KOMENTAR

Gledano odnadvor

KOALICIJATA - SPAS ILI PROPAST?

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Koga }e gi ~itate ovie redovi, ve}e sigurno }e se znae kako }e izgleda {irokata koalicija koja }e treba da ja spasuva Makedonija od dosega{noto vladeewe na koalicijata "Za promeni", koja e najmnogu odgovorna za sostojbata vo koja se nao|a zemjata. Premierot, glaven vinovnik za toa deka Makedonija e na rabot na propasta, }e prodol`i da bide premier, iako, spolaj mu na Gospoda, sega }e mo`e da pravi pomala {teta. Ili ne?

Toa }e zavisi od koaliciskite partneri i nivnata re{enost na odgovorni mesta da postavat eksperti, koi }e znaat da n# izvadat od dlabokata kriza. Pozitiven element od celava rabota e dogovorot za izbori za samo osum meseci so {to prakti~no izbornata kampawa }e po~ne skoro vedna{. Da se nadevame deka narodot steknal dovolno iskustvo i deka sega }e znae da gi izbere vistinskite lu|e. Se razbira deka eden od rezultatite od novata koalicija e toa {to im nanese smrten udar na bugarskite ambicii vo Makedonija, poka`uvaj}i mu na cel svet deka lagite, sepak, imaat kusi noze.

Imeto

Od izvori koi go sledat problemot so ustavnoto ime vo OON i sekade kade sme priznati pod poni`uva~kata referenca FYROM, mi ka`uvaat deka partiite koi }e vlezat vo novata {iroka koaliciska vlada se raspolo`eni da ja sprovedat idejata na d-r Igor Janev, za koja sme pi{uvale mnogu pati, za postavuvawe na problemot so ustavnoto ime pred me|unarodniot sud. Ako se se}avate, d-r Janev so svoite pi{uvawa doka`a deka OON gi prekr{i svoite zakoni nekolku pati vo procedurata pri priem na RM kako ~lenka na ovaa Organizacija, bidej}i nelegalno n# natera da go smenime imeto i znameto. Nie vo princip, poznavaj}i gi na{ite politi~ari, sme skepti~ni i na{ata pozicija e "da vidime, pa da poveruvame".

Voeni operacii

Ne sum voen ekspert, no ova {to }e go ka`am mi se ~ini o~igledno. Od zapo~nuvaweto na vooru`eniot bunt na albanskite ekstremisti/teroristi, dosega imalo 21 `rtva me|u pripadnicite na na{ite sili za bezbednost. Ona {to pa|a vo o~i e deka site tie `rtvi se dobieni od postaveni mini i od napadi od zasedi i nitu edna ne e dobiena vo direktni voeni operacii.

Denovive slu{am deka portparolite na bezbednosnite sili istaknuvaat oti nemalo `rtvi na na{a strana pri izveduvaweto na na{ite napadi. Ako se sledat sekojdnevnite videoreporta`i vo vestite mo`e da se razbere i zo{to. Taktikata na na{ite bezbednosni sili e da se napa|aat teroristite oddaleku, bez direkten kontakt i akcija za prezemawe na kontrola vrz selata vo Kumanovsko koi se nao|aat vo teritorijata na Republika Makedonija, no se von nejzina kontrola.

Na site nam, koi ne sme voeni eksperti, ni se nametnuva pra{aweto zo{to se ~eka i ne se napa|aat selata koi se pod vlast na teroristite i koga toa }e se napravi? Dali na{ite upotrebuvaat poinakva voena taktika od taa, na primer, na Izraelcite? Mi se ~ini deka koga ve}e imame Armija, na~inot na razre{uvawe na problemot so teroristite e opkoluvawe i odlu~na molskavi~na akcija za uni{tuvawe na site vooru`eni grupi, so upotreba na site raspolo`livi sili. S# se pla{am deka na{iot rakovoden bezbednosen kadar ne e ba{ na visina na postavenite zada~i. Mo`ebi vreme e da se pomisli na formirawe na centar za regionalna bezbednosna sorabotka, preku koja eksperti od prijatelskite zemji bi im pomognale na na{ite bezbednosni sili vo nivnata borba protiv albanskite separatisti. Vreme e borbata protiv site onie koi ja zagrozuvaat balkanskata, spored toa i evropskata bezbednost, da se internacionalizira. Albanskata mafija e premnogu golem zalak za nas i samo odlu~na i brza akcija na site onie koi se zainteresirani za za~uvuvawe na mirot, }e donese trajni plodovi.

