Uapseni pomaga~i na t.n. ONA

Vojnicite na KFOR rasporedeni po planinite vo blizina na oblasta Draga{, spre~ile obid na 44 ilegalni preminuva~i. Namerata na ilegalcite bila da im dostavat oru`je i materijali na t.n ONA. Pri toa imalo prestrelki vo koi nema povredeni. Kaj uapsenite lica zapleneto e pogolemo koli~estvo oru`je i municija.

Bu{ za Makedonija

Pretsedatelot na SAD, Xorx Bu{, pri posetata na kampot Bondstil na Kosovo naglasi deka na vooru`enite buntovnici od Makedonija koi mu se zakanuvaat na mirot i stabilnosta, nekoi vo Kosovo se obiduvaat da im pomognat. Bu{ potencira{e deka SAD e protiv site onie koi upotrebuvaat ili poddr`uvaat nasilstvo protiv demokratijata i vladeeweto na pravoto. Tokmu poradi tie pri~ini toj vovede sankcii protiv poedincite i organizaciite koi im pomagaat na vostanicite.

Stavot na Xorx Bu{ e deka SAD, EU i NATO silno gi poddr`uvaat naporite za nao|awe politi~ki dogovor, koj }e pretstavuva re{enie za legitimnite barawa na albanskoto naselenie, a vo isto vreme }e go za{titi suverenitetot i teritorijalniot integritet na Makedonija, nejzinoto politi~ko edinstvo i nejzinata demokratska idnina.

Nova amerikanska baza vo Vitina

Amerikanskata Armija gradi nova baza vo Vitina na okolu 10 kilometri od granicata so Makedonija. Bazata treba da bide gotova vo septemvri i }e mo`e da smesti 300 vojnici.

Poru~nikot Kristofer Kejs izjavi: "Golem del od na{eto vnimanie sega e naso~en kon zapirawe na nelegalnata trgovija so oru`je preku granicata. Bidej}i rabotata ne mo`eme da ja zavr{ime od Bondstil, morame da se premestime poblisku do granicata".

Negoviot soborec Robert Grejem veli deka imale informacii oti Vitina e golem centar za regrutirawe na teroristi za ONA i zatoa Armijata re{ila da napravi kamp vo Vitina.

Vo Gora ne se obu~uvaat teroristi

"Jas kako Goranec vi garantiram deka 50 godini vo Gora ne se naselil nitu eden Albanec, a kamoli tamu da postoi kamp za obuka na teroristi", izjavi eden `itel na Gora.

@itelite od oblasta Gora tvrdat deka vo kosovskite gradovi Draga{ i Brod nema kampovi za obuka na teroristi.

Ilegalci preku makedonsko-gr~kata granica

Preku vikendot, pred grani~niot premin Bogorodica mo`e{e da se zabele`i podolga kolona vozila so godi{noodmorci, no granicata i toga{ ja minuvaat od 500 do 1.000 patnici.

Preku ilegalnite premini na ovaa granica sekojdnevno se registriraat obidi za ilegalno preminuvawe vo Grcija. Dnevno od strana na na{ata policija, od granicata se vra}aat grupi od 10 do 100 stranski dr`avjani koi ilegalno preku na{ata zemja sakaat da se prefrlat na gr~ka teritorija. Stanuva zbor za romanski i albanski dr`avjani koi ilegalno vleguvaat vo zemjava preku severnata i zapadnata granica.

 

Makedonskata literatura vo "Balkanmedia"

Spisanieto "Balkanmedia" ~ij izdava~ e Balkanskata medijska akademija vo Sofija, se pe~ati na angliski jazik. Devet godini ja afirmira kulturata i umetnosta na balkanskite narodi i dr`avi, a najnoviot broj e posveten na balkanskite literaturi. Vo nego zastapeni se albanskata, bosansko-hercegovskata, bugarskata, kiparskata, hrvatskata, makedonskata, srpskata, crnogorskata, gr~kata, romanskata, slovene~kata i turskata literatura. Sekoja nacionalna literatura e prosledena so kus kni`evno-istoriski pregled i pregled za razvojnite procesi vo poslednata decenija na 20 vek. Od makedonskata literatura izborot e pesnata "Vnatre{en dijalog" od Bla`e Koneski.

Kako posebna kniga e prilogot kon spisanieto "Balkanskite literaturi na 20 vek" so portreti na najistaknati pisateli i nivni fotografii.

Avtor na tekstovite i na izborot od makedonskata literatura e d-r Vasil Tocinovski.

Povle~ena kletvata od Atos

Monasite od Poluostrovot Atos vo Grcija se soglasile da ja trgnat kletvata stara eden vek koja bila upatena do edno ostrovsko selo za vreme na Otomanskata Imperija, za selanite kone~no da mo`at mirno da spijat. Pri~inata poradi koja monasite ja frlile kletvata vrz selanite, spored koja trebalo seloto Mudros da go izgubi sonot zasekoga{, e toa {to `itelite na seloto go svrtele gnevot na Imperijata vrz nivniot manastir. Monasite od manastirskata zaednica na Poluostrovot Atos ja "obnovuvale" kletvata sekoja godina na 23 avgust, otkako otomanskata vojska gi ubila re~isi site nivni bra}a na ostrovot, obvinuvaj}i gi za napadot {to vsu{nost go izvele selanite.