KULTURA

"Sintezis" - promotor na makedonskata muzika vo svetot

TRI GRACII ME\U EKOT NA GAJDATA, ZURLATA I TAPANOT

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Dosega stranskata publika imala mo`nost da slu{ne ~isto izvorni grupi, no koga n# slu{naa nas se iznenadija i mnogu im se dopadna na{ata muzika, veli Biljana
  • Za na{eto vklopuvawe so Makedonskata filharmonija i dvata hora najzaslu`en e na{iot menaxer Oliver Belopeta. Smetam deka e mnogu dobar organizator, no bez pomo{ na lu|eto koi bea okolu nego nema{e da se ostvari organizacijata taka lesno, objasnuva Mirjana

Neodamna grupata "Sintezis" vo prepolnetata Univerzalna sala vo Skopje, pridru`uvana od Makedonskata filharmonija odr`a dva koncerta. Pred promoviraweto na noviot album "Swinging Macedonia" vo Skopje, grupata se vrati od turnejata niz SAD kade odr`a pet koncerti, od koi edniot vo poznatiot i legendaren xez-klub vo Wujork "Knitting Factory".

Ona {to e karakteristi~no, toa {to ja pleni ne samo makedonskata publika, tuku i svetskata, e {to nivnata muzika koja tokmu "Sintezis" za prvpat ja promovira{e, pretstavuva sinteza, kombinacija me|u tradicionalniot i moderniot zvuk. Ve{to vmetnatite vokali na trite gracii, Aneta [ulankovska, Biljana Ristevska i Mirjana Jo{eska, sledeni so originalnite muzi~ki instrumenti - gajda, zurla, tapan, tarabuka i tambura - potsetuvaat na korenite na makedonskoto folklorno nasledstvo.

EUFORI^NA PUBLIKA

Neodamna se vrativme od na{ata mala turneja od SAD koja trae{e desetina dena, veli Biljana. Najprvo bevme vo Arizona, amerikanskata publikata be{e voodu{evena od toa {to go slu{naa, bidej}i o~ekuvaa ne{to sosema drugo. Dosega imale mo`nost da slu{nat ~isto izvorni grupi, no koga n# slu{naa nas se iznenadija i mnogu im se dopadna muzikata. Potoa zaminavme vo Wu Xersi kade vo Makedonskata pravoslavna crkva odr`avme koncert pred na{ite Makedonci koi isto taka bea voodu{eveni od na{iot nastap.

No, najva`niot koncert za grupata be{e vo "Knitting Factory", poznat klub vo Wujork. Nivniot nastap be{e sleden od poznati amerikanski muzi~ari ~ii pozitivni kritiki za "Sintezis" sepak zna~at mnogu. Kaj ~lenovite na grupata postoe{e somne` dali vakvata muzika }e bide prifatena od amerikanskata publika, bidej}i vo Amerika za prv pat se slu{na muzika koja ne e ~isto etno, tuku e kombinacija na tradicionalnoto i modernoto.

Skopskite koncerti pominaa odli~no. Nie sme mnogu zadovolni od reakcijata na makedonskata publika, veli Aneta. Koncertite bea so Makedonskata filharmonija i so dvata hora, Kamerniot ma{ki hor pri makedonskata Opera i `enskiot hor "Sveta Zlata Meglenska". Be{e mnogu te{ko da se napravi vakov koncert od tehni~ka strana, no uspeavme da go napravime. Za prvpat makedonskata publikata reagira{e navistina na toj na~in kako {to reagira{e vo Univerzalna sala. Dosega takva reakcija na na{ata muzika jas li~no nemam po~uvstvuvano. Mo`am da ka`am deka od strana na publikata, stranska ili makedonska seedno, na{ata muzika sekoga{ eufori~no se prifa}a.

