POLITIKA

SKANDAL: Politi~ki kombinatoriki na partiskite lideri za {iroka, pro{irena, golema...

VLADA ZA "PROPAST NA MAKEDONIJA"!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Novite partneri }e iskreiraat vladeja~ka ma{inerija koja neminovno }e ja odnese dr`avava vo propast, ili vo pekol seedno. Starite "fraeri" vo sorabotka so "novite de~ki" od "selskata ekipa", pripomognati od crnite orli, }e ja spasuvaat Makedonija?!
  • Na "Tajniot ru~ek" vo "Sv. Pantelejmon" Juda povtorno predade - ne go dade Ministerstvoto za vnatre{ni raboti!

Makedonija ja o~ekuva nova Vlada. Vlada koja }e ima zada~a da ja spasi dr`avata! Pregovorite na politi~kite partii koi po mnogute nategawa s# u{te gi "peglaat" resorite {to direktno se vklu~eni pri izbornite aktivnosti, najverojatno }e rezultiraat uspe{no. Ne deka toa e `elba na aktuelniot premier Qub~o Georgievski i eks-premierot Branko Crvenkovski, ami toa e rezultat na sugestiite, pa ako sakate i drskoto me{awe vo ureduva~kata politika vo dr`avava na me|unarodniot faktor. "Dobitnata" kombinacija za Makedonija e Vlada vo koja }e participira VMRO-DPMNE, SDSM, DPA, PDP i eventualno LP.

Mnogu poznata i doka`ana politi~ka garnitura!

Pove}e od o~igledno e deka aktuelniot premier na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, vo periodot od doa|aweto na vlast ima{e problemi da formira Vlada. Ednostavno, ili nema{e k'smet ili nema{e kapacitet da sostavi Vlada koja }e mo`e da funkcionira podolgo vreme. Vo period od nepolni dve godini izvr{i pet rekonstrukcii, promeni eden koalicionen partner, izvr{i kadrovsko osve`uvawe vo Izvr{niot komitet na sopstvenata partija, a i "sobra hrabrost" da im objasni na nekoi veterani od VMRO-DPMNE deka treba da zaminat vo penzija. Pri sekoja rekonstrukcija n# ubeduva{e deka toa go pravi za posleden pat, iako ne treba{e dolgo da se ~eka sam da si gi demantira takvite izjavi!

Ovie "reformi" vo Vladata i vo partijata verojatno imaa za cel da ovozmo`at uslovi za polesno otvorawe na vratata za lu|eto koi zadocnija so li~nata opredelba i odluka vo koja partija }e go dadat svojot pridones. Tazepartiskite ~lenovi, ili "mladoturcite" kako {to gi narekuvaat vo VMRO-DPMNE, brzo se vklu~ija i vedna{ gi zazedoa atraktivnite pozicii vo Partijata. Za razlika od niv na izvornoto ~lenstvo, koe po dolgo ~ekawe za doa|awe na vlast ostana so "prstot v usta", mu ostanaa samo vetuvawata. Site onie na koi im se dobro poznati prilikite vo ovaa partija, znaat deka pri sekoja od ovie rekonstrukcii stoi silnoto lobi nare~eno "selska ekipa" vo koja glaven zbor imaa Dosta Dimovska, Quben Paunovski, Vojo Mihajlovski, Qup~o Jakimovski, Marjan \or~ev i drugi.

Deka toa e taka potvrduva i faktot {to ovaa "zbiru{tina" gi pre`ivea site rekonstrukcii na Premierot. No, tokmu ovaa "selska ekipa" vo podocne`niot "`ivot" na Premierot mu sozdade golemi glavobolki. Kompletniot sostav na skoro site rekonstruirani vladi, so svoite postapki, aferi, skandali, be{e top-tema vo site mediumi vo dr`avava. Narodot be{e "bombardiran" so informacii za "aktivnostite" od koi duri i italijanskata mafija bi im pozavidela.

Sega, po nizata neuspe{ni rekonstruirani obidi za formirawe Vlada koja }e funkcionira, Premierot, potpomognat od eks-premierot Crvenkovski, }e treba da sostavi Vlada za spas na Makedonija. Za toa kolku }e bidat uspe{ni i kolku }e imaat problem so tovarot {to go nosat, nasamaren od vremeto na nivnoto vladeewe, i kolku }e ja spasat Makedonija, odnapred e poznato.

SKANDALI!

