VOJNA

HRONIKA: Se razgoruva voenata kriza vo dr`avava

Makedonija vo ogan!

Podgotvil: Qup~o PAN^EVSKI

Aktivirana "Prizrenskata liga"

22.5.2001

Vo Prizren e potpi{ana zaedni~ka spogodba spogodba me|u Xaferi, Imeri i samoproglaseniot voda~ na t.n. ONA, Ali Ahmeti. Spogodbata ima za cel Makedonija da stane demokratska dr`ava na site nejzini gra|ani i na site etni~ki zaednici. Trojcata potpisnici so dokumentot se obvrzuvaat na kooperativnost i zaedni~ka akcija za realizirawe na postavenite celi.

JU-silite vo sektorot "B"

23.5.2001

Spored dogovorot, jugoslovenskite sili za bezbednost po~naa da se rasporeduvaat vo sektorot "B" na 24.05 2001 godina i toj proces }e trae do 2 juni. Novinskata agencija Beta prenese deka so posredstvo na NATO, Belgrad i etni~kite Albanci postignat e dogovor za rasformirawe na Osloboditelnata vojska na Pre{evo, Medve|a i Bujanovac (OVPMB) do 31 maj. Dogovorot predviduva amnestija za gerilcite {to }e go predadat svoeto oru`je na silite za bezbednost ili na mirovnata misija na NATO vo Kosovo do 24.05.2001 godina.

Pretsedatelot na dr`avniot Koordinativen tim za ju`na Srbija, Neboj{a ^ovi}, potvrdi deka Ridvan ^azimi, poznat kako "komandant Le{i", e ubien vo vooru`ena presmetka me|u jugoslovenskite zdru`eni sili za bezbednost i albanskite ekstremisti.

Ofanziva na ARM

24.5.2001

Makedonskite sili ja zapo~naa dolgoo~ekuvanata akcija za proteruvawe i uni{tuvawe na teroristi~ki grupi na t.n. ONA. Ofanzivata po~na vo selata Lojane i Vaksince, koga po upateniot apel, civilnoto naselenie po~na da gi napu{ta tie sela. So pe{adiski edinici i te{ko artilerisko oru`je makedonskite sili vlegoa vo selata Vaksince i Rudni~ka Kolonija. Akcijata se odviva{e uspe{no, bez nikakvi zagubi na makedonska strana, a ve}e vo pretpladnevnite ~asovi, po prethodno napraveniot pat od ARM, policijata vleze i go "~e{la{e" terenot okolu rudnikot Lojane, edno od tvrdite upori{ta na teroristite.

Trajkovski, vnimavaj {to zboruva{!

24.5.2001

Liderot na DPA, Arben Xaferi, po razgovorite so amerikanskiot ambasador Majk Ajnik, britanskiot Mark Dikinson, francuskiot @an Fransoa Teral i germanskiot Verner Burkhart, izjavi deka sredbata bila posvetena na "pra{awata {to deneska se otvoreni".

Povodot za sredbata be{e potpi{uvaweto na zaedni~ka platforma na Xaferi i liderot na PDP, Imer Imeri, so samoproglaseniot voda~ na t.n. ONA, Ali Ahmeti.

"Nie stoime zad na{ite pozicii. Imame politi~ko pravo na svoi viduvawa na sostojbite i tie viduvawa, spored nas, se to~ni. No, konsultaciite se korisni za site strani", re~e Xaferi.

Vo vrska so baraweto da se otka`e od platformata, liderot na DPA izjavi deka ne do{lo do takvo barawe od strana na ambasadorite, so objasnenie deka "tie znaat deka sekoja partija e avtonomna politi~ka opcija".

Vo vrska so razo~aruvaweto na koaliciskite partneri poradi potpi{uvaweto na dogovorot i izjavata na pretsedatelot na dr`avata Boris Trajkovski deka ako se prodol`i vaka nema mesto za dijalog, Xaferi re~e deka pretsedatelot Trajkovski treba da vnimava kakvi izjavi dava.

"Mnogu raboti se slu~uvaat vo Makedonija i jas vnimavam kakov re~nik }e upotrebam i kakvi rokovi }e davam", izjavi toj.

