POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

LUKSEMBURG

Gog ma Gog

"^estit da ni e Dogovorot za asocijacija i stabilizacija so Evropskata unija, da bide dolg i ve~en, so airlija i so dobra misla", re~e starata `ena Makedonka, se prekrsti i se ispuli gore kon Gospod!

Iskreno se nadevame oti ovoj vekovit blagoslov od makedonskata riznica "dobri nameri" - be{e vo mislata i ustata na site gra|ani na Makedonija vo ponedelnikot na 9-ti april 2001-ta koga vo najtainstveniot grad-dr`ava Luksemburg, makedonskiot dr`aven vrv go stava{e potpisot za edna evropska Makedonija, Makedonija so um i razum.

Necela nedela pred Veligden, Gospod saka{e vo Strasnata sedmica, simbolot na pomiruvaweto i pre~istuvaweto, da se slu~i ovoj ~in na makedonsko voskresenie. Taa mora da ima nekoj predznak, koj }e ja vodi Makedonija do celta za mir, razvoj, blagosostojba i progres?!

Mora da ima! A, dali }e ima?

Site na{i dilemi se skri{ni. Ponekoga{ zavisat od nas, ama ponekoga{ i od na{eto opkru`uvawe. Ne edna{ vi se slu~ilo, sre}ata da vi ja pomati sosedot, ili od {to ve saka mnogu, ili od {to mnogu ve mrazi: Taa sudbina e |avolska, a ne Gospodova. Od nea morame da se ~uvame so krstena voda, temjan i bosilek!

Objektivno, makedonskata stvarnost, denes kako nikoga{ dosega izgleda - iscrpuva~ka. Za silite {to deluvaat vrz nea, ne sakam da govoram, zo{to s# znaat. Vnatre vo dr`avat vidliva e "suva i surova" doma{na politika od beskone~ni kavgi i sitni podmetnuvawa, se razbira u{te dekorirana so vnatre{ni domicilni skandali, kriminal, korupcija i nedokvakani reformi.

Evropa na makedonskiot son, ako mislite, ne e mnogu bliska. Dokumentot, navistina, se potpi{a, ama patot za odewe, doprva ni pretstoi!

[to vie dragi moi, zaedno so mene, znaete za Evropa na koja treba da & se pridru`ime? Vesnicite ni se polni so skandaloznite slu~uvawa vo Vardarskata eparhija, so kriminogenite podvizi na najdolnata klasa gangsteri koi ne dr`at ni do najprostata norma na odnesuvawe, so "bezimenite" teroristi i iredentisti, koi krevaat "vostanie" za albanskata kauza, so najvalkanata i najnepravednata privatizacija, so ubistvenata dolga i umoruva~ka partizacija... Evropa navistina s# u{te e daleku od nas, oti taa pomalku n# interesira od blagajnikot {to ukral pari!

Ne veruvam deka vo Brisel }e bidat zadovolni, ako samo ja napi{eme "doma{nata zada~a" {to ni ja zadadoa vo Luksemburg?!

Poglednete {to ni se slu~uva vo najelitniot makedonski segment - obrazovanieto. Pa u{te poprecizna lokacija: Ministerstvoto za obrazovanie i Univerzitetot. Kakvi te{ki obvinuvawa pa|aat, kakvi prosti kleveti se trkalaat?!

Elitata vo Makedonija se umoruva i tro{i na latinskata "fultima job" - sporednoto, neva`noto, efemernoto. U~enite se karaat za participacijata na idnite studenti, a ne znaat oti ne e daleku vremeto koga akademskite gra|ani }e se {koluvaat pokraj maliot ekran i videoigrite, i }e imame grdna maka da gi nau~ime da ~itaat i da pi{uvaat.

Ako go sakate iskreno moeto skromno mislewe, mi se ~ini deka Brisel voop{to ne go interesiraat na{ite reformi. Brisel ne saka nam - reformirani, integrirani vo evropskite standardi, a kako }e dojdeme do niv, toa e isklu~ivo na{ i ni~ij drug problem.

Balkanskite itro{tini so koi sme zadoeni u{te od maj~inoto mleko koga sme go cicale, treba da gi napu{time. ]e n# otkrijat!

Za da se stane evropski integriran Makedonec, postoi samo edno i sveto pravilo: toj Makedonec da bide navreme, to~no i vistinito informiran, i da go vodi toj {to znae da go najde patot za Brisel. Ne pretendiram da bideme svetci i ma~eni~ki da se odnesuvame. Ama sakam Makedonija da ima silna, hrabra, vizionerska elita, na koja makedonskiot narod }e & veruva i }e ja ovlasti da uspeeme.