INTERVJU

Radmila [ekerinska, potpretsedatel na Centralniot odbor na SDSM

VMRO-DPMNE E SOJUZNIK SO TERORISTITE!?

Razgovaral: Kokan STOJ^EV

  • Kako i sekoga{ dosega koga se soo~uva so problem koj samiot go sozdal i ne saka ili nema kapacitet da go re{i, Georgievski nao|a nekoj vinovnik: mediumite, opozicijata, SDSM ili nekoj drug. Site se vinovni, samo toj ne e. Site nosat odgovornost, samo toj e osloboden od nea
  • Za `al, vistina e deka partijata VMRO-DPMNE o~igledno ne vlegla so iskreni nameri i deneska, namesto da raboti na vra}awe na mirot vo Makedonija, vsu{nost raboti na razgoruvawe na vojnata, stanuvaj}i vistinski i realen sojuznik na teroristite

Politi~kata vojna vo Vladata za nacionalen spas, poto~no vojnata me|u Qub~o i Branko, se v`e{tuva, iako zemjata e vo plamen od ekstremizam, od nacionalizam i od terorizam. Ako ova nekoj pred tri ili pove}e meseci mu go predviduva{e na narodot deka liderite na dvete najvlijatelni partii vo zemjavata, VMRO-DPMNE i SDSM, }e se borat za vlast i me|usebno }e se obvinuvaat za bezbednosnata kriza, nikoj ne }e mo`e{e da poveruva. No, i toa se slu~uva. Tragikomi~no e da se konstatira deka na nekoj mu e pova`na foteljata, a ja nema odgovornosta, samodoverbata, lojalnosta kon dr`avata i patriotizmot, kon sopstveniot nacionalen makedonski interes. Atributi koi vo edna normalna, demokratska i pluralisti~ka dr`ava se sveti raboti kako i dr`avata, a potoa sledat mnogute poneva`ni drebulii, vklu~uvaj}i ja i sopstvenata politi~ka kariera i pozicija.

Koj e vinoven {to Vladata za nacionalen spas ne funkcionira? Koj ja ko~i rabotata vo vladinite institucii, pa zatoa Makedonija se nao|a na rabot na ambisot? ]e dobieme li malku realen i iskren odgovor za krucijalnite problemi vo Republika Makedonija?

Za nekolkute aktuelni pra{awa za sudbinata na RM i za idninata na makedonskiot narod govori potpretsedatelot na Centralniot odbor na SDSM, Radmila [ekerinska.

MS: Makedonija se nao|a na rabot na ambisot poradi nefunkcioniraweto na Vladata na nacionalen spas, vo koja dvete najgolemi partii imaat razli~en stav po pra{aweto na re{avawe na krizata. Dali e mo`na zaedni~ka platforma za funkcionirawe vo ovaa Vlada?

[EKERINSKA: Vo pravo ste koga velite deka Makedonija se nao|a na rabot na ambisot, me|utoa vistinskata pri~ina poradi koja{to dojde vo takva situacija ne e nefunkcioniraweto na Vladata na politi~ko edinstvo (iako nejzinoto nefunkcionirawe go onevozmo`uva izlezot od krizata), tuku pogre{nata politika koja vladite na Qub~o Georgievski ja vodea vo izminative dve ipol godini. Nelegitimni i polni so nasilstvo izbori, sprega na kriminalnite so politi~kite strukturi, nevidena korupcija, nepotizam i nekadarnost, ru{ewe na bezbednosnite strukturi poradi partizacija i neprofesionalnost, pregovori i sorabotka so teroristi i kriminalci... i seto toa za~ineto so postojanata retorika za navodno "relaksirani me|uetni~ki odnosi" - tuka mo`at da se lociraat korenite na dene{nata kriza.

Koga vo toj period i SDSM kako opozicija, a i mnogu mediumi i poedinci, uka`uvaa na mo`nite posledici od vakvoto neodgovorno i kriminalno vladeewe, bevme obvinuvani za seewe strav i nedoverba. Premierot Georgievski ja koriste{e sekoja prilika za da istakne deka Makedonija nikoga{ ne bila postabilna, deka tie analizi i procenki se nerealni i zlonamerni. Deneska, istiot toj ~ovek koj ne samo {to ne ja spre~i krizata, tuku i ja ovozmo`i i pottikna, se trudi da n# ubedi deka mo`e da ja re{i ve}e eskaliranata kriza, samo deka vo toa re{avawe mu popre~uva SDSM.

Kako i sekoga{ dosega koga se soo~uva so problem koj samiot go sozdal i ne saka ili nema kapacitet da go re{i, Georgievski nao|a nekoj vinovnik: mediumite, opozicijata, SDSM ili nekoj drug. Site se vinovni, samo toj ne e. Site nosat odgovornost, samo toj e osloboden od nea. Koga ovie denovi go slu{ate Georgievski, }e pomislite deka stanuva zbor za lider na nekoja minorna opoziciona partija, a ne za pretsedatel na najbrojnata partija vo Sobranieto i premier na Vladata!

