POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

^UVAJ NE GOSPODE OD FRAZERI I FRIZERI!

Gog ma Gog

Ne lutete mu se na Qube Bo{kovski, oti toa e kako da mu se lutite na onoj raspuftan policaec od va{eto maalo; na ~uvarot na parkot koj zamisluva deka e kral Lir; na sudijata na va{iot sud koj koga }e ja donese presudata, vedna{ tr~a po aberi kako e primena me|u narodot... Luteweto e lo{a rabota. Lika i prilika na domorodniot primitivizam!

Vremevo e volneno i seriozno. Katadnevno sre}avam lu|e sivo raspolo`eni, zamisleni, otsutni, koi duri ne baraat ni ~are kako da izlezat od ma|epsaniot krug.

Qube Bo{kovski e Qube Bo{kovski, ~ovekot e poln so ideali, so nastegan makedonizam i naglasen patriotizam, komu dr`avava mu e s#, poglednata i od hrvatska perspektiva.

Ne mo`am da se izna~udam {to mu se slu~i na Premierot vo vreme od polovina mandat da go napravi toa {to go napravi: Dimitrov, Paunovski, Dimovska - Qube Bo{kovski. Pa ovoj ~ovek, posledniov, nitu znael nitu znae politika. Zatoa na Zapad, lu|eto begale od heroi od tipot na Qube, bez pokritie. Najdobro e na Qube da mu se najde nekoe drugo mesto od kade {to so li~en primer }e ja hrabri Makedonija. Ministerskata palka za vnatre{ni raboti dajte mu ja na razborit ~ovek!

Da ja natera{ Dosta Dimovska kone~no da priznae deka i vo "nivnata partija" ima lu|e na koi im se lepat parite, e ramno na argument za Ha{kiot tribunal. Gospodi~na Dimovska, toa ne e "lepewe pari na prsti", tuku golema - pqa~ka... Slikar so sitna ~etka ne mo`e{ da go prestori{ vo slikar so grandiozna paleta!

La`imanijata se soo~uva so samata sebe, so realnosta. Toga{ od kade da po~neme za da go nadmineme ova tegobno vreme?

Se se}avam koga Grcite gi fati euforija za imeto Makedonija. Vo Atina dva, a vo Solun eden milion lu|e na razbuftani mitinzi baraa najlo{o za ovaa na{a mala, nejaka, ama mnogu stara i `ilava dr`ava. Gospode, {to im se slu~i na Grcive?

Toga{ Gospod izgleda go soslu{a stariot Karamanlis i go sovetuva da izleze pred gr~kiot narod i da pobara narodot da si ja gleda rabotata, a politikata da im ja ostavat na politi~arite.

I taka se slu~i. Grcija se smiri, a za imeto }e vidime. Va`no `ivotot te~e ponatamu. Na{iot minister Bo{kovski vodi inaet so samiot sebe: mobilizira, pa potoa demobilizira. Vo edno staro makedonsko selo velat: pes rekol, pes odrekol.

Najmnogu se pla{am od naselenieto. Duri i vozduhot e pozasiten od frazeri i frizeri: ednite rastegnuvaat, drugite razubavuvaat, nebare Makedonija ja pretvorivme vo Potemkinovi sela, ama, za `al, kulisite na na{ata stvarnost ne gi interesiraat mnogu tie na koi im gi namenuvame.

Vo poodamne{no vreme, koga vo edno semejstvo }e navasala nevolja, go pra{uvale najstariot za sovet {to da se pravi?

Da mol~ite i da si ja gledate rabotata, a ne da tevti{ite i da se bucate koj pove}e znae, a koj ne znae!

Navistina, {to pravime nie denes vo Makedonija? Site znaeme s#, mo`eme s#... Duri i sopstveniot Parlament da si go okupirame i raznebitime. Dojdoa nekoi "ET" po Spilberg i vo dr`avava ni napravija ka{a-popara. Pove}e taka ne odi. Mi se ~ini, vo ovoj moment, narodot e sepak popameten od politikata!