Akcijata prodol`uva!

25.5.2001

ARM i policiskite edinici ja prodol`ija akcijata za vleguvawe vo Vaksince, od poziciite na koi zastanaa vo tekot na v~era{niot den. So istaknato belo zname grupa od okolu 200 lu|e go napu{ti seloto Vaksince i se upati vo pravec na grani~niot premin Tabanovce.

Ova se slu~i po ofanzivata na makedonskite sili za bezbednost koi po~naa da go osloboduvaat kumanovsko-lipkovskiot region, koj 21 den be{e pod okupacija na teroristite.

Samo nekolku ~asa prethodno, albanskite teroristi izvr{ija napad na policiskata stanica vo selo Matej~e, vo koe `ivee naselenie od me{an sostav. ARM brzo gi razbila poziciite na napa|a~ite, potvrdi polkovnik Blagoja Markovski, portparolot na ARM. Dodeka na{ite bezbednosni sili go ~istele Vaksince, teroristite od ku}ite davale `estok otpor. Povreden e specijalecot od MVR Aleksandar Kostov, no toj e nadvor od `ivotna opasnost. ARM `estoko odgovarala, a okolu pladne istiot den bile aktivirani i helikopterite M-24.

Teroristite se pregrupiraat

27.5.2001

Vo borbenite dejstva na potegot pome|u selata Slup~ane i Vaksince, ubien e eden od komandantite na t.n. ONA, Fadil Limani, poznat kako "Tigar". Vo borbite so makedonskite bezbednosni sili zaginal i negoviot zamenik. Toa predizvikalo nov bran dezerterstva me|u teroristite me|u koi, kako {to potvrdija visoki armiski izvori, ima i makedonski dr`avjani.

Vo popladnevnite ~asovi, borbite na makedonskite bezbednosni sili bea zasileni poradi golemi provokacii na teroristite od mesnosta Otqanska Reka, isto~no od seloto Otqa, koe doprva ~eka na akcija na ARM za ~istewe od teroristi. Teroristite uporno nastojuvaat te`i{teto na borbenite dejstva da go prefrlat na podra~jeto na Otqa i Matej~e, izjavi portparolot na ARM Blagoja Markovski.

Frontot se prefrla kon Skopje i Kumanovo?

28.5. 2001

^etiri proektili ispukani od teroristite padnaa vo industriskiot del na Kumanovo. Pogodeni se fabrikata FZC "11 Oktomvri" i pokrivot na halata na "Iskra - in`enering". Pritoa pri~ineta e samo materijalna {teta.

Spored Markovski, stanuva zbor za proektili zemja-vozduh. Pomali grupi albanski teroristi od deset do dvaeset lica navlegoa vo skopskite sela Niku{tak i Vi{tica. Se obidele da iskopaat rovovi vo ovie dve sela, no so intervencija na bezbednosnite silinivnata namera e spre~ena. Teroristite od seloto Niku{tak gi upotrebile minofrala~ite napa|aj}i gi pripadnicite na Armijata. Na vlezovite na kriti~nite sela, koi se vo neposredna blizina na seloto Ara~inovo, se podignati pogolemi armiski punktovi za kontrola, potpomognati so pote{ko oru`je. Poradi toa vo General{tabot na ARM istaknuvaat deka teroristite ne }e mo`at da gi prefrlat borbite vo skopskiot region, iako vo nivnite planovi toj e zabele`an kako sledna faza. Analiti~arite od bezbednosnite slu`bi istaknuvaat deka ONA sega nema sili da otvori nov front, bidej}i nejzinata porane{na brojnost od 2.000 e dovedena do 800 teroristi, od koi najgolemiot del se nao|aat vo kumanovskite sela Slup~ane, Ropajce i Orizare.

ONA si postavuva ambasadori vo stranstvo

28.5. 2001

Glavniot {tab na t.n. Osloboditelna nacionalna armija, predvoden od G'zim Ostreni, makedonski Albanec od Debar, porane{en jugoslovenski oficer i rakovoditel na nekoga{nata debarska teritorijalna odbrana, kako {to se doznava, imenuval politi~ki pretstavnici vo nekolku zapadnoevropski zemji. Dokumentot za imenuvaweto na "ambasadorite" na t.n. ONA vo zapadnoevropskite zemji e potpi{an od politi~kiot pretavnik na t.n ONA, Ali Ahmeti.

