MAKEDONSKA KUJNA

Proletna pita

Potrebno:

 • 500 gr. gotovi kori;
 • 5 vrzalki mlad kromid;
 • 4 jajca;
 • maslo;
 • sol;
 • crn piper.

Podgotvuvawe:

Kromidot se ~isti, se mie, se se~e na par~iwa i se propr`uva vo vrelo maslo. Potoa se dodavaat izmateni jajca i otkako }e se propr`i u{te malku, se trga nastrana i se dodava crn piper. Se zemaat po tri kori, na sredinata se stava od filot i korite se vitkaat kako rolni. Postapkata se povtoruva s# dodeka ne zavr{at korite i filot. Pitata se prska so maslo i se pe~e vo vrela rerna. Pe~enata pita se pokriva so vla`na krpa i se ostava da se izladi.


Tikvi~ki polneti so sirewe

Potrebno:

 • mladi i mali tikvi~ki;
 • 2 `ol~ki, par~e puter;
 • pogolemo par~e belo sirewe (mo`e i ka{kaval);
 • sol, crn piper, magdonos;
 • maslo.

Podgotovka:

Tikvi~kite se lupat, im se se~e vrvot i se dlabat. Izdlabeniot del se ~isti od semkite, sitno se se~ka, a potoa se stava vo cedilka za dobro da se iscedi. Oddelno, puterot se mati so dvete `ol~ki, se me{a so iscedenata sredina od tikvi~kite, se dodava rendano sirewe, sol, crn piper, sitno ise~kan magdonos i cvrst sneg od belki. Smesata ne smee da bide nitu mnogu gusta, nitu mnogu retka. So nea se polnat tikvi~kite, koi isto taka se cedele. Sekoja tikvi~ka se pokriva so vrvot i se pricvrstuva so ~epkalka. Polnetite tikvi~ki se redat vo ognootporen sad, vo koj e staveno maslo i se pe~at na umerena temperatura. Za vreme na pe~eweto, postojano se prelivaat so sokot {to go pu{taat. Tikvi~kite mo`at da se slu`at i topli i ladni.


Letna torta so vi{ni

Potrebno:

 • 6 jajca;
 • 120 gr. {e}er;
 • 120 gr. bra{no;
 • 50 gr. rastopen puter;
 • 1 kg. is~isteni vi{ni;
 • 1 ~a{a meleni biskviti;
 • 150 gr. prav-{e}er.

Podgotvuvawe:

Belkite se matat vo cvrst sneg so 60 gr. {e}er. @ol~kite se matat so 60 gr. {e}er, a potoa se dodava rastopeniot puter i bra{noto. Smesata se me{a, se dodava snegot od belki i s# se me{a. Potoa se stava vo tenxere ili kalap od ~etiri litri, se ma~ka so puter, se stava malku bra{no i vo nego se stava 2/3 od smesata. Se stava vo rerna, a koga e polupe~eno se vadi i vrz testoto se redat is~isteni vi{ni, izme{ani so {e}er i meleni biskviti. Potoa se stava ostatokot od testoto i se stava vo rerna da se ispe~e. Koga tortata e izladena, se stava prav-{e}er.

A.P.