KOMENTAR

Gledano odnadvor

ILINDEN 2001

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pominaa 98 godini od Ilindenot 1903 godina i Ilindenot 2001 godina. Vo toj relativno dolg period se slu~ija mnogu raboti za koi site znaeme i za koi mnogupati sme slu{ale. Makedonija se izbori za nezavisnost i sonot na iljadnici patrioti stana realnost. Po skoro 10 godini samostojnost i suverenost, denes Makedonija se soo~uva so rezultatite na java{lukot na vladeeweto na serijata nesposobni vladi ~ija glavna zada~a be{e li~noto zbogatuvawe, a ne zajaknuvawe na dr`avata. Posledicite gi gledame na naslovnata stranica, kako i vo mediumite vo poslednite {est meseci.

Makedonija e vo vojna i sekojdnevno sme prinudeni da se soo~uvame so s# pove}e okupirani teritorii i s# pove}e etni~ki is~isteni Makedonci vo svojata sopstvena dr`ava. Direktno odgovorni za ovaa tragedija se Vladata i Pretsedatelot na Makedonija i s# dodeka tie se na vlast, dr`avata }e prodol`i da propa|a s# do nejzinoto is~eznuvawe. Ilinden treba{e da bide praznik koga se slavat makedonskite dostignuvawa na site poliwa. Ovaa godina Ilinden }e bide praznik na sramot, rezilot i raznebituvaweto na Makedonija.

Zapadot i nie

Zapadot ja prodol`uva serijata katastrofalni gre{ki na Balkanot. Gre{kite se dol`at na naivnosta i, pred s#, stravot za vleguvawe vo direkten voen konflikt so albanskite ekstremisti, a ne kako {to mislat privrzanicite na raznite kafeanski teorii na konspiraciite za bo`emnite interesi na SAD i voop{to Zapadot na Balkanot. Edinstvenite interesi tuka im se da obezbedat dolgoro~en mir, no toa e mnogu pote{ko da se postigne, otkolku {to izgleda. Glavna pri~ina e golemoalbanskiot ekspanzionizam koj edno zboruva (go negira), a drugo pravi (neumorno raboti za ostvaruvawe na taa ideja). Za `al, Zapadot dosega poka`uva deka im veruva na retorikite na albanskite pretstavnici, bidej}i nema izbor. Inaku, toa bi zna~elo totalna vojna protiv Albancite, a toa Zapadot ne mo`e da si go dozvoli. No, eve da se zadr`ime za gre{kite na Zapadot koi treba ostro da se kritikuvaat.

Gre{kite na Zapadot

NATO i ON poka`aa deka se nesposobni da ja razoru`aat OVK na Kosovo, pa planiranata akcija na razoru`uvawe na OVK (ONA) vo Makedonija isto taka }e bide neuspe{na. Taka }e bide, bidej}i ne go dopira osnovniot problem: golemoalbanskiot ekstremizam na edna organizacija koja vo svoeto ime go sodr`i poimot "osloboditelna", mnogu neobi~no za organizacii koi tvrdat deka se borat za ~ovekovi prava. Zapadot nema agresivno da gi brka banditite koi }e napravat s# razoru`uvaweto da ne uspee, bidej}i ne sakaat da gi izlo`at svoite vojnici na opasnost. Tie ja doka`aa ovaa teorija koga na po~etokot Robertson od NATO gi nare~e teroristite od ONA "ubijcite od ridovite", a sega veli deka e neutralen i vsu{nost pregovara so niv.

Pregovorite, se razbira, predviduvaat integracija na istite "ubijci" vo dr`avata. Toa samo doka`uva deka samo nie mo`eme da go re{ime problemot ili barem da se obideme, i toa edinstveno so voena sila. Se znae deka na silata se odgovara samo so sila.

Vojnata e stra{na rabota. Mnogu `rtvi, krv i mizerija. Ponekoga{ toa e cenata za za~uvuvawe na tatkovinata, a vojnata protiv golemoalbanskiot nacionalizam e neminovna, nezavisno dali toa }e bide denes ili vo idnina. Istorijata taka n# u~i.


Protest na Makedoncite vo Detroit

Vo organizacija na Macedonian-American Council i Macedonia Relief Fund, so u~estvo na pretstavnici na re~isi site makedonski organizacii i lokalni makedonski crkvi koi deluvaat na ovie prostori, kako i bliski rodnini i prijateli od Makedoncite koi se etni~ki ~isteni vo Tetovo i okolnite sela, pred zgradata na CNN vo Southfield, Michigan se odr`a protesten sobir.

Na ovoj uspe{no organiziran miren protest bea dadeni brojni izjavi za CNN i lokalnite radioteleviziski stanici i vesnici. Makedoncite pobaraa od CNN vistinito da go informiraat svetot za faktite okolu teroristi~kata invazija na Makedonija i za etni~koto ~istewe na makedonskite sela od strana na albanskite teroristi od Kosovo i nivnite lokalni sorabotnici i dr`avni neprijateli.

Vo ramkite na aktivnostite na Makedoncite od dijasporata sledna golema manifestacija e Etni~kiot festival vo Sterling Heights, Michigan (SAD), koj zapo~na na vtori avgust 2001 godina. Na Festivalot koj }e trae do ~etvrti avgust 2001 godina u~estvuvaat nad 35.000 lu|e od site etni~ki grupi, koi `iveat vo gradot, koj e zbratimen so makedonskiot grad Tetovo.

d-r Stojadin Naumovski