VOJNA

Bitola vo plamen

06.6.2001

Poradi podmolnite ubistva na rezervistite Blagoj~e Siqanov, Vlatko Milenkovski i Pece Miti~evski, revoltiranite bitol~ani opo`arija 10 delovni objekti, 21 privatna ku}a, eden avtomobil, a se ispokr{eni 13 delovni, pet privatni objekti i edno privatno vozilo. Me|u opo`arenite objekti e i ku}ata na zamenik-ministerot za zdravstvo, Muarem Nexipi, koj pred incidentite zaedno so semejstvoto ja napu{til Bitola i se zasolnil kaj prijateli vo Prespa.

Ara~inovo slobodna zona

07.6.2001

Albanskite teroristi tvrdat deka ja vratile kontrolata nad makedonskite sela severoisto~no od Skopje, od koi prethodno gi istera makedonskata Armija. Zgolemena e zagri`enosta deka teroristite }e se obidat da gi pro{irat dejstvijata vo blizina na Skopje so toa {to }e go napadnat Ara~inovo koe se nao|a me|u centarot na gradot i selata {to se pod okupacija na teroristite.

Del od begalcite koi zaminuvaat za Kosovo velat deka t.n ONA Ara~inovo go proglasila za slobodna zona.

Ofanziva na bezbednosnite sili

08.6.2001

Makedonskite sili za bezbednost vo intenzivni borbi gi uni{tija poziciite na albanskite teroristi vo okolinata na Matej~e, Otqa, Orizare i Slup~ane, a gi otsekoa priodite kon Lipkovo. Akcijata na ~istewe na terenot zapo~na vo 5 ~asot nautro so `estoka artileriska podgotovka na terenot, a potoa specijalnite armiski sili, "volci", so helikopterski desant zazedoa nekolku strategiski pozicii nad selata.

Ara~inovo okupirano

08.6.2001

Albanskite teroristi bez borba go okupiraa skopskoto selo Ara~inovo. Triesetina pripadnici na t.n. ONA se zabele`ani na nekolku lokacii vo seloto.

Vojskata i policijata gi zasilile poziciite na priodite kon ova selo. Zasega silite za bezbednost nemaat namera da vleguvaat vo Ara~inovo poradi civilite. Od seloto prisilno se iseleni makedonskite semejstva, a del od albanskoto naselenie preku Blace zaminuva za Kosovo.

Zagina kapetan na ARM

10.6.2001

Kapetan na ARM zagina, a petmina pripadnici na bezbednosnite sili se povredeni vo borbite so teroristite vo opkolenite sela vo Op{tina Lipkovo i kaj karaulata "Go{ince".

Zapalena crkvata vo Matej~e

11.6.2001

Teroristite go iskoristija primirjeto i vo 13 ~asot vo seloto Matej~e ja zapalija crkvata i nekolku ku}i na Makedonci. Vesta deka Makedonija go prifatila ultimatumot na komandantite na ONA ja demantira sovetnikot na pretsedatelot Trajkovski za nacionalna bezbednost, Nikola Dimitrov.

Povredeni devet policajci

11.6.2001

Okolu 20,30 ~asot na magistralniot pat Tetovo - Ja`ince kaj seloto Odri, dve grupi albanski teroristi od zaseda pukale so zolja i avtomatsko oru`je vo vozilo na MVR so koe se prevezuvale policajci i pri toa devetmina od policajcite se povredeni. Za sre}a, granatata ne go pogodila voziloto, a nekolku {rapneli zavr{ile vo potkolenicite na dvajca policajci.

Novi 400 teroristi

12 .6. 2001

Nad 400 vooru`eni teroristi so minofrla~i i so drugi vooru`eni sredstva ja preminale jugoslovensko - makedonskata granica na delot na Kosovo, poto~no nad [ipkovica, soop{ti vladiniot portparol Milo{oski.