Ali Ahmeti go nazna~il svojot vujko, Fazli Veliu, osomni~en kako mozok na ki~evskite bomba{i, za politi~ki pretstavnik na t.n ONA vo [vajcarija. T.n. ONA si postavila ambasadori vo Germanija, Avstrija, Danska, vo zemjite na Beneluks, vo Norve{ka i [vedska, a nivni koordinator }e bide Musa Xaferi.

Vraten pi{tolot na bratot od Menduh Ta~i

28.5. 2001

So li~na zalo`ba na Qube Bo{kovski i na drug visok funkcioner vo MVR, vo skopska kafeana mu bil vraten pi{tolot na Gafur Ta~i, bratot na potpretsedatelot na DPA , Menduh Ta~i.

Gafur Ta~i vo mart godinava bil priveden vo policiskata stanica vo "\or~e Petrov" otkako pri pretres kaj nego bil pronajden i odzemen pi{tol bez seriski broj za koj postoele odredeni somnenija deka so nego, kako {to se {pekulira, bile izvr{eni pove}e krivi~ni dela, me|u koi i ubistva.

Xaferi i Imeri se popi{manija

29.5. 2001

Po posetata na visokiot komesar za zaedni~ka nadvore{na i bezbednosna politika na Evropskata unija, Havier Solana, vo Makedonija be{e obelodeneto deka liderite na DPA i PDP, Xaferi i Imeri, se otka`ale od "prizrenskata spogodba". Trajkovski po ova izjavi deka na toj na~in se sozdadeni uslovi za prodol`uvawe na politi~kiot dijalog vo Makedonija.


Za proektot na Frovik od mediumite!

Pretsedatelot Trajkovski vo Kumanovo demantira{e deka vodel razgovori za nekakov proekt za izvlekuvawe na teroristite i re~e oti za toa doznal od mediumite.

Za VMRO-DPMNE i za SDSM e prifatlivo sekoe re{enie na krizata {to }e se sprovede so minimalni zagubi na bezbednosnite sili i na civilnoto naselenie vo zemjava.

Planot Frovik za koridor preku koj ekstremistite od Kosovo bi se povlekle od makedonska teritorija, za VMRO-DPMNE ne e neophoden, no e prifatliv samo dokolku bide realiziran brzo. Vo sprotivno, }e bide poddr`ana opcijata za proteruvawe na teroristite.

SDSM e daleku porezerviran vo vrska so prezemaweto klasi~na voena akcija vo Kumanovsko, poradi rizikot od golemi zagubi, no so dilema dali koridorot e dolgoro~no re{enie.

Teroristite so sofisticirano oru`je

Albanskite teroristi vo Severna Makedonija se vo sostojba da urnat helikopteri na makedonskata Armija, tvrdi avtoritetnoto britansko spisanie "Jane's Defense". Na 11 maj mirotvorcite zaplenile golem broj raketni frla~i "zemja - vozduh" koi se vo sostojba da urnat voeni helikopteri Mi-24 so koi raspolaga makedonskata Armija. Razuznuva~kiot del na KFOR odamna pretpostavuva{e deka borcite od OVK raspolagaat so soodvetni oru`ja. Prvi~no se pretpostavuva{e deka oru`jeto e od tipot "Strela - 2", no potoa se poka`a deka toa e poslo`ena varijanta od"Igla".

Helikopterite Mi-24 i Mi-8/17 se ne{to od {to buntovnicite navistina se pla{at i zatoa se stremat na sekakov na~in da obezbedat raketni frla~i, objasnuva oficer na KFOR. Toj dodava deka separatistite mo`ebi ve}e se snabdile duri i so amerikanski raketi "Stinger" koi pretstavuvaat vistinska opasnost. Verojatno buntovnicite dosega podgotvile nekolku frla~i za dejstvuvawe, smetaat vo KFOR.