i sila vo ostvaruvaweto na takvata namera na "olesnuva~ot", vo toj slu~aj zapadnite zemji na eleganten na~in bi izvr{ile voena okupacija na zapadniot del od Makedonija, kako logisti~ka poddr{ka na ka~a~ko-balisti~kite paravoeni bandi. Toj plan bi se realiziral so vozdu{no-padobranski edinici na britanskata voena slu`ba, koja specijalno za taa namera bi doa|ala od Velika Britanija. Ova potsetuva na invazijata na NATO vrz Jugoslavija vo 1999 godina, no ovoj pat vo Makedonija bi se odvivala vo poblaga i potainstvena forma. Izgovorite na Perdju i Leotar deka tie se povikani tokmu od makedonskata Vlada i ne znaat zo{to sega se {irat nekoi dezinformacii povrzani so niv, ne dr`at mesto. I da gi povikala makedonskata Vlada, taa gi povikala da posreduvaat vo korist na Makedonija i mnozinskoto naselenie, a ne vo korist na golemodr`avnite albanski kombinatoriki. Za da se opravdaat podocna site ovie naludni~avi igri na zapadnite taktizeri, dobro znaat da gi iskoristat sega{nite nepromisleni izjavi na del od pretstavnicite na makedonskiot vladin kabinet, posebno na premierot Georgievski i portparolot Milo{oski, koi udiraa po grbot na me|unarodnata zaednica okvalifikuvaj}i ja kako logistika na teroristite na t.n. ONA.

PROPAGANDA

Mediumskata propagandna kampawa, koja istovremeno (paralelno) se vodi niz svetskite mediumski centri niz zapadnite zemji na {teta na Makedonija, pritoa zatskrivaj}i ja vistinata, jasno govori deka tie go podgotvuvaat javnoto mislewe vo svoite zemji za edna mo`na operacija od takov oblik.

Top tema na Si-En-En i Bi-Bi-Si izminative denovi bea zapalenite kombiwa na OBSE vo centarot na Skopje i demoliranite ambasadi na SAD, Velika Britanija i Germanija, prika`uvaj}i go so toa vandalizmot na Makedoncite kon s# {to e zapadno. Vo me|uvreme, na istite tie objektivni i neutralni televiziski stanici ne mo`ete da vidite nutu eden kadar, nitu edna snimka, nitu edna re~enica za proteranite makedonski `iteli od tetovskite sela Le{ok, Dobro{te, Jedoarce i preostanatite. Ne mo`ete da gi zabele`ite zapalenite ku}i od strana na nelu|eto, zatoa {to tie za niv se borci za sloboda i ~ovekovi prava.

Kako interesen fragment od celiot ovoj korpus antimakedonski potezi na me|unarodnata zaednica, mo`e da se zeme i pritisokot na nadvore{nite diplomati, Makedonija pove}e da ne koristi oru`je protiv teroristite od tipot na avioni, helikopteri, tenkovi, zatoa {to toa }e gi porazi i Va{ington ne }e mora pove}e da se me{a vo vnatre{nite raboti na ovaa mala zemja. Posledniot primer na amerikanskoto iznuduvawe garancii od Ukraina, deka nema da prodava oru`je na Makedonija, najslikovito govori na ~ija strana se na{ite "sojuznici" i "prijateli". Vo me|uvreme tie }e im pomognat na balistite vo Tetovsko, dostavuvaj}i im oru`je so helikopteri, me|u koe ima i stingeri za soboruvawe na na{ite voeni letala, koi se poka`aa kako mo{ne efikasni vo spravuvaweto so `ivata sila na t.n. ONA.

Rabotite se jasno razdvoeni. Stranite se izbistreni, pove}e nema somnevawe i pla{ewe. Makedonija deset godini imala la`ni sojuznici. Imala predavnici i koristoqubci. Imala prijateli s# dodeka bila potrebna da im gi uslu`i nivnite valkani igri na Balkanot.

Bevme tapkani po ramoto kako mnogu poslu{ni, gi proglasuvavme za doma}ini. Sega n# mavaat po grbot za pregolemata maloumnost na na{iot politi~ki vrv. Tretata politi~ka sila vo dr`avava mora da proraboti ako misli deka Makedonija e navistina pred kolaps. Sekoe odolgovlekuvawe, razmisluvawe i taktizirawe mo`ebi }e n# odvede vo bunarot bez dno. Taa sila mora da stavi "stop" na sekoj proces vo Makedonija i da n# vrati na po~etokot na ne{tata, da n# vrati na svetliot datum - 8 septemvri 1991 godina.