MAKEDONSKA KUJNA

Letna sarma

Potrebno:

 • 1 glavica keq ili sve`a zelka;
 • 1/2 kg. kompiri;
 • 200 gr. gra{ok;
 • 200 gr. morkovi;
 • 1 glavica kromid;
 • jajce;
 • crn piper;
 • 200 gr. pavlaka.
 • sol.

Podgotovka:

Keqot (zelkata) se obaruva vo vrela voda okolu 3-4 minuti, a potoa se cedi. Listovite treba da bidat omeknati za da mo`e da se vitkaat sarmi. Morkovite se se~at na kocki i se obaruvaat vo posolena voda, zaedno so gra{okot. Pred kraj na vareweto se dodava sitno ise~en kromid. Kompirite se varat oddelno sose lu{pa, potoa se lupat i se pasiraat. Koga }e se izladat im se dodava iscedeniot zelen~uk, jajceto, masloto, crniot piper i solta. S# dobro se me{a, ovoj fil se stava vo listovite od keq ili zelka i se vitkaat sarmi, koi se redat vo tenxere. Vo tenxereto se stava voda kolku da se pokrijat sarmite, se dodava 1 filxan maslo i se varat polovina ~as.

Se slu`at so pavlaka.


Sezonska salata

Potrebno:

 • 300 gr. mlad spana};
 • 1 glavica zelena salata;
 • 2 morkova;
 • 2 krastavici;
 • 2 kelerabi;
 • 2 piperki;
 • sok od limon;
 • majonez;
 • nekolku kompiri;
 • magodonos.

Podgotovka:

Spana}ot i salatata, otkako }e se izmijat, se se~kaat, morkovite se melat, a kelerabata se renda. S# se me{a so majonez i so sok od limon, se posoluva i se stava vo podlabok sad. Odozgora se redat vareni kompiri, ise~eni na trkalca. Vrz kompirite se stava malku sol, maslo i sok od limon.

Vo salatata mo`e da se dodade i vareno june{ko meso, ise~eno na kocki.


Ovo{na torta so kajsii

Potrebno:

 • 200 gr. puter;
 • 80 gr. {e}er;
 • 1 kesi~ka vanilin-{e}er;
 • 100 gr. meleni bademi;
 • 150 gr. gustin;
 • 100 gr. bra{no;
 • 1 kg. kajsii;
 • 100 gr. celi bademi;
 • 4 la`ici marmalad od kajsii;
 • 2 la`ici {e}er.

Podgotovka:

[e}erot, zaedno so vanilin-{e}erot, melenite bademi, gustinot i edna tretina od bra{noto, ubavo se mati. Na krajot se dodava bra{noto {to preostanalo. Testoto se ostava da stoi na ladno mesto okolu eden ~as i potoa se pe~e vo podma~kan trkalezen kalap na temperatura od 175 Celziusovi stepeni okolu 10 minuti. Kajsiite se ~istat, se~at na polovina i, zaedno so bademite, se redat vrz testoto. Se pe~e u{te 35-40 minuti. Toplite kajsii se prelivaat so izmaten marmalad, vrz koj se stava {e}er.

A.P.