Najsve` podvig e skandalot vo Ministerstvoto za odbrana vo koj negoviot prv ~ovek e vme{an vo pronevera od nad edinaeset milioni germanski marki. Za volja na vistinata, ~lenot na "selskata ekipa" od VMRO -DPMNE, komu }e mu sudi partiski sud, s# u{te ne e obvinet za ova zlodelo, no site obvinenija patuvaat kon negovata adresa. Lo{o sprovedenata reorganizacija vo ARM, nedoma}inskoto rabotewe vo sferata na javnite nabavki kako i nekoordiniranosta me|u stare{inskiot i civilniot kadar vo Armijata, se samo del od grevovite koi mu se pripi{uvaat na ministerot Paunovski. Ona so milionite e "kapak" na s# ona {to ministerot go ima na du{a! Tokmu tie - milionite - frlija senka na site onie "sitni" afer~iwa od tipot deka ministerot kako zasluga za svojot pridones vo oblasta na odbranata bez nikakov kriterium "lapna" dr`aven, superluksuzno namesten stan, a se vozi vo blindiran mercedes koj vredi pove}e od polovina milion germanski marki.

No, sostojbata i vo drugite ministerstva ne e rozova!

Neodamna bevme svedoci na skandalot {to se slu~i vo Ministerstvoto za ekonomija koga ministerot Besnik Fetai na nekolku firmi na svoi bliski rodnini im ovozmo`i uvoz na {e}er bez carina i bez prelevman. I tuka stanuva{e zbor za iznos od "samo" pet milioni germanski marki {to po izvr{enata proda`ba treba{e na ime na provizija da go podelat sopstvenicite na firmite koi uvezoa "privilegiran" {e}er! Za da bide skandalot pogolem, ovaa zdelka be{e realizirana i se slu~uva{e dodeka vojskata i policijata na RM go branea suverenitetot i integritetot na dr`avata. Dosega, za `al, nikoj ne ja prezede odgovornosta, a ministerot Fetai s# u{te "uspe{no" go vodi Ministerstvoto.

Sli~na e sostojbata i vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. Skandalot so aferata "prislu{uvawe" koja s# u{te e otvoren slu~aj i koja predizvika reakcii kako kaj doma{nata taka i kaj svetskata javnost, drskoto, kaubojsko upa|awe vo firmi koi ne sakaa da & se pokorat na novata vlast, "reorganizacijata" i otpu{tawata na kvaliteten kadar od sopstvenite redovi, se samo del od sostojbite vo ovoj resor. Kontroverznata nabavka na "krajslerite" koi dr`avava ja ~inea skoro14 milioni dolari, mnogute nerasvetleni ubistva i kriminalni dejstva kako i nekoordiniranosta pri akcijata protiv albanskite ekstremisti, samo go dopolnuvaat delot od problemite koi go ma~at ova Ministerstvo.

A, kako mo`e da bide poinaku koga na ministerkata za vnatre{ni raboti, Dosta Dimovska, koja pred izvesno vreme podnese ostavka, & be{e objasneto deka svetot }e propadne bez nea i deka Vladata ne ja prifa}a ovaa nejzina li~na odluka. Taka, po elegantnoto izbegnuvawe na vra}awe na mandatot, spored logikata na Premierot, ovaa gospo|ica vo momentov s# u{te e ministerka, no bez svoja volja! Deka s# be{e igra, stana jasno toga{ koga po~naa pregovorite za sostav na novata Vlada. Vpro~em, tokmu ova ministersko mesto e kamen na sopnuvawe vo kroeweto na novata vladeja~ka garnitura!

Nitu Ministerstvoto za zemjodelie ne mo`e da se pofali deka gi prele`alo detskite bolesti na novata Vlada! Ispu{taweto na vodata od Ohridskoto Ezero, aktuelnata mle~na kriza, postojanata zakana od strana na individualnite zemjodelci deka }e gi doteraat govedata pred Vladata, selanskata buna, gladnite kravi od 'R`ani~ino, se "uspesite i dostignuvawata" vo ova Ministerstvo. Negoviot prv ~ovek, gospodinot Marjan \or~ev, ~len na "selskoto" lobi vo VMRO-DPMNE, namesto da se aktivira okolu re{avaweto na sevkupnite sostojbi vo ovoj resor, vo me|uvreme stanal partiski sudija i se zanimava so pra{awa od oblasta na odbranata! Toa {to zemjodelskite proizvodi ostanaa po nivite, toa {to problemite so vodosnabduvaweto se provlekuvaat so godini i toa {to drvokradcite gi opusto{ija makedonskite {umi, po s# izgleda voop{to ne e va`no! Va`no e {to ministerot ima pedigre i e doka`an "stru~wak" za uni{tuvawe kapaciteti od svojot sektor!

A...

