Popisot }e se odlo`i?

Poradi novonastanatata situacija vo zemjava, a po preporaka na nadle`nite organi, postignata e soglasnost od site politi~ki partii na nadle`nite organi da im se predlo`i, namesto vo periodot od 15 do 30 maj 2001godina da se sprovede vo oktomvri.

"Za mene e mnogu va`no {to za prv pat po pet odr`ani sredbi izleguvame so konkretni rezulatati. Po site pra{awa e postignat konsenzus, osven so zadr{ka po dve to~ki od strana na PDP", izjavi pretsedatelot Boris Trajkovski.

Finansiski skandal vo odbranata

Tvrdeweto na ministerot Paunovski deka politi~ko-finansiskiot skandal vo MO, obelodenet denovive, e klasi~en zagovor protiv nego i oti vo partijata golemo vlijanie imaat t.n. demonski strukturi koi se obiduvaa da ja diskreditiraat negovata li~nost }e gi razgleda partiska komisija.

Tri~lena komisija na VMRO-DPMNE, sostavena od pretsedatelot Qub~o Georgievski, potpretsedatelot Marjan \or~ev i generalniot sekretar Vojo Mihajlovski, }e ima zada~a da go potvrdi ili demantira finasiskiot skandal vo Ministerstvoto za odbrana.

Izvori vo Ministerstvoto ni izjavija deka negoviot prv ~ovek potenciral deka po proverkite od smetkata na MO bile isplateni "samo" trite milioni germanski marki na firmata "HS kompani" sopstvenost na negoviot dedo i baxanak. Preostanatiot iznos do 11 milioni germanski marki {to po sednicata na IK na VMRO-DPMNE ja soop{ti li~no pretsedatelot Qub~o Georgievski e izmislena i deka e neto~na.

Od druga strana vo javnosta bea objaveni serija dogovori me|u Ministerstvoto za odbrana i firmata "Turist - market" sopstvenost na baxanakot na ministerot Paunovski, Vladimir Talevski. Od niv se gleda deka vo najkriti~nite denovi od bezbednosnata kriza vo Makedonija na ime na ovaa firma ekspresno, bez tender zad sekoj dogovor avansno & bile isplateni okolu osum milioni germanski marki za nabavka na maskirna obleka za vojskata, ~ar{afi, pa{teti, mesni narezoci i dr. Ovie dogovori na MO gi potpi{al li~no potsekretarot Kiril \orgov.

Skandal i kaj rodninite na Premierot?

Spored sindikatot na Zemjodelskiot kombinat "Anska reka" vinovnik za del od dolgovite koi go nadminuvaat iznosot od tri milioni germanski marki e blizok rodnina na semejstvoto Georgievski. So negova pomo{ i aktuelniot direktor na kombinatot, \or|i Dimov, uspeal da zeme kredit od "Makedonska banka" od koj samo del bil iskoristen za potrebite na Kombinatot, a del od parite (450.000 gm) nedostigaat vo kasata. Direktorot na Kombinatot veli deka takvite tvrdewa se dezinformacii i deka sredstvata od kreditot namenski se potro{eni za {to ima i dokumenti.

Zagina vojnik na ARM

Desetarot Dejan Denkovski, od rezervniot sostav na ARM vo nesre}en slu~aj go zagubi `ivotot vo blizina na nabquduva~kiot punkt "Ala{evce", Lipkovsko. Nesre}ata se slu~ila za vreme na izvr{uvaweto na zada~i na stra`arskoto mesto, kako posledica na nedovolna vidlivost i lo{i vremenski uslovi na terenot.

Gligorov zagri`en

"Ve}e 50 dena imam golema trema. Razmisluvam kolku generacii se borele so vekovi da dojdat do svojata dr`ava, a sega do`iveavme da bide okupiran del od nejzinata teritorija. Do`iveavme da ostane zaposednata tvrdinata "Kale" nad Tetovo i ottamu da se puka vo srceto na gradot", re~e Gligorov na proslavata na 10-godi{ninata na SDSM.

Svetski samit za odr`liv razvoj

Minatata nedela vo sedi{teto na Obedinetite nacii vo Wujork se odr`a Svetskiot samit za odr`liv razvoj na koj prisustvuva{e i delegacija od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe pod rakovodstvo na ministerot, Marjan Dodovski.

"Svetot treba da razmisluva za zatvorawe na postojnite, a ne za izgradba na novi nuklearni centrali. Ovoj zaklu~ok ne se odnesuva samo na nuklearkite vo Isto~na Evropa, tuku op{to, zatoa {to kaj site e prisuten potencijalen rizik osobeno vo skladiraweto na nuklearniot otpad", be{e re~eno na vtoriot den od sostanokot.

Beneficii za dol`nicite kon "Telekomot"

Za korisnicite koi imaat zaostanati, nepodmireni dolgovi kon "Makedonski telekomunikacii" zaklu~no so 31 mart ovaa godina, rakovodstvoto na "Telekomot" odlu~i na korisnicite da im ovozmo`i olesneti uslovi i izvesni beneficii za isplata.

Kako {to istakna generalniot izvr{en direktor Den Don~ev, "Telekomot" }e ima nova organizaciska postavenost. "Makedonski telekomunikacii" }e funkcioniraat podeleni na ~etiri operativni delovi i toa fiksna telefonija, mobilna telefonija, Internet-provajderot - "MTnet" i "MTkom", kako nova edinica koja{to }e bide orientirana kon davawe uslugi na golemite biznis-korisnici.