FORUM

OBRA]AWE DO CELOKUPNIOT MAKEDONSKI NAROD

Narode makedonski!

Makedonija e vo kriti~na sostojba. Se odigruva scenario po dobroosmislen plan za uni{tuvawe na makedonskata dr`ava i narod. Ve}e tret mesec, grupa albanski teroristi ja okupiraa makedonskata teritorija i gi ubivaat makedonskite sinovi. So pasivnosta, makedonskata vlast ja ozakonuva okupacijata na tie teritorii.

"Dobronamernicite" od NATO, EU i Bugarija na makedonskata Armija & prepora~uvaat da otvora ogan na teroristite so lakovi i kopja. Neizvesno e so kakvi oru`ja tie "dobronamernici" ja uni{tija Srbija.

Da se osvrneme na pri~inite koi pridonesoa za taa kriti~na sostojba:

1) Srbokomunistite od SDSM na Kiro Gligorov i Branko Crvenkovski, so svoeto razbojni~ko upravuvawe i ograbuvawe na makedonskiot narod se vinovni za 500.000 Makedonci i Makedonki da ja napu{tat tatkovinata, da se raselat niz svetot i da ne se vratat nikoga{ pove}e. Istovremeno, na 200.000 [iptari im dadoa dr`avjanstvo, koi tendeciozno se naseluvaa od Kosovo vo Makedonija. Dodeka bea na vlast, srbokomunistite na SDSM go prodadoa imeto i znameto na Makedonija, a gi prodadoa i egejskite Makedonci. Obrazlo`enieto na Grcija e deka ova e najdobro za Makedonija. Nevideno i ne~ueno predavstvo.

2) Vrhovistite bugarofa{isti na Trajkovski, Georgievski, Dosta Dimovska, na formiranata od Bugarite VMRO-DPMNE, so doa|aweto na vlast otvoreno zapo~naa da vr{at najgolemo predavstvo vo istorijata na Makedonija. U{te pred da dojdat na vlast, VMRO-DPMNE bea vo neprekinata vrska so vladeja~kata SDS i VMRO-SMD vo Sofija. Ekipi na VMRO-DPMNE pove}epati predavaa seminari (instrukcii) vo Bugarija za dobivawe na izborite. Edno od tie sobirawa se sprovede vo maj 1998 godina, pod li~no rakovodstvo na Boris Trajkovski, vo seloto Ogwanovo vo Pirinska Makedonija na tro{ok na bugarskata dr`ava. Sega, otkako stapija na vlast, predavstvoto e potpolno. Na patot kon obedineta Evropa, pre~ka za Bugarija se nere{enite etni~ki pra{awa so Republika Makedonija. So edna deklaracija od 11 to~ki taa pre~ka e nadminata. Makedoncite od pirinskiot del na Makedonija se predadeni i prodadeni od vlasta VMRO-DPMNE; site sporni pra{awa otpa|aat - patot na Bugarija kon Evropa e otvoren.

Zborovite na ministerot za nadvore{ni raboti na Bugarija, Nade`da Mihajlova, ka`uvaat s#: "Nie postignavme mnogu pove}e, otkolku {to o~ekuvavme". Vlasta i pretsedatelot na Makedonija rabotat po pora~ka na Sofija. Tie predvreme znaat za formiraweto, vooru`uvaweto i pridvi`uvaweto na teroristi~kite grupi na Albancite, no namerno ne prezemaat nikakvi merki. Sredbite na Georgievski-Kostov, Trajkovski-Stojanov nedvosmisleno govorat za ispolnuvawe na pekolniot plan za uni{tuvaweto na Makedonija kako dr`ava. Izbran so glasovite na Albancite, pretsedatelot Trajkovski im e dol`nik na tie glasa~i. O~igledno e deka tie ne rabotat so sopstvenite glavi, tuku po nalog na Bugarija, Sovetot na Evropa, NATO.

3) Poglavarot na MPC, g.g. Stefan, postaven od VMRO-DPMNE, po primerot na svoite zakrilnici propoveda raskol vo MPC. MPC e dol`na da go povika svojot narod kon edinstvo i da mu objavi crkovna vojna na suroviot albanski agresor i da se sprotivstavi na pekolnoto predavstvo na vlasta. Pravoslavieto na Balkanot e vo opasnost.

4) Emisarite na EU i NATO - lord Robertson i Havier Solana, Maks van der [tul, koi gi toleriraat albanskite teroristi po primerot na kosovskoto scenario, ne dozvoluvaat do toj moment ARM da vladee so situacijata. Ve~en i te`ok sram za vas, gospoda.

5) Ne e primerno ni odnesuvaweto na Grcija, koja skri{no si gi trie racete (ako Republika Makedonija bide uni{tena, pa }e go zadr`i egejskiot del na Makedonija zasekoga{). Gospoda Grci, bidete ubedeni, albanskiot ekstremizam nema da ve odmine. Porano ili podocna i vie }e bidete prinudeni da se za{tituvate od niv. Spomnete si za posledniot vizantiski imperator Kantakuzin: "Moite ~eti ve}e nemaat sili da gi zadr`at Turcite, i zatoa jas }e gi propu{tam, pa vie soo~uvajte se so niv".

Makedonija e vo opasnost kako nikoga{ dosega. Go povikuvame makedonskiot narod: Da bidat razobli~eni predavnicite od VMRO-DPMNE, koi uspeaja da se skrijat vo "{irokata koaliciska vlast", da se simnat od vlast i vedna{ da bidat sudeni i kazneti. Vedna{ da bidat sprovedeni predvremeni izbori, na koi makedonskiot narod }e im ja doveri vlasta na dostojni lu|e, nepovrzani so porane{ni i sega{ni predavnici.

Makedonija e vo opasnost.

Smetame deka edinstveno pravilno re{enie za izlez od taa situacija e: novoizbraniot Parlament na Republika Makedonija da gi proglasi NATO i KFOR za persona non grata i da gi pokani ruskite vojski na mestoto na NATO i KFOR. Emisarite na Sovetot na Evropa vetuvaat za vleguvawe na Makedonija vo EU, no so Albanci, bez Makedonci.

Makedonija e vo opasnost.

Bra}a Makedonci, razbudete se! Ako ne{to lo{o & se slu~i na Makedonija, istorijata nema da gi sudi samo predavnicite, tuku celiot makedonski narod. Da ne dozvolime da is~ezne bibliskiot narod na Filip i Aleksandar. Na{ dolg e.

Makedonija zasekoga{!

Od Makedoncite raseleni po celiot svet