Mediumi

Sledej}i gi vestite koi se emituvaat preku albanskite mediumi, vedna{ se zabele`uva deka federalizacijata ve}e postoi vo Makedonija. Albanskite mediumi, vklu~uvaj}i gi i onie dr`avnite, kako na primer MRTV, se odnesuvaat kako da se informativni servisi na onie {to nie sakame da gi vikame teroristi, a tie gi vikaat vostanici, vooru`eni grupi, osloboditeli i sli~no. Toa e vo direktna sprotivnost so terminite koi gi upotrebuvaat stranskite novinski agencii, pretstavnici na oficijalnite dr`avni organi. Ova go poka`uva i doka`uva ambisot koj e sozdaden me|u makedonskoto i svetskoto javno mislewe, od edna, i albanskoto od druga strana.

Albanskite mediumi, se razbira, se povikuvaat na slobodata na pe~atot kako opravduvawe za ovaa praktika, no zaludno. Ostanuva faktot deka tie se vinovni za razgoruvawe na nacionalnata omraza so samoto toa {to gi pretstavuvaat teroristite kako osloboditeli i {to postojano ja obvinuvaat makedonskata dr`ava za obespravenost. Eden od najgolemite problemi, se ~ini, e toa {to i albanskite intelektualci veruvaat vo istite raboti vo koi veruvaat i teroristite. Toa ve}e gi komplicira rabotite, bidej}i ja zgolemuva mo`nosta za neminoven voen konflikt i me|uetni~ka presmetka. S# dodeka Albancite ostavaat da gi vodat politi~ari koi gi la`at za nivnite "istoriski" prava, a vo isto vreme se bogatat so mafija{ki aktivnosti, idninata na Balkanot }e bide nestabilnost, krv i stradawa.

Slavjani i Makedonci

Edna od mnogu ~estite pojavi vo sostojba na kriza e obvinuvaweto na drugi za na{i slabosti i problemi. Taka, ~esto sme gotovi da gi obvinime site, a posebno Zapadot, za raboti za koi naj~esto sme vinovni nie samite. Edna od takvite raboti e i postojanoto ni prekrstuvawe od zapadnite mediumi kako Sloveni, nasproti etni~kite Albanci. Za ovaa razbirlivo, za mnogumina navredliva referenca, najmnogu se vinovni na{ite politi~ari. Vo devedesettite godini, toga{niot pretsedatel Gligorov, vo najmalku dva navrata izjavi pred svetskite mediumi deka nie sme Slavjani i oti nemame vrska so anti~kite Makedonci. Toa odli~no im dojde na na{ite ju`ni "prijateli", koi odvaj do~ekaa da slu{nat takva glupost. I ne samo Gligorov. Ima serija na{i politi~ari, novinari i razni drugi koi izjavuvale, a i izjavuvaat takvi, za nas, pogubni ne{ta. Rezultat na seto toa be{e deka SITE zapadni mediumi po~naa da n# vikaat Sloveni, a ne Makedonci. Po zasluga na nekolku na{i patrioti koi napi{ale pove}e pisma do Bi-Bi-Si vo koi ja informiraat deka oslovuvaweto so Sloveni e navredlivo i ja negira etni~kata posebnost na Makedoncite, ovaa ku}a vo neodamne{en vnatre{en memorandum gi izvesti svoite vraboteni deka treba da gi imenuvaat Makedoncite kako etni~ki Makedonci. Ova e ogromen uspeh i pottik za pi{uvawe takvi pisma i do drugi mediumi na koi }e im se uka`e da go sledat ovoj pozitiven primer. Pi{uvajte!