Vostanie na teroristite?!

Vostanie na albanskite teroristi vo tekot na vikendov - e poslednata {pekulacija {to denovive se pojavi vo javnosta.

Kako {to se naveduva vo skopski "Dnevnik", ekstremistite se podgotvuvaat vo nekolku naseleni mesta da proglasat "oslobodeni teritorii", so {to bi gi naterale etni~kite Albanci vo dr`avava da krenat vostanie.

Spored "Dnevnik", MVR i ARM neoficijalno ja potvrdile ovaa vest.

Andrevski podnese ostavka

Pande Petrovski e nov na~alnik na General{tabot na Armijata na Republika Makedonija. Dosega{niot na~alnik, Jovan Andrevski, na 12 juni pobaral neotpoviklivo da bide razre{en od funkcijata poradi "moralni pri~ini, so~uvstvuvaj}i so golemata zaguba na mladite `ivoti na pripadnicite na ARM".

Otsega toj }e ja izvr{uva funkcijata sovetnik za voeni pra{awa na pretsedatelot Boris Trajkovski.

Stop za finansiraweto na ONA

Ministrite za nadvore{ni raboti na EU na sostanokot vo Luksemburg na 11 juni ja razgleduvale mo`nosta za prezemawe re{itelni ~ekori so cel zapirawe na finansiraweto na albanskite teroristi vo Makedonija, ~ij glaven izvor na pari se Albancite koi `iveat vo zapadnoevropskite zemji.

Nekoi od u~esnicite izrazile negoduvawe {to [vajcarija, vo koja najmnogu `iveat Albanci i koja ne e ~lenka na EU, ne uspeala da go spre~i izlevaweto pari i drug vid poddr{ka za takanare~enata ONA koja dejstvuva vo Makedonija.

Mito za imeto?

Vladata na Grcija demantira{e deka Atina vo 1992 godina se obidela da go podmiti porane{niot pretsedatel na Makedonija, Kiro Gligorov, so cel toj da se otka`e od imeto "Republika Makedonija". Gligorov vo svoite memoari pretstaveni na 12 juni vo Atina, naveduva deka mu bile ponudeni eden milion dolari za da se otka`e od ustavnoto ime na Makedonija. Toa tvrdewe na Gligorov go demantiraa i porane{niot gr~ki premier, Konstantin Micotakis i porane{niot {ef na gr~kata diplomatija vo kabinetot na Micotakis, Mihalis Papakonstantinu.

Pretepan `itel na Ara~inovo

Qup~o Jakimovski, 40-godi{en `itel na s. Ara~inovo, na devetti juni bil zaroben od teroristite koi go dr`at seloto pod kontrola. Tie od nego barale da im dade s# {to poseduva, istovremeno velej}i mu deka toj i site Makedonci treba {to poskoro da se iselat ottamu i od drugite, kako {to rekle, albanski prostori. Potoa, nemilosrdno se nafrlile vrz nego, udiraj}i go so kloci.

Te{ko povredeniot Jakimovski e prenesen vo Klini~kiot centar vo Skopje, kade {to se lekuva.

Vo Makedonija nema kosovska treska

Kosovo e pogodeno od smrtonosnata krimsko-kongoanska treska, a brojot na zaboleni i po~inati, od den na den, s# pove}e se zgolemuva. Ovaa bolest za prvpat na Kosovo e zabele`ana vo 1986 godina, dodeka vo Makedonija posledniot slu~aj e zabele`an vo 1996 godina. Spored Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita na Makedonija dosega ne e zabele`an slu~aj so simptomi na ovaa bolest, no dokolku se pojavi, Zavodot e maksimalno podgotven da go spre~i nejzinoto {irewe.

Novi karpesti praistoriski crte`i

Makedonskiot centar za karpesta umetnost, vo regionot na Mariovo i Pelagonija otkri desetici iljadi karpesti praistoriski crte`i od tipot na vdlabnati polutopki, krstovidni graviri, cirkuformi i pediformi.

Kako {to n# informira rakovoditelot na proektot, g. Du{ko Aleksovski, otkrieni se pove}e megliti, vrz koi se izraboteni kupulite i kameni kompleksi, koi se celosno izraboteni vo vid na misti~ni `ivotinski figuri. Makedonskiot centar za karpesta umetnost mu se zablagodaruva na mesnoto naselenie za izvonrednata sorabotka, bez koja rezultatite ne bi bile impozantni.

^etiri milioni evra za "[tuloviot univerzitet"

Delegacijata na Evropskata komisija vo Republika Makedonija denovive soop{ti deka se zavr{eni vnatre{nite podgotovki za dodeluvawe na u{te ~etiri milioni evra za Univerzitetot na Jugoisto~na Evropa vo Tetovo, obezbedeni preku KARDS-Programata za 2001 godina. Na po~etokot na ovaa godina od Evropskata komisija, preku FARE-Programata za 2000 godina, za ovoj proekt bea obezbedeni milion evra.

Kancelarijata na Visokiot komesar za nacionalni malcinstva, Maks van der [tul, neodamna soop{ti deka oficijalniot po~etok na grade`nite raboti na noviot Univerzitet zapo~naa vo sredinata na fevruari 2001 godina i deka ovaa institucija svoite vrati za okolu 2.500 studenti treba da gi otvori vo oktomvri godinava.