KOMENTAR

Gledano odnadvor

SPAS

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Spasi n#, o Gospode, od korumpiranite i nesposobnite politi~ari koi ni ja dovedoa dr`avata vo haos i narodot vo o~ajanie. Spasi n# od prodadenite predavnici, koi ja vodat zemjata vo propast i gi ubivaat na{ite policajci i vojnici. Dodeka teroristite ni ja zazemaat dr`avata, na{ite odgovorni politi~ari glavno odgovaraat so deklaracii, osudi, soop{tuvawa, predviduvawa, apeli i sli~ni ubistveni i defanzivni akcii. Nema den, a da ne slu{neme deka na{ite "bezbednosni strukturi" go kontroliraat ova ili ona mesto, dodeka teroristite si se {etaat, si pravat muabet so mobilkite i ja pro{iruvaat teritorijata pod nivna okupacija. Takanare~enite "borci za sloboda", sepak poka`aa deka vo su{tina se banda teroristi. Toa go storija vo momentot koga se zakanija deka }e bombardiraat civilni objekti, kako na primer Aerodromot. Ona {to se slu~uva{e minatata nedela, koga teroristite go zazedoa Ara~inovo i se zakanija deka }e go bombardiraat i Skopje, be{e kulminacija na nekolkumese~nata tragi~na farsa vo koja postepeno Republika Makedonija gube{e s# pove}e od svojata teritorija. Politi~koto i voenoto rakovodstvo s# u{te se dogovara kako da ja vodi vojnata. Informaciite koi sekojdnevno gi ~itame vo vesnicite doka`uvaat deka na{iot vrv e serija konspiracii, nesposobni voda~i, korupcija, java{luk i sli~no. Kutriot narod nemo}no i frustrirano gi sledi vestite, ne znaej}i {to da pravi i {to da veruva. Vladata za spas se pretvori vo Vlada za propast. Spas ni e nasu{no potreben i toa site go znaeme. Prviot ~ekor mora da bide smena na Vladata i zatvor za site odgovorni. So naslovnata stranica nie go predlagame prviot ~ekor. Drugite predlo`ite gi vie.

Preostanatiot prostor mu go otstapuvam na eden na{ ~itatel.

Makedonskiot Diogen

Nepodnoslivata ne~ove~nost, malodu{nost, igrawe so nervite na narodot i s# ona {to ne e prifatlivo za eden normalen ~ovek, se pri~ini poradi koi ~ovek ne mo`e da ostane ramnodu{en i da ne go iska`e svoeto ~ove~ko mislewe.

Dlaboko so~uvstvuvam so s# ova {to ni se slu~uva i ne mo`am da najdam razumnost i objasnuvawe. Kako apsolvent, so neizmerni ambicii i elan za po~etok na nekakva si kariera i planovi, dali na pole na naukata ili vo praktikata, kolku- tolku oformeno demokratsko bitie i so miroqubivi pogledi na s# {to me opkru`uva, ne mo`am da sfatam deka ima i takvi koi nemaat takvi vrednosti i `elbi. Ova e totalno ludilo!!

Prvo, {to i be{e povod da "pu{tam glas", e nedirektnosta na vas-novinarite. Situacija: pred vas e na pr. Arben Xaferi, a vie imate istoriska mo`nost da ja izvadite vistinata od nego. No, niedno vistinsko pra{awe. Pa, ve molam, pra{ajte go dali gi smeta tie podmolni ubijci i platenici za glas na albanskiot etnikum vo Makedonija i na~in na koj treba da se dejstvuva i kone~no, da ka`e dali gi poddr`uva i gi smeta za barateli na prava, a ne za teroristi. Da ili ne. Nitu "ama", nitu "videte". Ako e ne, toga{ da obrazlo`i {to misli, ako odgovorot e da, toga{ mu posakuvate prijaten den i go ostavate na nadle`nite organi, za tie da go re{at negoviot slu~aj, a i na site negovi istomislenici. Seto toa so audio i videozapis. Vtoro, povtorno povrzano so vas-novinarite. Povodot e onaa multietni~ka edicija, koja odi kako "gratis-hartija" so vesnikot Dnevnik. Jas ja narekuvam taka, bidej}i i ne mo`e poinaku da se misli, zdravorazumski. Dodeka site novinari, osobeno mislam na albanskite, jasno i glasno ne gi osudat "onie goranite", ne mo`e da se nadevaat na progres i podobruvawe na situacijata. Ako ne gi osuduvaat, {to da si pomislime, deka stojat i potajno gi poddr`uvaat? Lu|e, pa ovie ubivaat, palat i toa na podmolen na~in. Osudete gi, napi{ete so golemi bukvi, samo taka mo`e da vi se veruva. Toa {to go bara Albanecot ne mo`e da se ostvari na ovoj na~in. Kako da se razgovara po seto ova?

Treto i najkuso, poradi sramot koj go nanesuvaat na mojot etnos, makedonskiot politi~ki vrv go prodade ona {to be{e gordost, a streme` i sodr`ina na celata istorija na ova podnebje, na lu|eto ~ii koreni se tokmu tuka: da se pi{at kako Makedonci vo svojata sopstvena dr`ava Makedonija. Koj ni ja vodi dr`avava? Nesfatlivo! Nie gi biravme.

Milan Georgievski, ~ovek