... se se}avate li na "reformite" vo zdravstvoto? Ova Ministerstvo so meseci ja maltretira{e javnosta so promeni po evropski terk i so demagogijata deka toa e edinstveniot na~in kako najdobro da funkcionira zdravstvenata politika vo dr`avava. Spored logikata na "reformistite", sekoe "dobro utro" vo koja i da e zdravstvena ustanova }e mora da se plati. ]e se participira i kaj onie uslugi koi sekoja normalna dr`ava bi gi stimulirala! Ministerot Danilovski, iako kraj sebe ja ima "gata~kata" Mina, ne mo`e{e da predvidi deka kontroverznite nabavki na lekovi }e odnesat i ~ove~ki `ivot. Vo ova Ministerstvo relaciite so Fondot za zdravstveno osiguruvawe se prekinati. Sopstvenicite na privatnite ordinacii se nezadovolni, nezadovolni se zdravstvenite rabotnici, nezadovolni se i pacientite, a ministerot sekojdnevno tvrdi deka "pa|a" od rabota za da gi sredi ovie sostojbi.

A sostojbata vo Ministerstvoto za transport i vrski na ~ie ~elo se nao|a ministerot Qup~o Balkovski? Katastrofalno! Vo ova Ministerstvo podolg period na tapet be{e igrata okolu odlukata koj da bide nacionalen avioprevoznik vo dr`avava. Vo "igra" bea MAT i "Avioimpeks" koj be{e obvinet za bliskosta so prethodnata Vlada. Po nizata prepukuvawa i otkako Premierot re{i "da poka`e zabi" i da prese~e, ovoj problem se re{i.

Vo Ministerstvoto za nadvore{ni raboti skandalite se voobi~aena rabota. Aktuelniot minister e ~ovekot ~ie ime be{e spomenuvano vo aferata so makedonskata Ambasada vo Berlin. Iznosot od okolu 800.000 germanski marki be{e del od aferata. Iako so diplomatsko pedigre, poznava~ na nekolku svetski jazici me|u koi i srpskiot, ne be{e vnimatelen pri potpi{uvaweto na neoficijalni dokumenti, t.n. non-paperi, i potoa mora{e dopolnitelno, nam, slabite poznava~i na diplomatijata, da ni objasnuva deka non-paperite se samo zabele{ki koi diplomatite, onaka vo slobodno vreme, za svoja du{a si gi zapi{uvaat. Nezadovolen od vozniot park vo Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, se drzna i si kupi nov blindiran mercedes, a "staroto" Audi & go otstapi na soprugata za da mo`e pobrzo da patuva do svoeto rabotno mesto!

Ministerstvoto za obrazovanie se proslavi so svojot Bonaparta od Kriva Palanka. Deka navistina stanuva zbor za "kvaliteten" kadar, govori faktot {to ovoj minister duri dva pati sedna na najobrazovanata ministerska fotelja. Samoto sednuvawe zna~e{e i sozdavawe na niza problemi vo osnovnoto, srednoto i visokoto obrazovanie. Prvo go rasplaka nastavni~kiot kadar so ponudata za predvremenoto penzionirawe, potoa na noze go digna nenastavniot kadar, za na krajot da gi voznemiri i univerzitetskite profesori so svoite fiks-idei vo sferata na obrazovanieto. Ne pomogna nitu porakata od higieni~arkata od osnovnoto od Palanka koja go potseti ministerot Novkovski deka ne treba da ja zaboravi podadenata raka koga nemu mu bilo najte{ko! No, po s# izgleda s# be{e badijala. Novkovski tera po svoe, a na onie drugite im preostanuva samo da se krstat na negovite "sveti gluposti".

KOKTEL

Ako gi analizirame sostojbite i vo preostanatite ministerstva vo koi isto taka ima milion problemi i skandali }e se uverime deka vo ovaa dr`ava ni{to ne funkcionira kako {to treba. Fakt e deka ovaa Vlada sekoj skandal go pokriva so skandal, sekoja afera so afera, a {to e najstra{no od s#, smetaat deka ovaa "{ema" proa|a. [to }e ispadne od "koktelot" so SDSM, koj s# u{te ne mo`e da se presmeta so oktopodot, so arogancijata, so fraerskiot "imix" i so ona so racete "da pukne", sekoj mo`e da pretpostavi.

Kon ova idno "aramisko gnezdo" od vlada, }e treba da se priklu~at i dvete albanski partii (DPA i PDP) koi imaat namera da ja spasuvaat Makedonija od Makedoncite! Zarem nepo~ituvaweto na instituciite na dr`avata, bojkotiraweto na popisot, veeweto na dvoglaviot orel, `elbata za dvojazi~na Makedonija, barawata za federalizacija na zemjata, politi~koto pretstavuvawe na ekstremisti~kite barawa se kriteriumite za albanskiot vlez vo novata koalicija za spas na Makedonija.

Sosema e o~igledno deka pregovara~ite }e skrojat nova vladeja~ka kreatura koja }e raboti s# drugo, osven {to }e ja spasuva Makedonija. Nejze najubavo }e & prilega sintagmata vlada za "Propast za Makedonija".

Na zdravje!