SOLIDARNOST

Adresi i `iro-smetki na semejstvata na zaginatite pripadnici na makedonskite bezbednosni sili

MAKEDONCITE ZA NAJBLISKITE NA HEROITE

Podgotvila: Anita DIMOVA

  • Ta`nite vesti za ubistvata na makedonskite heroi koi gi polo`ija svoite `ivoti za slobodata i bezbednosta na Makedonija doprea i do Makedoncite {irum svetot. Sakaj}i da ja spodelat bolkata i tagata so semejstvata na zaginatite i da pomognat vo ovie za niv mnogu te{ki migovi, na{ite sonarodnici se zainteresirani da doniraat sredstva koi bi bile minimalna uteha za nivnata zaguba.

Voenite slu~uvawa i podmolnite teroristi~ki napadi vo izminatite nekolku meseci odnesoa triesetina mladi `ivoti na pripadnicite na bezbednosnite sili na Republika Makedonija. Ministerstvoto za odbrana i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vo ime na Vladata vetija deka kako nadomest za izgubenite `ivoti }e se pogri`at za semejstvata na zaginatite vojnici i policajci i deka }e obezbedat vrabotuvawe na eden nevraboten ~len, stanbeno obezbeduvawe, kako i soodvetna materijalna pomo{. Tie zapo~naa da ispolnuvaat del od svoite vetuvawa. Da se nadevame deka }e gi ispolnat site.

Zaednicata na Makedonskite dru{tva vo [vajcarija, isto taka, zapo~na so donirawe po pet iljadi marki na semejstvata od zaginatite pripadici na bezbednosnite strukturi na Makedonija i po 500 germanski marki za povredenite.

Ta`nite vesti za ubistvata na makedonskite heroi koi gi polo`ija svoite `ivoti za slobodata i bezbednosta na Makedonija doprea i do Makedoncite {irum svetot. Sakaj}i da ja spodelat bolkata i tagata so semejstvata na zaginatite i da pomognat vo ovie za niv mnogu te{ki migovi, na{ite sonarodnici se zainteresirani da doniraat sredstva koi bi bile minimalna uteha za nivnata zaguba.

Redakcijata na nedelnikot "Makedonsko sonce" se vklu~i vo ovaa humana akcija, taka {to od minatiot broj zapo~na so objavuvawe na adresite i `iro-smetkite od semejstvata na zaginatite pripadnici na bezbednosnite sili. Poradi prostornoto ograni~uvawe, adresite i `iro-smetkite }e gi objavime vo nekolku broevi od na{iot nedelnik.

Nekoi od podatocite ne se kompletni poradi toa {to od objektivni pri~ini ne mo`evme da stapime vo kontakt so site semejstva na zaginatite pripadnici na bezbednosnite sili, a nekoi od niv s# u{te nemaat otvoreno `iro-smetki.


Od notesot na zaginatiot vojnik Igor Kosteski

Proletva na Skopska Crna Gora i [ara, namesto koki~iwa, 'rte{e najveli~enstvenoto makedonsko dostoinstvo koe se poleva, a mo`ebi }e se polee i so mojata mlade{ka krv, bez da go po~uvstvuvam vkusot na plodovite. ]e bide kako {to Bog saka.


Semejstvo na VPD BOBAN TRAJKOVSKI, roden 26. 3.1973 g. vo Kumanovo

Ul. 8 br. 2 naselba Karpo{, 1300 Kumanovo

tel: 389-31 31- 660 ili 444 - 469

Tekovna smetka na ime Emilija Trajkovska br. 3262898, Po{tenska {tedilnica-Skopje, seriski br. 024304


Semejstvo na VPD IGOR KOSTESKI

Ul. "Kopernikova" br. 17-1/1 Dra~evo, 1000 Skopje


Semejstvo na VPD DIMITAR DVOJAKOVSKI

Ul. "Pirinska" 75-A/4, 2000 [tip

tel: 389-92 392-312


Semejstvo na VPD VLATKO PETROV, roden 23. 7. 1977 godina

Selo ^ardaklija, 2000 [tip

tel: 389-92 392-396

`iro-smetka br. 41400-623-16

807230430-3160-19, Stopanska banka-Skopje, Filijala [tip


Semejstvo na kapetan ZORAN BUBEVSKI

Ul. "Mar{al Tito" br. 31, Berovo

tel: 389-33 471-475

Tekovna smetka br. 1269-84 na ime Slavka Bubevska, Stopanska banka a.d. Skopje, Filijala-Berovo


Semejstvo na RVO BLAGOJ^E SIQANOV, roden 6.4.1969 vo Bitola

Ul. "Prilepska" br. 33-3/6 vlez 1, 7000 Bitola

tel: 389-97 233-155

`iro-smetka br. 40300-620-16 8070-6018-82, Stopanska banka, a.d. Bitola


Semejstvo na RVO VLATKO MILENKOVSKI, roden 15.6.1972 g. vo Prilep

Ul. "Partizanska" br. 96-1/6, 7000 Bitola

tel: 389-97 257-006

`iro-smetka br. 40300-620-16 8070-6021-85, Stopanska banka, a.d. Bitola


Semejstvo na RVO PECE MATI^EVSKI, roden 22. 8.1978 g. vo s. Novaci

Selo Novaci, 7211 Novaci, Bitola

tel: 389-97 282-189

`iro-smetka br. 40300-60-16 8070-602286, Stopanska banka, a.d. Bitola

Semejstvo na ~et. star. ISAK RUFATI

Ul. "Mar{al Tito" br. 37/9 Tetovo

tel: 389-44 333-764


Semejstvo na vojnik KOQO KITANOV

Selo Saraj br. 86 Bosilovo, Strumica

tel: 389-902 375-776


Semejstvo na kapetan SINI[A STOILOV, roden na 31. 08 1965 g. vo Skopje

Ul. "Oktomvriska revolucija" br. 10-2/43, 1000 Skopje

tel: 389-02 370-582

Tekovna smetka na ime Qubinka Stoilova br. 13967284, Komercijalna banka

mat. br. 0908966497000

devizna `iro-smetka vo Komercijalna banka br. 727001613, povikuva~ki br. 43574/16 na ime Qubinka Stoilova


Vo tekot na borbite be{e te{ko povreden vodnikot na ARM, Ivica Pavlovski od Skopje na koj mu bea amputirani dvete potkolenici.

Devizna `iro-smetka vo Komercijalna banka 18898593, povikuva~ki br. 4010062016 na ime Ivica Pavlovski.