Pobeda na Simeon Vtori vo Bugarija

Prvi~nite rezultati od parlamentarnite izbori vo Bugarija {to se odr`aa na 17 juni poka`uvaat deka porane{niot bugarski car Simeon Vtori osvoi 43,05 procenti od glasovite na izborite. Toj procent e dovolen za kontrola na to~no edna polovina od parlamentarnite mesta.

Ostanuva nejasno dali Nacionalnoto dvi`ewe }e postigne apsolutno mnozinstvo vo bugarskiot Parlament so 240 prateni~ki mesta.

Na vtoro mesto e vladeja~kiot Sojuz na demokratski sili, koj vo koalicija so nekolku mali partii, uspea da osvoi 18,24 procenti i da dobie 51 prateni~ko mesto. Dvi`eweto za pravata i slobodite koe go pretstavuva turskoto malcinstvo dobi 6,73 procenti ili 21 prateni~ko mesto. Nitu edna od drugite 32 partii ne go pomina izborniot prag od ~etiri procenti, a najblisku be{e Koalicijata \ur|ovden-VMRO koja osvoi 3,65 procenti od glasovite.

"Kosovsko scenario" za Makedonija

Ruskiot pretsedatel Vladimir Putin izjavi deka "kosovskoto scenario" se povtoruva vo Makedonija i go kritikuva{e Zapad poradi vr{ewe pritisok vrz Makedoncite za postignuvawe soglasnost za barawata na albanskite "ekstremisti". Putin, koj e prviot lider od Kremq {to go posetil Belgrad po raspa|aweto na jugoslovenskata federacija, ja kritikuva{e zapadnata politika na Kosovo i povika na postignuvawe dogovor za potvrduvawe na granicite na Balkanot.

"Situacijata vo Makedonija se razviva vo mnogu te{ko scenario", izjavi Putin za komandantite na ruskiot kontingent od mirovnite sili na NATO vo Kosovo vo tekot na nenadejnata poseta vo jugoslovenskata pokraina, dodavaj}i: "Stabilnosta vo regionot e seriozno zagrozena, pred s# od nacionalniot verski ekstremizam i netolerancija, ~ij glaven izvor se nao|a vo Kosovo".

Lek za hemoragi~nata treska

Amerikanskata farmacevtska kompanija "Aj-si-en" na 18 juni soop{ti deka ima lek za hemoragi~nata treska {to go pogodi Kosovo, javi agencijata Beta. Lekot "Virazol" zna~itelno ja namaluva stapkata na smrtnost od krimsko-kongoanskata hemoragi~na treska, od koja dosega zabolea okolu 40 Kosovci. Dosega lekot uspe{no bil upotreben pri pojavata na treskata vo Bosna.

Zapleneto golemo koli~estvo oru`je

Vo izminatite dve nedeli KFOR uapsil 55 lica koi {vercuvale oru`je ili na drug na~in im pomagale na albanskite ekstremisti. Bile zapleneti 109 pu{ki, 75 pi{toli, 48 mitralezi, 505 razni granati i 33.500 kur{umi.

Posledniot incident se slu~il na 18 juni kaj seloto Qubi{te, nekolku kilometri severno od Tanu{evci. Patroli na KFOR vo dva navrata so svetle~ki granati gi osvetluvale patekite {to od Qubi{te vodat kon Makedonija. Prviot pat tie na{le dve magariwa natovareni so osum sandaci municija i dve avtomatski pu{ki. Dvaesetina minuti podocna vojnicite na KFOR fatile ~etiri magariwa so deset proektili za ra~ni raketni frla~i i pet vre}i so minofrla~ki granati. Vo dvata slu~aja {vercerite pobegnale.

Spomenik za Miladinovci vo \akovo

Po povod 140-godi{ninata od objavuvaweto na Zbornikot na bra}ata Miladinovci, na 24 juni vo hrvatskiot grad \akovo }e bide postavena skulptura so likovite na stru{kite bra}a.

Vsu{nost, Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija skulpturata }e & ja podari na \akova~ko-sremskata biskupija vo znak na blagodarnost kon biskupot Josip Juraj [trosmaer za pomo{ta pri objavuvaweto na Zbornikot. Avtor na deloto e skulptorot, akademik Tome Serafimovski, a izvedbata ja finansira{e makedonskoto Ministerstvo za kultura.