NOGDAUN

Do kade n# dovede samobendisanosta na Qub~o i Branko

TRETIOT MASAKRIRA!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Osummina pripadnici na bezbednosnite sili na Makedonija se masakrirani na [ar Planina od "albanskite monstrumi", a Qub~o i Branko si brkaat rabota i se tepaat koj da sedne na vlast. Nivnite albanski politi~ki partneri si baraat malcinski prava i si gledaat seir.
  • Obi~no taka biduva: Koga dvajca se tepaat, tretiot - masakrira!

Makedonija se zboguva so osum mladi `ivoti, a Georgievski i Crvenkovski vodat bitka za vlast! Ili, dodeka dvajcata premieri, edniot sega{en, a drugiot porane{en, se pazarea za toa koj da go zeme klu~noto MVR, na [ara {araa albanskite ekstremisti, koi vo sabotata podmolno i yverski ubija ~etvorica policajci i ~etvorica vojnici. Za prvpat od po~etokot na voenata kriza vo dr`avava, makedonskata javnost be{e zgrozena od vesta: albanskite monstrumi, kako {to gi okvalifikuva vladiniot portparol Milo{oski, gi masakrirale telata na osumtemina pripadnici na makedonskite bezbednosni sili.

Svetot razbra za ova grozomorno zlostorstvo. Razbra za yverstvoto na albanskite ekstremisti i teroristi. Ako dosega kaj nas vo Makedonija postoe{e dilemata dali nie, kako mediumi, sme napravile s# za da go zapoznaeme svetot so vistinskata sostojba so pravata na albanskoto malcinstvo i so voenite aktivnosti na neobalistite, sega ve}e nema dilema i stanuva jasno deka i na me|unarodnata zaednica, osobeno na Evropa, treba kone~no da & stane jasno deka ekstremnite grupi na albanskiot element ja zloupotrebuvaat i ja uni{tuvaat demokratijata vo Makedonija.

Preporakata ili Rezolucijata na evropskite parlamentarci so ova yversko ubistvo na mladite Makedonci, avtomatski pa|a vo voda. Zarem e potrebno da se diskutira za toa kako da go nare~ete onoj koj gi kasapi telata na ve}e ubienite makedonski vojnici i policajci? I zarem mo`e nekoj sega, ovde vo Makedonija, pa i vo svetot, da insistira na nekakov dijalog, na nekakvi pregovori, na nekakvi si razgovori so koi }e se podignela na povisoko nivo demokratijata vo dr`avava so pogolemi prava za Albancite?

Na ekstremnite Albanci makedonskata Vlada "im go dade" najgolemoto pravo - da masakriraat vojnici i policajci i tivko da zaminat od kade {to do{le. Edni, mo`ebi na Kosovo, a drugi presoble~eni vo civilno na Kvanta{ki pazar ili vo svoite nivi vo makedonskite sela so `elba tie sela da stanat albanski.

I sega, vlasta vo Makedonija, pa i vlasta vo Evropa, }e n# ubeduva deka treba da pregovarame so albanskite ekstremisti!? Ili }e polemiziraat za toa kako da gi narekuvame. Nikako poinaku osven "albanski yverovi i monstrumi" na koi vojskata i policijata mora da im zastane na patot. Se znae kako. Na sila so sila, na drskost so drskost, na ogan so ogan.

Takanare~enata demokratija za albanskite prava ne mo`e da funkcionira koga se zagrozeni `ivotite na Makedoncite vo Makedonija, koga ni gi ubivaat na{ite vojnici i policajci.

Kolku i da polemizirame za toa dali treba ili ne treba da bideme antizapadno nastroeni, kolku i da postoi taa dilema kaj nas i vo nas, sepak edno e jasno. Makedonija e suverena dr`ava i taka treba da se odnesuva. Poddr{kata od Zapad ni e potrebna vo sekoj moment, no sekako ne po sekoja cena. Ne i po cena na makedonskite `ivoti. Pregovorite i sorabotkata so Zapad mora da prodol`i. No, na poinakva osnova. Treba da se znae koj e doma}in, a koj gostin. Francuzite na gostite im velat: "^uvstvuvajte se kako da ste kaj vas, no ne zaboravajte deka ste kaj nas".

Da bide tragedijata u{te potragi~na, ili najtragi~na, Makedoncite se dovedoa vo situacija da im gi ubivaat decata po planinite, a takanare~enite lideri, Branko i Qub~o, da vodat li~na borba za toa koj }e sedne na povisoka fotelja i koj }e zgrap~i pove}e od vlasta. Jasno e kako den deka na ovie dvajca politi~ari va`na im e samo nivnata politika i nivnoto mesto vo nea. Vremevo poka`a i doka`a deka ne im e va`na nitu Makedonija, nitu narodot, nitu ekonomijata makedonska, nitu obrazovanieto, pa duri ni mladite makedonski `ivoti. Od nivnata narcisoidnost ne gledaat ni{to drugo okolu sebe. Tie se centarot na svetot.

I dodeka Qub~o i Branko ja vodat me|usebnata borba vo kojznae koja runda, sonarodnicite od nivnite politi~ki partneri, Xaferi i Imeri, kasapat vojnici i policajci po makedonskite planini. I toa obi~no taka se slu~uva. Dodeka dvajca, vooru`eni so samobendisanost, se tepaat za vlast, tretiot ja zloupotrebuva takvata situacija i - masakrira!