VERATA NA[A RISJANSKA

Spomenot na prepodobniot sve{tenoma~enik Erazmo Ohridski

"BOGOVDAHNOVEN SLAVOPEEC NA PRESVETA BOGORODICA"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Slava mu na Boga, koj go ispratil Svetiot arhangel Gavril da ja objavi angelskata pesna "najdoli~na na Presveta Majka Bo`ja". Slava na blagovesnikot Sveti arhangel Gavril, "Bogovdahnoven slavopeec na Presveta Bogorodica, i Nejzin radosen slu`itel...".
  • Sveti apostol Varnava pred svojata ma~eni~ka smrt na Svetiot evangelist Marko mu ja ostava porakata: "Denes }e zavr{am od racete na nevernite Evrei, kako {to mi ka`a Gospod; a ti, zemaj}i go moeto telo, koe }e go najde{ nadvor od gradot, na zapadnata strana, pogrebi go, pa odi kon mojot drugar apostol Pavle i izvesti go... za mene".

Na 24 juni, Makedonskata pravoslavna crkva ja praznuva ~udotvornata ikona na Presveta Bogorodica "Dostojno est", zaradi ~udoto koe se slu~ilo pred nea za vreme na patrijarhot Nikola Hrisoverg ( 983-996 ). Edna no}, monahot bil sam vo }elijata na manastirot "Pantokrator" i naedna{ se pojavil nepoznat ~ovek vo mona{ko raso, koj so nebesen glas i neobi~na sodr`ina ja ispeal pesnata "Dostojno est", pesna dotoga{ nepoznata vo crkvata. "Kaj nas taka peat" - mu rekol stranecot na monahot i go nau~il da ja pee pesnata.

Na edna tvrda plo~a so prst ja napi{al pesnata, a zborovite dlaboko se vre`ale na plo~ata. "Imeto mi e Gavril ..." i vo toj moment stanal nevidliv. Plo~ata e prenesena vo Carigrad, a pesnata niz site vekovi i denes se pee vo Hristovata crkva. ^udotvornata ikona "Dostojno est" se ~uva vo oltarot na Soborniot hram na Bogorodica vo Sveta Gora - Protat.

ANGELSKA PESNA

Slava mu na Boga, koj go ispratil Svetiot arhangel Gavril da ja objavi ovaa angelska pesna "najdoli~na na Presveta Majka Bo`ja". Slava na blagovesnikot Sveti arhangel Gavril, "Bogovdahnoven slavopeec na Presveta Bogorodica, i Nejzin radosen slu`itel...". Istiot den se slavi Svetiot apostol Vartolomej, eden od 12-te Hristovi apostoli, koj ru{ej}i go idolopoklonstvoto, ja raznese niz svetot Hristovata nauka. Zaedno so Svetiot apostol Filip i sestrata na Filip, Mariamna, go propovedale Svetoto evangelie vo Sirija i Mala Azija i bile ma~eni od neznabo`cite. Vo gradot Erapol, Svetiot apostol Vartolomej, Filip i Jovan Bogoslov, go propovedale Hrista i ja umrtvile zmijata na neznabo`cite, koi & podignale hram. Sveti apostol Vartolomej i Filip go izle~ile Stahij, koj bil 40 godini slep.

Neznabo`cite gi raspnale Sveti apostol Filip i Vartolomej na krst. Vartolomej ostanal `iv, a Svetiot apostol Filip "ja predal svetata du{a vo racete Hristovi". Vartolomej go propovedal Svetoto evangelie vo Indija i go prevel na indiski jazik Evangelieto po Matej, a im ostavil i Evangelie na evrejski jazik. Ja izle~il }erkata na ermenskiot car Polimij i gi krstil carot, caricata, nivnata }erka i mnogu drugi lu|e.

Carskiot brat Astiag, go raspnal Sveti Vartolomej na krst, naredil da mu ja oderat ko`ata i da mu ja ise~at glavata. Svetoto telo viselo na krst so odvoena glava, "so nozete svrteni nagore, kako da go poka`uvaa apostolskoto patuvawe kon neboto". Sveti apostol Vartolomej svojot zemen `ivot go zavr{il na 71 godina. Vernite go pogrebale vo gradot Albanopol. Svetite mo{ti bile preneseni na ostrovot Lipar, vo gradot Benevent, pa vo Rim.

SIN NA UTEHATA

Na 24 juni se proslavuva Sveti apostol Varnava. Imeto mu e Josif, no apostolite go narekle Varnava, Sin na utehata. Go propovedal Svetoto evangelie vo Antiohija, Rim, Milano i Kipar, kade go sogleduva svojot ma~eni~ki kraj od Evreite i na Svetiot evangelist Marko mu ostava posledna poraka: "Denes }e zavr{am od racete na nevernite Evrei, kako {to mi ka`a Gospod; a ti, zemaj}i go moeto telo, koe }e go najde{ nadvor od gradot, na zapadnata strana, pogrebi go, pa odi kon mojot drugar apostol Pavle i izvesti go... za mene".

Mu rekol pri pogrebot da mu go stavat na gradite Svetoto evangelie po Matej, koe sam so svoite race go prepi{al. Evreite go kamenuvale Sveti Varnava, a potoa go frlile vo ogan. Sveti Marko, zaedno so drugite bra}a, go na{ol teloto potpolno celo i go pogrebal teloto na Svetitelot vo edna pe{tera, oddale~ena od gradot. Sveti apostol Varnava postradal na 62-godi{na vozrast. Toj mu otkril na Kiparskiot episkop Antim kade se nao|aat negovite mo{ti. Tie bile otkrieni, a Kiparskata crkva, kako apostolska, zasekoga{ ostanala samostojna.

Svetite mo{ti bile pronajdeni na 24 juni, na toa mesto e podignata crkva, a tie se polo`eni vo oltarot.

Na dene{en den se slavi bogomudriot crkoven u~itel Sveti Kiril arhiepiskop aleksandriski, koj patrijarhuval od 412 - 444 godina. Gi pobedil ereticite: Novacijani, Nestorij - patrijarh Carigradski, i Evreite vo Aleksandrija, po`iveal vo mir i go ispu{til svojot duh vo 444-ta god. Bo`jite ugodnici svedo~at za Bo`jata qubov, koja nikoga{ ne prestanuva i vodi kon spasenie.