Dijalogot treba da prodol`i

Pretsedava~ot na OBSE, Mir~ea Xoana, na pres-konferencijata vo Sobranieto na Republika Makedonija oceni: "OBSE celosno go poddr`uva planot na pretsedatelot Trajkovski, koj se nadevame }e poka`e uspe{ni rezultati vo narednite nekolku dena. Nema perfektni re{enija, no dijalogot treba da prodol`i, za{to ima mnogu modeli i o~ekuvame ovoj dijalog da dojde do zaklu~okot deka Makedonija mora da stane silna evropska zemja".

Mobilizacijata prodol`uva

Na 18 juni, na odr`anata pres-konferencija, portparolot na Koordinativnoto telo za soo~uvawe so krizi, Stevo Pendarovski, izjavi: "Mobilizacijata na rezervniot policiski sostav mo`e da prodol`i, sega so zasilena legalna osnova, spored procenkite na Kolegiumot na MVR i so naredba od ministerot, onamu kade {to za toa ima potreba. Ne treba nikoj da se ubeduva vo potrebata deka navistina treba da se anga`ira dopolnitelen broj rezervisti. Me|utoa, toa mora da se napravi vo soglasnost so striktna procedura i da ima polna kontrola od neposrednite policiski stare{ini".

Teroristite ubivaat nelojalni Albanci

Albanskite ekstremisti~ki grupacii, pokraj vooru`enite dejstva kon bezbednosnite sili na Republika Makedonija, vr{at teror vrz miroqubivoto albansko naselenie vo tetovskite sela.

Spored neoficijalni soznanija, teroristi~kite grupi vo tekot na no}nite ~asovi vleguvaat vo selata, izvlekuvaat ma`i koi gi smetaat za nelojalni i otkako }e gi "obrabotat", gi pu{taat da se vratat vo svoite domovi. Onie koi i pokraj nasilstvoto }e se obidat da dadat otpor, zavr{uvaat tragi~no. Pritoa, spored ispovedta na nekoi gra|ani Albanci, koi se pla{at javno da progovorat za svoite stradawa, `rtvite na vakvite yverski akcii mora da bidat pogrebani vo stroga tajnost, za da ne se doznae pri~inata za nivnata smrt.

Raseleni 29.776 lica

Brojkata na raseleni lica vo Makedonija, registrirani vo Crveniot krst od podra~jeto na Skopska Crna Gora, Tetovsko, Kumanovsko i skopskata Op{tina Ara~inovo dostigna do 29.776 lica. Brojkata na raselenite lica od Ara~inovo {to se registrirani vo Crveniot krst vo Skopje e 6.834 lica.

Registracijata na raselenite lica od kriznite podra~ja se odviva vo trite punkta vo Skopje, vo Op{tinata ^ento, vo Mesnata zaednica Jane Sandanski, vo Domot na humanitarnata organizacija "Dare Xambaz" i vo prostoriite na Crveniot krst vo ^air.

Raznebituvawe na makedonskiot narod

"Bezumieto na nametnatata vojna se zakanuva da progolta s#, i materijalnite i duhovnite vrednosti i plodovite na mnoguvekovnoto kulturno nasledstvo, no i najskapoto i najva`noto, ona {to nema zamena - `ivotot na mnogu mladi lu|e... MPC saka da uka`e deka atakot vrz Preambulata i na ~len 19 od Ustavot }e zna~at obezli~uvawe i kone~no raznebituvawe na makedonskiot narod", se veli vo pismoto od Svetiot arhijerejski sinod na MPC, upateno do Boris Trajkovski, Qub~o Georgievski, Stojan Andov i prateni~kite grupi na makedonskite partii zastapeni vo Parlamentot.

Maksimalisti~ki barawa na Albancite

[este bitolski pratenici nema da poddr`at nikakvi promeni na Ustavot. Ovoj stav e sosema razbirliv, ako se zeme predvid deka minatata nedela nekoi od niv dobivaa predupreduva~ki zakani deka bi mo`ele da bidat idni `rtvi vo eventualni mo`ni nemiri vo Bitola. \or|i Kotevski, pratenik na VMRO-DPMNE, vo maksimalisti~kite barawa na albanskiot politi~ki faktor gleda povampiruvawe na balistite. Spored nego, Albancite ne baraat ramnopravnost, tuku teritorija, odnosno preduslovi za raspar~uvawe na Makedonija, kako za vreme na Vtorata svetska vojna.

Paunovski ja negira proneverata

Porane{niot minister za odbrana, Quben Paunovski, vo iskazot pred istra`nite organi negiral deka ja zloupotrebil ministerskata funkcija i deka izvr{il pronevera od tri milioni gm. Toj, vo pridru`ba na advokatot Aleksandar Tortevski, na 18 juni se pojavi pred istra`nata sudijka Hilda Me{kova vo Osnovniot sud Skopje 1, za da go dade iskazot vo ramkite na istra`nata postapka.

Istra`nite organi ja ispituvaat vme{anosta na Paunovski vo aferata vo koja okolu tri milioni gm bile prefrleni na smetkata na firmite na negoviot dedo i baxanak.