FORUM

ISTI GRE[KI I KAJ VARDAROT I KAJ PIRINOT

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

Na{ite negatori od ve{ta~kata tvorba B'lgarija, povampiruvaj}i gi stavovite elaborirani vo 60-tite godini na minatiot 20 vek, vo kujnata na nivnata komunisti~ka i dr`avno-nacionalisti~ka propaganda, otkako nemaat hrabrost, nitu pak sakaat da go priznaat postoeweto na makedonskata nacionalnost vrz seta etnogeografska teritorija na Makedonija, po~naa da n# uveruvaat deka makedonska nacija i Makedonci ima samo vo Republika Makedonija!

Na ova se nadovrzuvaat nekoi tamo{ni "kapaciteti" i "svetila" na istoriskata "vistina". Tie i pogre{nite potezi na politi~arite na vlast pomognaa za preporoduvaweto na ovaa teza. No, taa osovremeneta bugarska teza lesno se pobiva, ne samo so istoriski, etnolo{ki i kulturolo{ki argumenti, tuku i so argumentite na onomastikata, toponimijata, oronimijata, polinimijata, hidronimijata i sl. No, ne samo ova, taa se pobiva i preku zaedni~kite gre{ki {to gi imame dopu{teno i s# u{te gi dopu{tame nie Makedoncite od dvete strani na granicata. Preku niv se doa|a do soznanieto deka sme ist narod.

Da po~neme so poznatite sostojbi vo na{iot piedmont R. Makedonija, bidej}i ottamu zavisi s#, a potoa i za na{ite nedela vo Bugarija!

Za gre{kite na Makedoncite vo s# u{te slobodniot namalen del na Makedonija se znae s#. Za niv mnogumina pi{uvale, no ima nedore~enosti ili pak raboti koi se poglednati samo od eden agol.

Ako prethodno navedenata nasledna naivnost na Makedonecot e glaven preduslov za site istoriski bedi {to im se slu~ile na Makedoncite, dali i iskusniot Kiro Gligorov be{e tolku naiven, pa dade zeleno svetlo za potpi{uvaweto na tolku poni`uva~kiot dogovor so Grcija?! Toa dovede do pad na na{iot me|unaroden avtoritet i na{ata nacionalna gordost, no i site podocne`ni bedi na Makedonija i Makedoncite. O~igledno ne e naivnosta, tuku na{ata makedonska popustlivost pred drugite, za da im se bendisame, sprotivno od ona {to pee{e pokojnata Vaska Ilieva vo nekoi od nejzinite pesni. Zna~i, ima ne{to drugo, a toa e nedostatokot na patriizam {to treba pod itno da go kultivirame! Mo`ebi i kompleksot na pomala vrednost?! Ni{to ~udno, po tolku godini ropstvo. Sepak, ova najmalku treba da mu go pripi{eme na K. Gligorov, a pove}e na toga{ nemu pot~inetite i site drugi. Mo`eme duri i da se pravdame so otsustvoto na samodoverba, no dali e taka?

Vakvo ne{to najmalku ima{e kaj Branko, koj ja napravi najgolemata gre{ka - nacionalno predavstvo. Istovo se odnesuva i na Qub~o. U{te so prezemaweto na vlasta, so samodoverbata stigna do nebo, taka {to kompletno li~e{e na negoviot prethodnik. No, Qub~o tolku se podzaboravi {to duri ne vode{e smetka za svoite dr`avni~ki potezi. Deca da bea, }e sfatea deka Albancite, najmnogu nivnite politi~ari, ne & mislat dobro na Makedonija, a tie duri napravija koalicii so niv. Vnesoa volci vo trloto, a sega barame pomo{ da gi isterame. Ne samo {to [iptarite stanaa Albanci, tuku i nivnite partii stanaa albanski?! Ne samo toa, tuku postavija nepostoe~ko albansko pra{awe pred Evropa i svetov, a nie Makedoncite go zaboravivme vekovno poznatoto makedonsko pra{awe. Se doa|a do zaklu~ok deka sosedive pove}e ja miluvale Makedonija, pa zatoa go postavuvale!

Ne ni preostanuva ni{to drugo, osven da se zapra{ame: Dali na Qub~o mu bea potrebni Makedoncite vo Bugarija, Srbija i Grcija? Od koj dr`avnik se pou~i na ovie potezi? ^ove~ki e da se gre{i, no da ne se nau~i ni od svoite ni od tu|ite gre{ki e prestap. U{te pove}e, koga tie ne se popravaat! Naviknati da kamenuvame za gre{kite, nie Qub~o go obvinuvame duri i koga e praveden! Go stavile Pretsedatelot kako zalo`nik na interesite na [iptarite, pa zatoa negovoto rakovodewe na bezbednosnite sili e bez presedan. Toj veli: nie so teroristi ne pregovarame, no pottekstot glasi - ne pregovarame so vas, oti }e vi go dademe ona {to barate! Zapiraj}i go ognot, im velime - ja zapirame borbata i nema da pukame dodeka ne dobiete municija, dodeka ne se pregrupirate za borbi na po{irok front ili za da se izvle~ete na Kosovo i da se vratite odmoreni i doopremeni! A, slu~ajot Ara~inovo e vrv na nekadarnosta da se pe~ali na politi~ki plan duri i pri pobeda.

Naivnosta ne e patent samo na na{incite kraj Vardarot, tuku e osnovna karakteristika i na Makedoncite kaj Pirinot, Rila, vo Rodopite, i niz cela Bugarija. Ni{to ~udno vo toa {to rekovme deka taa e nasledna karakteristika, a nie sme so ista krv. I nie patime od sindromot na samouni{tuvawe, no dopu{tame i mnogu drugi na{i gre{ki.