VERATA NA[A RISJANSKA

Praznik na site Svetii

"BLA@ENI SE GLADNITE I @EDNITE ZA PRAVDA, ZA[TO TIE ]E SE NASITAT"!

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Od Tvoite probodeni rebra kapea kapki krv i so vodata go obnovija svetot i Bo`estveniot Sobor na site Svetii go utvrdija
  • "Slu{ni Adame i raduvaj se Evo, za{to onoj {to nekoga{ ve razgoli (soble~e) i so izmama ve napravi robovi, be{e pobeden so Hristoviot Krst"
  • "So krvta na Tvoite ma~enici, niz celiot svet, Tvojata Crkva se ukrasi kako so crvena obleka i platno. Zatoa ti pee Hriste Bo`e: Isprati im ja Tvojata milost na Tvoite lu|e, podari mu mir na Tvojot narod i golema milost na na{ite du{i"

Prvata nedela po Svetata Pedesetnica (ovaa godina na 10 juni) e posvetena na "Site Svetii", na najdobrite sinovi vo svetot, pred s#, vo oblasta na duhovnoto i moralnoto sovr{enstvo. Ovoj golem den MPC go odbele`uva so posebno praznuvawe. Se proslavuvaat site angelski ~inovi, patrijarsi, praoci, Krstitelot i Prete~a, prorocite, apostolite, ma~enicite, sve{tenona~alnicite, sve{tenoma~enicite, isposnicite, svetitelite, prepodobnite i pravedni oci, bogoqubivite `eni, ispovednicite i site Svetii, koi od po~etokot na svetot bogougodno `iveele po Boga.

Ikona na "Site Svetii"

Posebna ~est &  se oddava na na{ata preslavna Vladi~ica, Bogorodica i ve~na Deva Marija. Preku neizmernata qubov na Presveta Troica, Bo`jata Majka i site Svetii od po~etokot na svetot, ja gledame dramata na ~ove~koto spasenie, Evangelskite nastani, spasitelnata `rtva na Spasitelot na svetot Gospod Isus Hristos i Negovoto Voskresenie.

VOSKRESNIOT TROPAR

Zatoa, na ovaa bogoslu`ba se pee: "Od Tvoite probodeni rebra kapea kapki krv i so vodata go obnovija svetot i Bo`estveniot Sobor na site Svetii go utvrdija".

Hristos bil odamna veten da go spasi ~ove{tvoto od prvorodeniot grev, no i od site li~ni ~ove~ki grevovi. Bog Otec go vetil u{te na praroditelite Adam i Eva, otkako zgre{ile vo rajot. Toj trebal da gi oslobodi od |avolot, od smrtta. Hristos voskresnal kako Bog i "svetot go voskresna so Sebe". Voskresnatiot Hristos slegol vo pekolot, go uni{til osiloto na smrtta i gi voskresnal mrtvite. Adam go spasil od kletvata, go voskresnal. Eva ja oslobodil od okovite. Zatoa kon Adam i Eva se obra}ame so zborovite: "Slu{ni Adame i raduvaj se Evo, za{to onoj {to nekoga{ ve razgoli (soble~e) i so izmama ve napravi robovi, be{e pobeden so Hristoviot Krst". Preku voskresniot tropar go slavime Gospod, `ivotot i voskresenieto na{e, i mu blagodarime {to slegol od visinite i primil tridnevno pogrebenie za da n# oslobodi nas-gre{nicite od stradawata. Po molitvite na Bogorodica i site Svetii, go molime mnogumilostiviot Bog da gi ~uva Hristovata crkva i narodot vo dlabok mir. "Gospodi, Sozdatele na s#, vselenata ti gi prinesuva Bogonosnite ma~enici kako prvi plodovi" - se pee vo kondakot. Se obra}ame kon Bogorodica, seneporo~nata i vistinska bo`ja Majka, za{titni~kata na spasenieto, "koja neiska`livo, Mu dade telo od svojata ~esna krv" da go moli Bo`jiot Sin da im podari na svoite ~eda prostuvawe na grevovite. Da go moli "Onoj koj na nebesata e bo`estveno proslavuvan od angelite, neiska`livo ne se odvoi od Otecot i po`ivea me|u lu|eto". Mu oddavame ~est na svetliot Arhangel Gavril, koj go trgnal kamenot od Hristoviot grob, za da vidat bezzakonicite, za da se zasramat i razberat deka Hristos Voskresna.

EVANGELSKI ZBOROVI

Troparot na site Svetii, himnata na nivniot `ivot e trogatelna i silna molitva: "So krvta na Tvoite ma~enici, niz celiot svet, Tvojata Crkva se ukrasi kako so crvena obleka i platno. Zatoa ti pee Hriste Bo`e: Isprati im ja Tvojata milost na Tvoite lu|e, podari mu mir na Tvojot narod i golema milost na na{ite du{i" (prev. crkovnoslovenski jazik).

Voskresnatiot Hristos gi spasuva od pekolot Adam i Eva i starozavetnite pravednici

Rasprsnati po site krai{ta na svetot, so qubov i vera vo Boga, pretrpele najte{ki i ~esni stradawa. So kamewa bile otepuvani, pred yverovi frlani, so race daveni, so noze gme~eni, vo ogan goreni, so pila se~eni, telata se~eni na par~iwa, ko`ite na telata - dereni, so me~ se~eni, so kopja ubivani, onie koi ne se otka`aa od qubovta kon Boga i za koi "svetot be{e nedostoen". No, so silna vera, qubov i bo`ja blagodet go pobedija svetot, go pobedija privremenoto, trule`noto, materijalnoto i go dobija ve~noto, sovr{enoto, duhovnoto, nebesnoto i bo`estvenoto. Site Svetii veruvaa vo svoeto bo`jo poteklo, go poznaa Boga i vo nivnite du{i silno odeknuvaa evangelskite zborovi na koi, spored protojerej A. [meman, im nema ramni vo ovoj svet: "Bla`eni se gladnite i `ednite za pravda, za{to tie }e se nasitat"!