POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

DODEKA JA ^EKAME KRISTIEN AMANPUR

Gog ma Gog

Edna zagrepska novinarka, denovive go pra{a Qube Bo{kovski, noviot minister za vnatre{ni raboti:

"Gospodine ministre, {to mi sovetuvate: da ostanam vo Makedonija, oti }e ima u{te pukawe, ili nema ni{to da se slu~uva, pa da si odam doma"?

"Gospo|o, ostanete vo Makedonija, }e vi bide ubavo. Nie sme dol`ni da vi obezbedime sigurnost. A, teroristite, bidete uvereni, }e gi porazime", le`erno pora~a ministerot!

Se soglasuvam so ministerot oti s# dodeka ne ja akreditiraat Kristien Amanpur od Si En En, vo Makedonija nema ni{to posebno da se slu~uva. Kaj nas s# {to se slu~uva e zad scenata, pod voda, preku devet gori i planini, kako vo bajka od Andersen. A, objektivno, Makedonija - klokoti. Ovde se prekr{uvaat golemi i ~udni interesi.

Edinstveno narodot ni{to ne znae. I dobro e {to ne znae. Neka si gi ora nivite i neka sonuva "oaza na mir". Dramata ja "izmislil" [ekspir, i vo nea igraat tie {to znaat da pravat pari. S# drugo e melodrama!

Nekni, za prv pat, otkako go znam, Qub~o Georgievski koriste{e vokabular mnogu porazli~en otkolku porano. Makedonskata javnost, od svojot Premier slu{na konkretnost i pove}e jasni akcenti, koi dosega mu se gubea vo iznudenata nasmevka i {irokata, ne ba{ precizna misla. Dali zatoa {to makedonskata "slu{atelska publika" toa od nego go bara{e, ili zatoa {to samiot toj oceni deka e vreme na nacijata da & se obra}a so pokusi, ama povistiniti govori, ne znam?! Premierot sobra hrabrost i rabotite {to ni se slu~uvaat, gi nare~e so vistinsko ime i prezime, izbegnuvaj}i gi negovite dobro poznati eufemizmi, metafori i drugi stilski figuri, so koi direktno od studentskite klupi vleze vo politikata.

So teroristite nema pazarewe. Toa e najdobroto {to vo ovoj moment doa|a od Makedonija!

Koga Arben Xaferi pobara vo makedonskata politika da ja involvira i teroristi~kata ONA, a Naser Ziberi go "krena nosot" oti vo ekspozeto "retorikata na Premierot mu bila neprimerna", vedna{ na {to pomisliv be{e: {to sleduva, po pekolot?

Makedonija, so novata Vlada na politi~koto edinstvo, vo koja so siot svoj avtoritet participiraa i ambasadorite na SAD, Velika Britanija, na NATO, na OBSE, go tr~a posledniot krug za da ja spasi dr`avata i demokratijata. Ako toa ne uspee, najrezervnata varijatna e tiranija. Me|utoa, hendikepot }e bide vo toa {to ovaa dr`ava odamna nemala ni car, ni despot!

U{te od sega mi se rebrat koskite, kako }e zasedava novata Vlada na politi~koto edinstvo, koga od [ara, po naredba na Hisni [a}iri, ili nemu sli~ni i popretpostaveni, }e grmnat pu{ki i haubici. Vo takvi uslovi, kade {to terorizmot visi nad glava, nema pametni odluki. Zatoa li Xaferi predlaga, srede Skopje, da se donese i ONA?!

A, go smetav Xaferi za umen, mnogu umen... Na pregovara~ka masa, vo instituciite na sistemot, bara da sednat teroristi?! ]e ni se smee cel svet!

Pa, mo`ebi ima pravo? Gospod du{a saka, ama do v~era vo na{iot Parlament, preku svojot skrien pretstavnik Hisni [a}iri, pred da se odmetne v {uma, ONA be{e i parlamentarno zastapena. Koj tvrdi deka ONA ne e i vo makedonskata Vlada, preku sekoj svoj minister?!

Problemot e izgleda samo vo legitimitetot. Da znae svetot!!!