SPC za MPC

^lenovite na Soborot na Srpskata pravoslavna crkva vo Belgrad go po~naa redovnoto godi{no zasedanie, na koe na dneven red e staven i sporot so Makedonskata pravoslavna crkva.

Se o~ekuva SPC pozitivno da odgovori na baraweto na MPC za odr`uvawe na trojna sredba so pretstavnici od Vselenskata patrijar{ija za ras~istuvawe na sporot so imeto.

Gr~ka poddr{ka

Pretsedatelot na najgolemata gr~ka opoziciska partija Nova Demokratija, Konstantinos Karamanlis, na sredbata so pretsedatelot na Vladata, Qub~o Georgievski, ja prenese politi~kata poddr{ka na evropskite narodni partii i nivniot stav za osuda na nasilstvoto i terorizmot, koj doa|a od Kosovo. Pritoa, Karamanlis naglasil deka stabilnosta i bezbednosta na Makedonija se zna~ajni za stabilnosta na celiot region. Vo toj kontekst, be{e i inicijativata site zemji podednakvo da se zalo`at za integritet i nemenlivost na granicite.

Napadi vo Ju`na Srbija

Pretstavnici na Jugoslovenskata vojska tvrdat deka etni~kite albanski gerilci pukale vrz tri sela vo blizinata na Pre{evo, vo Ju`na Srbija. Voen pretstavnik soop{ti deka bile istrelani nad 100 granati koi bile naso~eni kon voenite pozicii, a prestrelkite prodol`ile i popladneto.

Jugoslovenskite sili ja prezele kontrolata vrz pogolemiot del od tampon-zonata dol` granicata so Kosovo, kako del od naporite poddr`ani od NATO, za spre~uvawe na etni~kite albanski buntovnici da ja koristat oblasta za vr{ewe napadi vo Srbija. Napadite prodol`ile i pokraj dogovorot za prekin na ognot i mirovnite razgovori na koi posreduvaa zapadni pretstavnici.

Oslobodeni 42 teroristi

Minatata nedela, Sudskiot sovet na Kosovo sostaven od trojca sudii, dvajca me|unarodni i eden Kosovec, oslobodil 42 pripadnici na teroristi~kata Osloboditelna nacionalna armija. Teroristite bile uapseni na 29 mart, dodeka se povlekuvale od tetovskite sela, po ofanzivata so makedonskite bezbednosni sili.

Pove}eto oslobodeni teroristi bile etni~ki Albanci od Makedonija, no me|u niv imalo i {est Kosovci.

Centri za idninata na Kosovo

Ha{im Ta~i, pretsedatel na Demokratskata partija na Kosovo, izjavi deka e potrebno koordinirawe na stavovite na Pri{tina, Tirana i Tetovo, kako i na drugite centri va`ni za idninata na Kosovo, javi Beta.

"Nie sme ubedeni deka Albancite }e gi dobijat pravata koi im pripa|aat. Albanija i Albancite se me|u najsigurnite i najdoverlivite sojuznici na SAD, a sredbata na albanskiot premier Ilir Meta so amerikanskiot pretsedatel Xorx Bu{ samo go potvrduva toa" - izjavi Ta~i.

Toj gi demantiral informaciite deka Meta se izjasnil protiv referendum za nezavisnost na Kosovo, kako i deka albanskiotpremier }e go poseti Belgrad.


KFOR za Ju`na Srbija

Na 11 maj, od strana na vojnicite na MNB Zapad KFOR, vo Piskote pronajdeni se dve avtomatski pu{ki AK-47, dve ramki za municija, preku 80 kur{umi, germanska maskirna jakna, ~etiri registarski tabli~ki i devet soobra}ajni dozvoli.

Vo Skivjane, ekipite na MNB Zapad KFOR otkrile avtomatska pu{ka AK-47, ~etiri ramki za municija i preku sto kur{umi.

***

Na 11 maj, kosovskite Albanci vo blizina na \akovica & ispora~ale oru`je i municija na patrolata Task Force Falko MNB Zapad KFOR. Oru`jeto i municijata se odneseni na sigurno mesto poradi skladirawe i podocne`no uni{tuvawe.

***

Na 12 maj nautro, izviduva~kiot vod Task Force Prizren MNB Jug KFOR vr{el prebaruvawe na ku}ite vo Spinadija. Otkrieni se pu{ki so municija, sa~marki i uredi za no}no nabquduvawe. Edno lice e privedeno od voenata policija poradi ispra{uvawe.

Istiot den, od strana na vojnicite na MNB Jug KFOR, spre~eni se dva obida za ilegalno preminuvawe na granicata.

Neidentifikuvanite lu|e se vratile, otkako na dvapati se obidele da vlezat vo Kosovo od Albanija, ju`no od grani~niot premin Morina.

***

Na 13 maj MNB Zapad KFOR na{la neeksplodirana naprava vo blizina na Babaj Baksa. Ekipa na KFOR, po prebaruvaweto, prona{la artileriska granata, kalibar 65 mm, koja e otstraneta i premestena na sigurno mesto.