Obra}awe na Boris Trajkovski

Na pragot na re{enieto

Pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, vo obra}aweto do gra|anite na Makedonija re~e deka Ara~inovo ne e pove}e zakana za Skopje i za komunikaciskite i strategiskite objekti vo na{ata dr`ava. Zatoa ne treba da zastaneme, tuku mora da go iskoristime po~etniot uspeh i da go prodol`ime politi~kiot dijalog so site legitimni politi~ki partii vo Makedonija. Nasilnicite mora da go polo`at oru`jeto so cel site gra|ani da `iveat vo mir.

Vi nudam mir i baram poddr{ka. Opredelen sum za podolgiot, no sigurno edinstveno ispravniot pat za dolgoro~no i trajno re{enie za na{iot problem. ]e gi porazime site onie koi sakaat da n# turnat vo vojna. Mora da bideme smireni, bidej}i sme na pragot na re{enieto koe }e & ovozmo`i na na{ata zemja da stigne do svojata cel, re~e Trajkovski.


Intervju na Georgievski za MTV

Bitkata za Ara~inovo ne e prva nitu posledna

Premierot na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, vo intervju za MTV izjavi deka bitkata za Ara~inovo ne be{e nitu prvata, nitu poslednata bitka so ekstremniot albanski terorizam i pobara mnogu pove}e trpenie i doverba vo dr`avniot vrv. Georgievski potencira{e deka e eden od tie lu|e {to se zalaga `ivata sila maksimalno da se za{titi vo operacijata, a da se upotrebi tehnikata, pa makar za toa da imame mnogu golema kritika od me|unarodnata zaednica. No, kako {to izjavi, toj e pesimist i o~ekuva deka }e imame u{te incidenti vo Republika Makedonija, no i deka site mora da veruvame vo na{ata pobeda.

Za antinatovskoto raspolo`enie vo Republika Makedonija, Georgievski izjavi deka za `al postoi nefer igra na me|unarodnata zaednica kon Makedonija. Del ot taa golema bolka koja & se slu~uva na Makedonija i koja site ja gledaat, Me|unarodnata zaednica kako da ne saka da ja ~ue i kon Makedonija vodi nesimpati~na politika. Taa zboruva za ~ovekovite prava na Albancite vo Makedonija, no na edno visoko evropsko nivo go diskriminira pravoto na makedonskata nacija da se narekuva kako {to saka.


Specijalci protiv terorizmot

Ministerot za odbrana, Bu~kovski, veli deka protiv teroristite }e mora da primenime poefikasen na~in na spravuvawe, za{to upotrebata na artilerijata, tenkovite i helikopterite ne nudi mo`nost efikasno da se soovladaat teroristite. Za formiraweto na specijalnite edinici za borba protiv terorizmot, Bu~kovski veli deka tie }e se obu~uvaat na na{ite poligoni.


Zloupotreba na beloto zname vo Ara~inovo

Od ona {to dosega se slu~uva vo Ara~inovo, mo`e da se zaklu~i deka stanuva zbor za beskrupulozna zloupotreba na beloto zname, veli polkovnik Risteski od Voenata akademija vo Skopje. Beloto zname se istaknuva za da se dade do znaewe deka voenata edinica se na{la vo lo{a polo`ba i ima namera da se predava. Spored Risteski, belata boja mo`e da se zloupotrebi i da bide istaknata za nekakvo ostvaruvawe takti~ki prednosti, {to vo me|unarodnoto voeno pravo e zabraneto i se kvalifikuva kako "perfidnost".

Potpolkovnik Van~e Stoj~ev, proferor na Voenata akademija, veli deka vo ponovata istorija ne e zabele`an slu~aj onoj {to poka`al belo zname da postavuva uslovi za svoeto predavawe.


MPC za nastanite vo Ara~inovo

Nekoj saka da go poni`i makedonskiot narod

Svetiot arhijerejski sinod na vonrednata sednica odr`ana na 26 juni reagira za nastanite vo Ara~inovo i istaknuva deka ne postoi dr`ava koja vo slu~aj koga teroristi so oru`je }e go zagrozat nejziniot red i mir bi poka`ala takva vozdr`anost.

Site pravoslavni vernici, sve{tenoslu`iteli i pravdoqubivi lu|e, kaj nas i vo svetot ne mo`at da se izna~udat kako mo`e onie koi so oru`je v raka zaposednaa teritorii na RM, koi napa|aa vitalni i dr`avni objekti i koi grozomorno ubivaa lu|e, odedna{ za{titeno i bezbedno, so oru`je v raka, da se pu{tat na sloboda?!

Svetiot sinod smeta deka nekoj saka makedonskiot narod da go poni`i, obespravi, potceni i povtorno da go frli pred teroristi~kite grupi koi go zagrozuvaat `ivotot i slobodata na site `iteli na Makedonija, no silno veruva i se nadeva deka Gospod nema da go dozvoli toa.

Podgotvila: @aklina MITEVSKA