POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

KURBAN ZA EKSTREMIZMOT I TERORIZMOT

Gog ma Gog

Koi bea tie proroci {to ni ja pretska`aa sudbinata na vojna? Alal da im e!

Odovde do ve~nosta, za mnogu generacii Makedonci, Albanci i drugi na ovie prostori, nema da bide ni{to kako {to be{e. A, be{e izgleda bajka, vo koja bea vovle~eni i lu|eto i vremeto.

Pregolema izmama bila taa floskula bratstvo i edinstvo, sostavena vo ne~ii nerealni glavi, oti se gleda duri sega deka bratstvoto i edinstvoto bilo za tie {to "drpale", a ne i za "odrpanite". Mo`no li e da pote~at tolku vodi po rekite, da iznapadnat snegovi po planinite, i pak da bide kako {to bilo, da ne se poznavaat sosedi Makedonci i Albanci, da se gledaat niz ni{anot na pu{kata i da se trebat?!

Kafeto {to go piele zaedno sega go preskoknuvaat, kako {to gi preskoknuvaat i voobi~aenite pra{awa: kako e Nasuf, ili Petre; {to }e poseat ovaa prolet; kade }e letuvaat; koga }e po~ne izgradbata na novata ku}a; {to e so trite sinovi na Nasuf, koi gi nema podolgo vreme, kako nekoga{ da se preteruvaat niz dvorovite na sosedite?

@ivotot se ispoganil. Slu{am Skopska Crna Gora, stanala "slobodna teritorija". Aha, zna~i tamu se trite sinovi na Nasuf, onie {to pukaat i {to se presoblekuvaat. A, Skopska Crna Gora sekoga{ }e bide Skopska Crna Gora - makedonska!

Najmnogu mi e krivo {to lu|eto koi gi sre}avam, nemaat odgovor na dilemite, koi mu visat kako ostri sabji nad glavite, oti u{te veruvaat deka "ku~iwata na vojnata" od Balkanot edna{ zasekoga{ treba da si zaminat i da ne se preseluvaat od planina na planina, da seat strav i smrt.

Na videlo, poleka ama sigurno se poka`uva vistinata za "albanskata kauza". Od nea, kako od "Pandorinata kutija" }e po~nat da izleguvaat site zla za maliot albanski ~ovek, koj ne znam pod koi i kakvi uslovi e vturnat vo najgrubata, najsvirepata i najneblagodarnata "promocija" na alban{tinata, koja kako i sekoja "...{tina" zavr{uva na |ubri{te!

Sostojbata na vojna {to ni se nametnuva, nema problem, edna{ mora da ja prifatime. Samo se pla{am, tie {to ja baraat, prvi da ne pobegnat. Paso{ite im se podgotveni, vizite zavereni, bankovnite smetki otvoreni. @enite gi ~ekaat vo nekoi luksuzni vili na sigurni mesta, a decata vo presti`nite kolexi.

Gospodine Arben Xaferi, da igra{ uloga na junak i Bog, e najfrapantnoto ne{to. Toa na lu|eto kako tebe im se dopa|a, u{te koga }e im go predlo`at. Me ~udi oti ne znae{ deka koga na Makedonija & treba{e mudrost, dojde Aristotel, a koga & treba{e sila, se pojavi Aleksandar. Svetot ne pamti takov dar od bogovite na edna zemja, vo eden moment, na eden prostor!

Ne znam, navistina ne znam, za {to bi vojuvale?! Se slo`uvam so porakata od Nor~eping, da ja izbegneme vojnata, ama Evropskata unija pomalku site n# zbunuva: od Kosovo, od teritorija, koja momentno ja kontroliraat silite na KFOR, doa|aat site zakani, site nemiri, site provokacii. Kako toa da se protolkuva?

Inaku, vojnata e stradawe i siroma{tija. Ako ja bide o~igledno te{ko da ne ja bide, u{te od sega mnogu majki {ijat crni {amii, a decata koi rastat }e "plivaat" vo siroma{tija, koja e nepoznata i tu|a za ovie prostori.

]e odi kurban i Telekomot vo kogo site nie ovde zaedni~ki i dolgo vlo`uvavme. Izgleda ne do~ekavme parite da gi potro{ime za poplemeniti celi, tuku kojznae za kolku dolga vojna, ako po~ne.

Vo taa vojna {to nikoj ne ja posakuva, Makedonija nema da se bori da osvojuva tu|i teritori, tuku da gi brani i odbrani svoite. Zatoa, }e bide sveta, no se pla{am da ne bide i mnogu surova i nemilosrdna!?