VERATA NA[A RISJANSKA

Vtorata Nedela po Hristovoto Voskresenie Nedela na svetite `eni Mironosici

"VOSKRESNI SPASITELE... KAKO [TO NI RE^E NA TRETIOT DEN"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Koj go zede mrtov neoble~en, a so smirna pomazan, utehata edinstvena - edinecot na majka mu. Voskresni Spasitele ... kako {to ni re~e na tretiot den"

Najgolemite nastani vo istorijata na ~ove{tvoto, od postoeweto na svetot do denes se: Hristovata smrt - `rtvenata qubov na Boga kon padnatoto grevovno ~ove{tvo i Voskresenieto - pobeda nad smrtta i premin od smrt vo `ivot. Otkako raspnatiot Hristos, vo najte{ka fizi~ka bolka i moralno poni`uvawe, go ispu{til svojot Svet duh, pravedniot Josif od Arimateja, go zavitkal Hristovoto telo vo platno, a Nikodin donel aloj i smirna, so koi go nama~kale povojot.

Hristoviot `ivonosen grob

Josif go polo`il Hrista vo negoviot nov grob. Go videle grobot i polagaweto na teloto i go oplakuvale Marija Magdalena, Marija na Josif i `enite koi do{le so Isusa od Galileja.

Evrejskite prvosve{tenici pobarale od Pilat stra`a da go ~uva grobot i toj im ispratil dobro obu~eni rimski vojnici. Teloto na Isus trebalo da se pomaza so aromati~ni masla.

@IV ME\U MRTVITE

Vo nedela rano nautro, sakaj}i da go pomazat pre~istoto Hristovo telo, nosej}i gi prigotvenite mirisi, trgnale kon grobot `enite Mironosici - Marija Magdalena i Joana, Marija Jakovova i drugi so niv (se spomnuvaat u{te i Salomija i Marija Kleopova). @enite Mironosici se ispla{ile za{to plo~ata na grobot bila prevrtena i koga vlegle, ne go na{le teloto na Hrista, i gorko ta`ele: "Koj go zede mrtov neoble~en, a so smirna pomazan, utehata edinstvena - edinecot na majka mu. Voskresni Spasitele ... kako {to n& re~e na tretiot den". Dvajca angeli im rekle: "Zo{to go barate @iviot me|u mrtvite? On ne e ovde, a voskresna" (Sv. ev. po Luka). Hristovata verna u~eni~ka Sveta Marija Magdalena, Mironosica ramnoapostolna, najprva go videla grobot prazen i voskresnatiot Hristos i toa dva pati, prviot pat sama, a vtoriot pat so ostanatite Mironosici. Taa vo nedela rano, u{te duri bilo temno, oti{la na grobot i videla deka kamenot od grobot e pomesten, a Hristovoto telo go nema. Otr~ala da gi izvesti Petar i Jovan koi do{le do grobot, vlegle vo nego i go videle samo povojot i krpata od Hristovata glava. U~enicite se vratile doma, no Marija Magdalena ostanala kaj grobot da pla~e i navednuvaj}i se nad grobot videla dva angela vo beli obleki, koi ja pra{ale zo{to pla~e. Im rekla deka go krenale Gospod i ne znae kade go polo`ile. Se zavrtela nazad "go videla Hristos kako stoi, no ne znaela deka e Hristos" i na ~ovekot koj stoel zad nea (mislej}i deka e gradinarot), mu rekla:

"Gospodine, ako si Go zel Ti, ka`i mi kade si Go polo`il i jas }e go zemam". Gospod Isus &  rekol: "Marija!". Go slu{na toj poznat glas na U~itelot, glasot koj le~i i mrtvi voskresnuva, go pozna i izvika radosno: "Ravuni" - {to zna~i: "U~itele!". Isus &  rekol da im ka`e na negovite u~enici deka se vra}a "pri Svojot Otec i va{iot Otec ..." (Sv. ev. Jovan ). Marija gi izvestila deka go videla Hrista voskresnat. Istiot den, im se javil na u~enicite i im rekol: "Mir vam!" i im gi poka`al racete, nozete i rebrata svoi.

"HRISTOS VOSKRESE"

Marija Magdalena kako prav Hristov vojnik oti{la vo Rim kaj imperatorot Tiberij i podaruvaj}i mu crveno jajce, go pozdravila so zborovite: "Hristos voskrese!". Taa, pred Tiberij go optu`ila Pilat, za negovata nepravedna odluka, za raspnuvawe na Krst na Hrista.

Sv. ramnoapostolna Marija Magdalena

Imperatorot Tiberij za kazna go premestil Pilat od Erusalim vo Galija, kade {to ovoj umrel vo carska nemilost. "Posaka da se raduvaat `enite Mironoseci i pla~ot na Pramajkata Eva da prekrati, poradi tvoeto voskresenie Hriste Bo`e. Na Tvoite apostoli im zapovedi da propovedaat: Spasitelot voskresna od grobot" (Kondak ). Sesilniot Bog, vo grobot ja pobedi pekolnata sila, i voskresna kako pobeditel na smrtta. Na `enite Mironosici im podari neizmerna radost, a na negovite apostoli, - mir, "a na padnatite im podari voskresnuvawe". Rimskite vojnici iako dobro obu~eni, ne uspeaja da go spre~at Sozdatelot na svetot da go ispolni svoeto vetuvawe. Se ispolnilo Hristovoto vetuvawe za negovoto voskresnuvawe. Ostanuvaat ve~no da svedo~at za Hristovoto voskresenie i `enite Mironosici - vernite Hristovi sledbeni~ki.