Fakt e deka na scenata ima{e 120 lu|e, a rabotea i mnogu lu|e okolu scenata. Sekoj koj be{e prisuten na koncertot be{e svesen za te`inata na organizacijata, dodava Mirjana. Za na{eto vklopuvawe so Makedonskata filharmonija i dvata hora najzaslu`en e na{iot menaxer Oliver Belopeta. Smetam deka e mnogu dobar organizator, no bez pomo{ na lu|eto koi bea okolu nego, nema{e da se ostvari organizacijata taka lesno. Spojot kako spoj mislam deka i ne be{e te`ok zatoa {to pod dirigentskata palka na Sa{o i Vawa Nikolovski - \umar, i kvalitetot na izveduva~ite koi{to bea na scena, be{e lesno da se ostvari toa.

ZAEDNI^KI PO^ETOK

Po~navme mnogu odamna u{te koga bevme sedmo oddelenie, veli Mirjana. Se formira{e grupa za izvoren folklor vo ramkite na osnovnoto u~ili{te "Grigor Prli~ev". Trite vlegovme vo taa grupa od koja podocna se formira grupa "Detelinki". Vo 1995 godina dojdovme na ideja da se napravi ne{to porazli~no kade {to }e ostane folklorot, me|utoa da se nadopolni so ne{to. Na po~etokot celata ideja be{e na Dragan Dautovski, koja nam mnogu ni se dopadna. Taka se formira "DD Sintezis".

Da se nare~e{ ili da te nare~at yvezda, neli, e golema rabota, a jas i moite dve pridru`ni~ki ne bi rekla deka sme yvezdi, veli Mirjana. Samo }e ka`am deka imame publika i milo ni e {to ja imame i {to na lu|eto im se dopa|a ona {to nie go rabotime. Ne se ~uvstvuvame kako yvezdi, nitu pak ~uvstvuvame nekakva popularnost, zatoa {to ima mnogu lu|e koi n# ne prepoznavaat. Zatoa ne bi rekla deka sme popularni ili pak deka sme nekakvi yvezdi. Ednostavno, ne{to {to nas n# ispolnuva, ne e taa popularnost, tuku toa {to mnogu se slu{a na{ata muzika i {to tolku mnogu lu|e koi bea prisutni na koncertot gi znaeja i gi peeja pesnite, dodava Biljana. Na{iot odnos kon najbliskite i kon prijatelite voop{to ne se promeni. Nie sme si istite li~nosti. Ednostavno, mnogu ni e milo {to im se dopa|a na{ata muzika i imame celosna poddr{ka i od najbliskite i od prijatelite.

Trite devojki se studentki. Aneta i Mirjana na Ekonomskiot, a Biljana e na Prirodno-matemati~kiot fakultet, otsek matematika. Iako malku slobodno vreme im ostanuva, zatoa {to koncertnite sezoni se vo isto vreme koga i ispitnite sesii, sepak se obiduvaat da najdat vreme da se posvetat i na u~eweto. Se razbira, ne ja zaboravaat nitu zabavata.

Koga odime na turnei nadvor od Makedonija, naj~esto gi posetuvame istoriskite mesta i spomenicite koi se odbele`je na dr`avata, veli Aneta. Turneite od strana na organizatorite i od strana na Oliver Belopeta sekoga{ se dobro organizirani. Prete`no imame po eden koncert vo eden grad, taka {to imame vreme i za toa.


Koga gostuvavme vo Japonija, navistina bevme iznenadeni od reakcijata na tamo{nata publika, veli Biljana. Pred da odime vo ovaa zemja bevme predupredeni da ne o~ekuvame ovacii od strana na Japoncite, da ne o~ekuvame deka }e imame aplauzi, deka }e n# vra}aat na scenata, no ispadna sosema sprotivnoto. Koga be{e na{iot prv koncert vo Tokio, po sekoja pesna reakcijata na publikata be{e gromoglasen aplauz.


Na noviot album ima 10 kompozicii. Tekstovite {to gi peeme nie se ~isto izvorni pesni, a muzikata i aran`manot gi pravi ma{kiot del od grupata. Na CD-to ~etiri kompozicii se snimeni so simfoniskiot orkestar kade {to orkestraciite gi imaat napi{ano Sa{o i Vawa Nikolovski - \umar, veli Aneta. Po mini-turnejata vo SAD i dvata koncerta vo Skopje, n# o~ekuva golema svetska turneja.