Ukinat "makedonskiot ~as" na Radio Kor~a

Kako {to doznavame, od neodamna Radio Kor~a go ukina makedonskiot radio~as, koj{to se odr`uva{e dva pati nedelno po 10-15 minuti. ^asot e ukinat so obrazlo`enie deka ne se slu{al vo Mala Prespa, me|utoa odlukata za negovoto ukinuvawe doa|a vedna{ po mitingot {to Makedoncite go odr`aa vo Pustec, vo poddr{ka na suverenitetot i integritetot na Republika Makedonija, odnosno protiv teroristi~kite napadi vrz dr`avava.

Ova be{e edinstvenata informativna programa za Makedoncite vo Albanija. Inaku, treba da se spomne deka vo Tirana i okolinata `iveat okolu 30-40 iljadi Makedonci, no za niv, na albanskite sredstva za informirawe nema nitu edna informativna emisija na makedonski jazik.

Mirno obedinuvawe so Kosovo

Albanskata partija za demokratski sojuz, koalicioniot partner na vladeja~kite socijalisti, soop{ti oti e opredelena za miroqubivo obedinuvawe so Kosovo. Pretsedatelot na taa partija i minister za pravda, Arben Imami, izjavi deka negovata partija }e "mu se posveti na inspiriraweto i zabrzuvaweto na neizbe`noto mirno obedinuvawe na Albanija so Kosovo".

Albanskata vlada se distancira od izjavata na ministerot za pravda. Vo soop{tenieto od Kabinetot na premierot, Ilir Meta, se naglasuva deka albanskata Vlada nema ni{to zaedni~ko i ne gi deli stavovite na Imami. "Albanija e protiv menuvawe na granicite i go poddr`uva procesot za gradewe slobodno, demokratsko i evropsko Kosovo", se dodava vo soop{tenieto.

Hrvatska municija vo Makedonija

Zagrebskiot vesnik "Ve~erwi list" pi{uva deka Republika Hrvatska, preku dr`avnata trgovska organizacija "RH Alan" prodava i organizira prevoz na municija vo Makedonija.

Akcijata pod {ifra "mre`a", pi{uva vesnikot, povikuvaj}i se na izjavata na direktorot Antun Peri{in se sproveduva vo vozduhopolovnata baza vo Pula. Ottamu ve}e dve nedeli sekoja ve~er poletuva transporten avion od tipot "ilju{in" so ukrainsko zname na opa{kata, ~ij sopstvenik ne se znae.

Vo izjavata za "Ve~erwi list", Peri{in rekol deka se raboti za "realizirana delovna transakcija so delovni partneri od Makedonija".

Zagina vojnik na KFOR

Pri eksplozija na protivtenkovska mina postavena kaj kosovoskoto selo Krivenik blizu do granicata so Makedonija, eden britanski vojnik zaginal, a dvajca se raneti.

Incidentot se slu~il minatiot petok vo 19 ~asot i 45 minuti, koga trojcata britanci so oklopno vozilo, "{korpion" patrolirale po obele`aniot prometen pat i naletale na sve`o postavena mina.

Eksplozijata mnogu go o{tetila okolopnoto vozilo i napravila krater so dlabo~ina od eden metar. Iako se pretpostavuva deka minata ja postavile albanskite vooru`eni ekstremisti {to dejstvuvaat na toj region, portparolot na KFOR, Rej Braun, se vozdr`a da go poso~i vinovnikot na ovoj napad.

Oslobodeni zarobenite Srbi

Albanskite vooru`eni ekstremisti od OVPMB, minatata nedela gi oslobodija trojcata jugoslovenski vojnici i dvajcata srpski civili {to bea zarobeni vo mart vo Ju`na Srbija. Zalo`nicite bea prefrleni vo bazata "Bondstil" na KFOR. Bra}ata Stojan~e i Neboj{a Petrovi} i nivniot rodnina Dragan Ili} bea zarobeni na ~etvrti mart vo Op{tinata Pre{evo. So niv be{e zarobena i Suzana Petrovi}, koja be{e oslobodena porano. Gerilcite tvrdat deka trojcata zarobeni nosele eksploziv so koj sakale da raznesat nekoja xamija.

Vojnicite Aleksandar Bulatovi} i Milija Bjeloica bea zarobeni na 21 mart, koga so voeno vozilo zatalkale vo seloto Veliki Trnovac, koe e pod kontrola na OVPMB.

Razre{en komandant na OVK

Agim ^ehu, koj nekoga{ ja predvode{e OVK, no sega rakovodi so Kosovskiot za{titen korpus, del od povoenata administracija na ON, izjavi deka go razre{il komandatot Gezim Ostreni. ^ehu izjavi deka Ostreni e pod istraga poradi povrzanost so etni~kite albanski buntovnici, koi po~naa napadi vo Makedonija vo mart, predizvikuvaj}i me|unarodna osuda.

Zagri`en sum poradi tvrdewata deka nekoi od moite ~lenovi se vme{ani vo nelegalni aktivnosti vo pograni~nite oblasti na FYROM", se veli vo pismoto na ^ehu isprateno do komandantot na mirovnite sili na NATO. Jas go osuduvam toa. Dokolku dobijam konkretni dokazi deka nekoi od moite pripadnici se vme{ani vo ovie nelegalni aktivnosti, tie }e bidat otpu{teni od Kosovskiot za{titen korpus.