POLITIKA

Dogovorena golemata koalicija so "nesebi~na" pomo{ od Solana

LAVOT, OKTOPODOT I ORELOT VO IST KAFEZ!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Vo novata vlada, SDSM }e gi dobie resorite za odbrana, za nadvore{ni raboti, zdravstvo i ekologija kako i potpretsedatelsko mesto, so resorot za vnatre{ni raboti do vonrednite izbori, koi se zaka`ani za 27 januari idnata godina, }e rakovodi VMRO - DPMNE, no bez Dosta Dimovska
  • Georgievski i Crvenkovski, najgolemite politi~ki rivali, zaedno so Xaferi i Imeri, }e si gi prostat aferite i me|usebnite obvinuvawa, pa kone~no }e sednat eden do drug i }e ja rakovodat, ili }e ja uni{tat dr`avava

Po dolgi nategawa, prepukuvawa, sredbi i neizvesnosti, pod pritisok na me|unarodniot faktor, Makedonija ja dobi novata vlada preku golemata koalicija, vo koja sega zasega }e vlezat VMRO - DPMNE, SDSM, DPA i PDP. No, ostanuva dilemata dali taa }e zna~i spas za Makedonija ili pak propast. Georgievski i Crvenkovski, najgolemite politi~ki rivali, zaedno so Xaferi i Imeri, }e si gi prostat aferite i me|usebnite obvinuvawa, pa kone~no }e sednat eden do drug i }e ja "spasuvaat" dr`avava.

A, so ogled na nivnite prethodni iskustva so vladeeweto, normalno e da si go postavime pra{aweto - }e ja spasat li Makedonija, ili site zaedno }e ja uni{tat? So ovoj ~in, SDSM kone~no po dve ipol godini vo opozicija se vra}a vo vlasta. Georgievski, i pokraj objasnuvawata deka koalicijata se pravi za spas na Makedonija, u{te edna{ doka`a deka ne umee sam da rakovodi so dr`avata.

Kone~no od MVR zaminuva Dimovska, najbliskata prijatelka i sopartijka na Georgievski, a zaedno so nea vo paket zaminuva i dr`avniot sekretar, Qube Bo{kovski.

MESTA ZA SDSM

Iako pre~kata za golemata koalicija be{e resorot za vnatre{ni raboti, SDSM se pomiri so faktot ova Ministertsvo do izborite, koi se zaka`ani za 27 januari idnata godina, da go vodi ~ovek od VMRO - DPMNE. SDSM vo svoeto obrazlo`enie deka ne e toj {to treba dava amnestii i da deli prijavi i oti toa treba da go pravi narodot, doka`a deka mu gi prostuva grevovite na Georgievski. Crvenkovski }e bide koalicionen partner na istiot onoj ~ovek koj do pred nekoe vreme go obvinuva{e za naru{enata bezbednost vo dr`avata, za paravoenite formacii itn.

Informaciite govorat deka SDSM vo novata koalicija }e gi dobie slednite ministerski mesta: potpretsedatelsko mesto vo vladata, ministerskoto mesto za odbrana, MNR, zdravstvo i ekologija. SDSM }e go dobie i mestoto dr`aven sekretar vo MVR, kako i direktorskoto mesto vo DBK. SDSM dobi pravo da postavi i 50 procenti od na~alni~kite mesta vo MVR. Najgolemata opoziciona partija najverojatno }e go dobie i mestoto vo Carinskata uprava kade sega e ~ovekot od VMRO - DPMNE, Dragan Daravelski. Ministerskite mesta {to gi dobi SDSM, kako {to velat vo partijata, }e bidat podeleni so partnerite na zdru`enata opozicija.

GEORGIEVSKI PORAZEN

No, sekako, ne mu e lesno nitu na Georgievski, koj vo nemo`nosta sam da se snajde vo situacijata vo koja zapadna, re{enieto go pobara vo golemata koalicija. Negovoto dolgo dvoumewe u{te edna{ poka`a deka ne mu e seedno da ja deli funkcijata so opozicijata.

Deka i ovoj pat nikomu ne mu bea va`ni dr`avnite i nacionalnite interesi, poka`a i al~nosta za vlast na prviot parlamentarec Andov, koj gi `rvuva{e liberalite Kerim, Krstevski i Manolev za svojata spikerska funkcija.

Georgievski vo ovie momenti, sekako, e gubitnik. Ako ni{to drugo, ja izgubi najbliskata prijatelka Dimovska. Barem vo vladinite redovi.

Pa, taka za VMRO - DPMNE vo novata vlada }e bidat rezervirani resorite MVR (do pred izborite), zemjodelie, transport i vrski, obrazovanie i finansii. Informaciite govorat deka Georgievski resorot za obrazovanie }e mu go otstapi na eks - ministerot za obrazovanie, Gale Galev, ~ovek od od Nova demokratija, koj dodeka ja vr{e{e funkcijata minister za obrazovanie vo Vladata na Georgievski be{e od redovite na DA.

Sega zasega promoviraweto na novata vlada zavisi od epilogot na razgovorite me|u DPA (PDPA - NDP) i PDP. Vladeja~kata DPA }e mora da otstapi eden ili dva resori na PDP.

Toa {to dogovorot za golemata koalicija be{e postignat po nekolku~asovnata sredba so Solana, zna~i deka makedonskite lideri sami ne umeeja da se dogovorat. Toa {to Solana izjavi deka imame mnogu dobri lideri koi naporno rabotat za za{tita na glavnite interesi na na{ata zemja i oti tie }e postignat nekoj dogovor, ne zna~i deka vo taa vlada }e nema padovi i deka s# }e te~e kako podma~kano.

Kako i da e, novata vlada }e bide pred ispit vo narednite osum meseci i }e treba da ja izvede Makedonija od krizata. Se razbira, dokolku vo me|uvreme, po inercija, ne mu tekne na Georgievski da napravi u{te edna rekonstrukcija.