KOMENTAR

Gledano odnadvor

VREME E ZA ^ETVRTIOT ILINDEN!

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Neverojatnata lesnotija so koja albanskite ekstremisti ja osvojuvaat makedonskata zemja e {okantna i nepovtorena vo svetskata istorija. Ne deka toa e totalno iznenaduvawe. Banditite nekolku pati vetija deka mo`at da go zazemat koe bilo mesto, vklu~uvaj}i go tuka i Skopje, i navistina taka se slu~uva. Ve}e nekolku nedeli ni se navestuva{e preku stranski i na{i mediumi deka Tetovo }e bide meta na sledniot napad. [to napravija na{ite bezbednosni sili? Izdadoa serija deklaracii, izvestuvawa, protesti i demanti me|u koi bea i vetuvawata na ministerot za vnatre{ni raboti deka ni edna peda makedonska zemja nema da se zagubi. Interesno be{e deka ovaa izjava na ministerot se slu~i samo okolu ~as pred istoto Ministerstvo da izdade soop{tenie deka se povlekuva od nekolku punktovi od Tetovo, bidej}i "ekstremistite napa|ale so posuperiorno oru`je". I dodeka Makedoncite od Tetovo i okolinata se etni~ki is~isteni vo svojata sopstvena dr`ava, na{ata Vlada prodol`uva da vojuva so retorika i deklaracii, dodeka albanskite banditi se podgotvuvaat za zazemawe na celata Zapadna Makedonija.

Voop{to ne e jasno do koga makedonskiot narod }e ~eka predavnici da ja vodat dr`avava i da ja prodavaat Makedonija, nejzinata teritorija i nejziniot narod, bidej}i sekoj koj e na vlast i koj dozvoluva Makedonija da se par~osuva e direktno odgovoren i mora da plati za svoite dela ili nedela. Vreme e za ~etvriot Ilinden! Vreme e narodot da ja zeme vlasta vo svoi race, da gi kazni vinovnicite i da gi izbrka banditite. Sekojdnevno slu{ame prazni zakani upateni kon teroristite (koi kontroliraat najmalku 17 otsto od na{ata teritorija) i retorika od na{ite portparoli na MVR i MO so poraka na{ite gra|ani da imaat doverba vo na{ite bezbednosni sili.

Stanuvaj narode pred da e predocna i zemi si ja sudbinata vo svoi race!

Mediumski vojni

Pred nekolku nedeli revoltiran od totalniot mediumski poraz {to go trpime vo svetot na mediumite mu napi{av pismo na ministerot na odbrana od moe ime i od imeto na g. Dragi Ivanovski vo koe barav iten sostanok vo vrska so formirawe mediumski tim so isklu~iva zada~a da odr`uva vrski so stranskite mediumi, da gi sledi nivnite napisi i se razbira da im izdava dnevni soop{tenija, a {to e najva`no i da gi diskutira i analizira nivnite napisi uka`uvaj}i im na nivnite propusti i pogre{noto ili tendencioznoto izvestuvawe. Idejata sodr`i i odredba za zadol`itelno registrirawe na stranskite novinari so cel, se razbira, da se zgolemi nivnata bezbednost. Aktivnostite na timot bi bile ovozmo`uvawe na kontakti na novinarite so Makedoncite koi se etni~ki ~isteni od nivnite domovi, poseta na albanskite sela koi, iako diskriminirani, site imaat novi ku}i na dva ili tri kata, novi xamii, u~ili{ta, poseta na zapustenite makedonski sela i sli~no. Sekojdnevnite kontakti bi im ovozmo`uvale na novinarite sredbi so vidni gra|ani od razni nacionalnosti da doznaat kakva e vistinskata sostojba vo Makedonija. Za `al, ministerot dosega ne odgovori na na{ata inicijativa. Raka na srce, gledam deka e formiran nekakov mediumski tim koj skoro sekojdnevno na makedonski jazik ispra}a informacii koi ve}e sme gi slu{nale preku radio i TV. Problemot ostanuva, za{to nie znaeme {to se slu~uva, dodeka stranskite novinari se informiraat od Albancite. Rezultatite gi znaat site onie koi imaat mo`nost da gi sledat stranskite mediumi.

Posledicite od nemaweto lobi

Eve gi! Najposle kaznata za nedostatok od akcija n# stigna: Albancite pred nosot, so poddr{ka na Zapadot, ni ja delat dr`avava pod izgovor deka baraat ~ovekovi prava. Dali Zapadot gi poddr`uva Albancite vo nivnite barawa? Se razbira deka gi poddr`uva. So pomo{ na nivnoto silno lobi tie bea vo mo`nost da go ubedat Zapadot deka nie sme polo{i od Srbite i deka tie se diskriminirani vo ovaa dr`ava. Pove}e pati sme napi{ale deka sudbinata na svetot se kroi vo Va{ington, a tamu Albancite imaat ne edna, tuku dve lobi-organizacii koi sekojdnevno neumorno rabotat vo informirawe na politi~arite za nedostatokot na prava za Albancite vo Makedonija. Da ne mislite deka tie im ka`uvaat kolku Albanci ministri ima vo na{ata Vlada, ili kolku albanski u~ili{ta ili vesnici ili radia i TV ima tuka i kako tie albanski ministri uspeale tolku visoko da se obrazuvaat vo zemja koja gi diskriminira?! Se razbira ne. Ostanuva nekoj drug toa da im go ka`e. Da im ka`e deka Makedonija ima odli~en Ustav koj im dava prava na site malcinstva, deka dr`avata ni e primer na so`ivot i toa da im go ka`uva sekojdnevno na site. Za `al, nie takvi lu|e nemame i zatoa koga Zapadot zboruva deka treba da se ispolnat "legitimnite barawa na Albancite" nam ni izgleda deka se protiv nas.

Na{ata Ambasada vo Va{ington e skoro prazna. Ambasador nemame. Dosega{nata ambasadorka se proslavi so svoeto neznaewe na makedonskata istorija i makedonskata realnost, taka {to doprva treba da se analizira dali nejzinata rabota ni donese pove}e {teta otkolku korist. Nema indikacii deka Vladata na Republika Makedonija ja razbira serioznosta na problemot na nedostatok na pretstavnik vo vakvo mesto. Ima i mislewa deka podobro e da nemame ambasador tamu otkolku da go postavat sinot na ambasadorot vo Moskva koj veruva deka Makedoncite se Bugari. Re{enieto na problemot mora da le`i vo naimenuvawe na ambasador od redovite na makedonskata emigracija vo Amerika koj ve}e }e znae kako da gi organizira Makedoncite od toj kontinent za zaedni~ko dejstvuvawe. Vakvoto re{enie }e mora da ~eka podobri denovi koga najposle }e dobieme vistinska makedonska vlada.

Makedonskite mediumi

Minatata nedela makedonskite mediumi do`iveaja crn den. Dnevniot vesnik "Makedonija denes" i nedelnikot "Denes" prestanaa da se izdavaat. Pri~inite, kako {to samite velat, bile finansiski, no naveduvaat i pritisok od vlasta. Im po`eluvame na kolegite {to pobrzo da gi re{at problemite i povtorno da gi ~itame.