KOMENTAR

Gledano odnadvor

GLASOT NA NARODOT

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pred nekolku dena ~a{ata na trpenieto se prelea. Narodot najposle izleze na ulica i zaedno so policijata go zazede Parlamentot, toj hram na korupcija, nepotizam, java{luk, ajdu{tvo, nesposobnost i s# drugo {to n# dovede vo sostojba da gledame kako Makedonija se raspa|a. Sepak, ovaa demonstracija na narodna volja i sila ne otide do kraj i ne gi donese tolku o~ekuvanite promeni, kako na primer eden dr`aven udar i doa|awe na vlast na narodot so cel voveduvawe red vo dr`avata i oddale~uvawe na Makedonija od ambisot vo koj se nao|a. Radikalni situacii baraat radikalni re{enija.

Pri~inata za neuspehot mora da se bara vo na{ata rascepkanost i nepodgotvenost. Albancite se obedineti vo nivniot nacionalizam, a nie sme primer na sosema sprotivnoto, t.e. kaj nas nacionalizmot e negativna kategorija. Zatoa nemame realni {ansi da se soo~ime so opasnosta {to ni se zakanuva - Makedonija da se raspadne. Dodeka toa ne se promeni, namesto za obedinuvawe }e mora da se borime protiv raznebituvawe.

Mo`nosta propadna, no sepak pouki mo`at da se izvle~at od celata rabota. Edna od niv e koi simboli se prifateni od narodot kako makedonski, a toa mo`e da se vidi od fotografijata. Na jarbolot na Sobranieto za vreme na protestot se veeja dve znamiwa: dr`avnoto so "ventilatorot" i nacionalnoto so makedonskoto {esnaesetzra~no sonce. Mo`e{e da se vidi kako vojnicite i policajcite go baknuvaat nacionalnoto. Simbolite davaat silni poraki - za onie koi sakaat toa da go vidat.

Profesionalni vojnici

Pred nekoj den Premierot sarkasti~no izrazi za~uduvawe zo{to ne se popolnuvaat mestata vo objavenite konkursi za profesionalni vojnici i policajci, sakaj}i so toa da ka`e deka Makedoncite se kukavici koi se udiraat po gradi, no koga }e dojde momentot za akcija, nikade n# nema.

Vistinata e sepak poinakva. Pri~inata za nejavuvaweto na kandidati na ovie konkursi e glavno edna, a toa e samiot Premier. Glasovite koi se slu{aat od site strani denovive se skoro isti: "Pa zarem za Qub~o }e se borime, onoj {to ja predade dr`avata i koj e najvinoven za celata situacija". Nikoj ne e budala dobrovolno da se prijavi za da bide topovsko meso.

Zapadot sojuznik so teroristite?!

Taka izgleda{e pred nekoj den. Sega ve}e rabotite se pojasni i izgleda deka najgolemiot sojuznik na balistite, sepak e nesposobnata Vlada koja n# dovede vo ovaa situacija i nema nikakva ideja kako da n# izvle~e. Site pokazateli velat deka rabotite }e odat nadolu i deka s# u{te ne sme go videle najlo{oto. Iako situacijata okolu Ara~inovo ne e sosema jasna, dosega se znae deka sepak toa bil plan na Vladata na RM, so cel da se otstrani neposrednata opasnost za bezbednosta na Skopje. Na~inot na koj se napravi toa e tipi~en za nesposobnata Vlada. Izgleda deka e sigurno oti teroristite go zadr`ale oru`jeto i sega samo stanuva zbor za vreme koga }e pukaat vo na{ite vojnici i policajci.

Planot na Pretsedatelot im dade znak na teroristite deka se nepobedlivi i deka mo`at da si pravat {to si sakaat, bidej}i ete, NATO, EU i SAD se na nivna strana. Ponatamu gi radikalizira poni`enite narodni masi, koi sekojdnevno s# pove}e baraat odmazda, a so toa se nagolemuva mo`nosta na me|uetni~ki konflikt (dokaz deka i Zapadot ne znae sekoga{ {to pravi). Na krajot, ne treba da o~ekuvame mnogu pove}e od toj Zapad koga negovite pretstavnici u{te pred mnogu vreme, od sekojdnevnite kontakti so Premierot i Pretsedatelot, vidoa so kogo si imaat rabota.

Mandatot na Pretsedatelot

Pretsedatelot ni pora~a deka mandatot, koj mu bil daden od narodot, bil da ni donese mir, a ne vojna. Kako {to odat rabotite, za da se za~uva mirot }e mora da ja raznebitime dr`avata, a toa sigurno ne spa|a vo mandatot na Pretsedatelot. Mandatot, a toa mora nekoj da mu go ka`e, bidej}i izgleda deka zaboravil, e da go {titi Ustavot na Republika Makedonija, so vojna ili so mir. Dali }e uspee? A kako }e uspee koga ne ni znae koi mu se ustavnite obvrski? Vo sekoj slu~aj, so negoviot "plan" vo Ara~inovo Pretsedatelot delumno si ja ispolni obvrskata da gi spasi onie koi go izglasaa.

Za Makedonija so qubov

Spored sofiskiot vesnik "Kapital", pred izborite vo Bugarija carskite ekonomisti bile totalno zbuneti kakva ekonomska programa da pretstavat. Na edna tribina za "razli~nite alternativi", kako {to pi{uvalo vo pokanata, ekipata ekonomisti sostavena od Nikolaj Vasilev, Milen Vel~ev, Qubka Ka~akova i Ivan Iskrov ne ka`ale ni zbor za Brisel i EU, no ka`ale drugi raboti, manifestiraj}i, spored "Kapital", zavidna zbrkanost vo svoite nadvore{ni politi~ki soznanija.

Spored zborovite na g. Vel~ev, Makedonija bila "del od na{ata istorija" i trebalo da odr`uvame dobri odnosi so "bratskiot narod". "Kapital" ponatamu komentira deka "dobro bilo oti vo salata nemalo pretstavnici na toj 'bratski narod' i deka vo makedonskiot pe~at ne izleze ni{to za renesansata na 'velikobugarskiot monarhofa{izam' od sinot na 'okupatorot' Boris III".