Za koj bilo vo ovaa dr`ava da mu poveruva na Georgievski vo ova najnovo od serijata obvinuvawa, toj najprvin treba da dade odgovor na nekolku pra{awa: Zo{to ne ja predvide i spre~i ili, poto~no, zo{to & kumuva{e na krizata? Ako se to~ni negovite obvinuvawa deka sega SDSM go popre~uva re{enieto, zo{to toga{ ne uspea da go re{i problemot vo prvite tri meseci koga SDSM be{e nadvor od Vladata? I na krajot, kako mo`e SDSM da gi popre~i negovite re{enija (koi, tvrdi, gi ima), koga site instrumenti se nao|aat vo race na "negoviot" pretsedatel Trajkovski i kaj nego samiot. Toa {to Georgievski gi izbegnuva ovie odgovori, poka`uva deka vistinata e sosema poinakva.

Vistina e deka idejata za Vlada na politi~ko edinstvo stana aktuelna koga ve}e be{e jasno oti toga{nata Vlada nema nitu koncept, nitu sposobnost da se soo~i so krizata koja samo eskalira{e vo tek na tie re~isi tri meseci. Vistina e deka pove}e opozicioni partii, me|u koi SDSM, re{ija da gi ostavat nastrana partiskite interesi i da se vklu~at vo edna vakva Vlada koja }e gi obedini site politi~ki faktori i kapaciteti potrebni za spas na Makedonija. Vistina e deka zaedni~kata proklamirana cel na tie faktori be{e: za{tita na teritorijalniot integritet i suverenitet na Republika Makedonija i vra}awe na stabilnosta i sigurnosta na site nejzini gra|ani. Toa be{e vsu{nost zaedni~kata platforma koja ja deklariraa politi~kite partii koi ja so~inuvaat Vladata na golemata koalicija. Za `al, vistina e deka partijata VMRO-DPMNE o~igledno ne vlegla so iskreni nameri i deneska, namesto da raboti na vra}awe na mirot vo Makedonija, vsu{nost raboti na razgoruvawe na vojnata, stanuvaj}i vistinski i realen sojuznik na teroristite.

MS: Ako ne se postigne soglasnost pome|u VMRO-DPMNE i SDSM, se predlaga odr`uvawe na parlamentarni izbori mnogu porano od dogovoreniot termin vo januari. Kako e mo`no da se odr`at izbori, koga imame haos na del od teritorijata na dr`avata?

[EKERINSKA: Dokolku VMRO-DPMNE javno i nedvosmisleno ne se otka`e od konceptot na vojna, toga{ navistina novata Vlada nema golemi {ansi za opstanok. Vo sekoja politi~ka Vlada, a osobeno vo ovaa, mora da postoi podgotvenost za kompromisi od site strani, me|utoa apsolutno e nemo`en kompromis pome|u dve tolku sprotivstaveni idei: onaa za mir i taa za vojna.

Vo toj slu~aj edinstveno re{enie za konfliktot i haosot da ne se pro{irat na cela teritorija na Makedonija }e bide da se odi na izbori vo u{te pokus period. Na tie izbori, na{ite gra|ani definitivno }e & go dadat mandatot i odgovornosta za re{enie na krizata na edna politi~ka opcija. Jas sum ubedena deka na tie izbori, vojnata kako koncepcija i Georgievski kako nejzin promotor }e do`iveat katastrofalen poraz.

MS: Boris Trajkovski predlo`i amnestija kako edno od re{enijata. Kako }e se izdvojat zlostornicite od civilite?

[EKERINSKA: Predlogot na pretsedatelot Trajkovski s# u{te se raboti vo negoviot Kabinet i negoviot uspeh direktno }e zavisi tokmu od re{enijata koi }e gi ponudi vo pogled na pra{aweto koe go postavuvate. Da go po~ekame predlogot da stane definiran za da go razgleduvame.

MS: Koi se o~ekuvawata od politi~kiot dijalog?

[EKERINSKA: Politi~kiot dijalog go gledame kako {ansa za dolgoro~na stabilizacija na Republika Makedonija. Toj }e bide uspe{en samo ako uspee navistina da go zajakne gra|anskiot koncept na dr`avata i so toa finalno da gi pogrebe ideite za teritorijalna podelba, za federalizacija ili kantonizacija, za podelbi na suverenosta. ]e bide uspe{en samo ako pretstavuva politi~ki proces niz koj }e se preciziraat razli~nite gledi{ta, no i po koj }e se prifatat zaedni~kite pozicii od strana na site u~esnici.

Politi~koto izolirawe i voenata pobeda nad teroristite ni se potrebni za da go vratime teritorijalniot integritet i stabilnost na Makedonija, a politi~kiot dijalog - za da ja garantirame taa stabilnost na dolg rok.


Ako se to~ni obvinuvawata od Georgievski deka sega SDSM go popre~uva re{enieto, zo{to toga{ ne uspea da go re{i problemot vo prvite tri meseci koga SDSM be{e nadvor od Vladata? I na krajot, kako mo`e SDSM da gi popre~i negovite re{enija (koi, tvrdi, gi ima), koga site instrumenti se nao|aat vo race na "negoviot" pretsedatel Trajkovski i kaj nego samiot.


Dokolku VMRO-DPMNE javno i nedvosmisleno ne se otka`e od konceptot na vojna, toga{ navistina novata Vlada nema golemi {ansi za opstanok. Vo sekoja politi~ka Vlada, a osobeno vo ovaa, mora da postoi podgotvenost za kompromisi od site strani, me|utoa apsolutno e nemo`en kompromis pome|u dve tolku sprotivstaveni idei: onaa za mir i taa za vojna.