POLITIKA

Obra}awe na g. \or|ija - Xorx Atanasoski, pretsedatel na Makedonska alijansa, po povod neodamne{nite nastani vo Republika Makedonija

NEOPHODNA E PO[IROKA MAKEDONSKA NACIONALNA KOALICIJA

\OR\IJA - XORX ATANASOSKI,

Pretsedatel na Makedonska alijansa

Od sozdavaweto na RM kako nezavisna, suverena dr`ava skoro site politi~ki partii koi vladeeja dosega sekoga{ pregovarale za nacionalnite interesi na dr`avata so ili bez nadvore{en pritisok. Vo po~etokot koga be{e na vlast, SDSM pregovara{e i dade otstapki pod pritisok na Grcija. Za nivni sopstveni interesi, za da opstanat na vlast, go promenija simbolot na makedonskata nacija, {esnaesetzra~noto sonce, promenija nekolku ~lenovi od Ustavot, kako ~lenot 49, i se otka`aa od Makedoncite od egejskiot del na Makedonija. Vo otstapkite treba da se vklu~at i pregovorite za vekovnoto ime Makedonija, poteg ~ii rezultati i posledici s# u{te gi ~uvstvuvame.

Ako se pra{ame {to dobivme od site tie otstapki, }e morame da se soglasime deka ne sme dobile ni{to vo korist na narodot i dr`avata. Ako mo`eme da izvle~eme pouka od pogre{nata politika, ne bi trebalo da gi povtoruvame istite gre{ki.

Vo poslednite izbori, narodot, ogor~en na takvata politika, glasa{e za promeni, glasa{e za ona {to se pretstavuva{e kako Koalicija so nacionalna programa "Za promeni". Koalicijata ja dobi doverbata od narodot koj misle{e deka tie }e bidat partija koja }e gi {titi makedonskite nacionalni interesi i }e go podigne ekonomskiot standard na `ivotot od obi~niot gra|anin.

Za vreme na poslednive dve godini mo`eme da vidime deka DPMNE gi pravi istite gre{ki so u{te pokatastrofalni posledici za makedonskiot narod i makedonskata dr`ava. Gre{kata na otka`uvawe od Makedoncite od Egejot sega be{e povtorena so novo otka`uvawe na Makedoncite od Pirinot. Se prodol`i so prodavawe na makedonskite vitalni interesi so kompanii od nacionalen interes za dr`avata i se prodol`uva so pregovorite za promena na imeto.

Zna~i, ako go pogledneme vladeeweto na site onie koi bea na vlast, nema nikakva razlika, tuku se prodol`uva so uni{tuvawe na makedonskata nacija i dr`ava. Vlastite vo Makedonija sami pravat diskriminacija so otka`uvawe od Makedoncite vo sosednite zemji i so nevklu~uvaweto na Makedoncite vo svetot vo politi~kiot proces preku glasawe. I ova politi~arite go pravat od neumeewe i neznaewe ili go pravat za svoite li~ni ili partiski interesi. Raznite partiski pregovori i dogovori za ostanuvawe na vlasta ve}e uka`uvaat deka pregovorite koi se vr{at me|u makedonskite vlasti i Albancite }e ja dovedat dr`avata do u{te edna otstapka so promena na Ustavot ili dvojazi~nost, pa i federalizacija so katastrofalni posledici za na{ata idnina. Dali ostana nekoja politi~ka partija koja vistinski }e zastane zad pravata na nas Makedoncite, koi sekojdnevno gi gubime kako narod.

Makedonija e nacionalna dr`ava na makedonskiot narod i na site gra|ani vo dr`avata. Spored me|unarodnite zakoni, Makedonija gi ispolnuva site uslovi barani od me|unarodnite organizacii za ~ovekovi prava. Mo`eme da mu ka`eme na svetot deka na Balkanot niedna zemja ne im dala tolku prava na etni~kite grupi, kako {to toa go napravila Makedonija. Toa mora jasno da im se ka`e na EU, ON, SAD i za toa, namesto da se sramime, treba da se gordeeme. Vaka izgleda deka najdiskriminiranite vo Makedonija sme nie Makedoncite.

Na Balkanot site narodi si imaat svoi nacionalni dr`avi. I makedonskiot narod treba da ima svoja nacionalna dr`ava i od toa ne smee da se otstapi. Site malcinstva moraat da imat ednakvi prava i ne smee da ima diskriminacija.

Dojde denot koga treba da razbereme deka ponatamo{ni otstapki ne se mo`ni i zatoa potrebna e edna po{iroka makedonska nacionalna koalicija so u~estvo na site politi~ki partii za odbrana na Makedonija i makedonskata nacija. Neophodno e Makedoncite vo RM i vo stranstvo da zastanat zaedno za odbrana na makedonskite prava so zaedni~ka ekonomska i politi~ka programa. Bidej}i nemame mnogu vreme i nemame druga dr`ava, ovoj proces treba da zapo~ne {to e mo`no pobrzo vo korist na dr`avata, vo korist na makedonskot narod i makedonskata nacija i malcinstvata.

Sekoja vlast koja ja izgubila doverbata od narodot ne bi trebalo da se obiduva da ostane na vlast so nedemokratski metodi, tuku samata bi trebalo da ja poddr`i ovaa platforma, kako znak deka mu go mislat dobroto na narodot i dr`avata. Vo sprotivno, treba da se povle~at od politi~kata scena.

Nie od Makedonskata alijansa sme podgotveni za {iroka koalicija koja }e go podgotvi terenot za predvremeni izbori kade narodot kone~no }e izbere vistinska makedonska vlast, koja }e im slu`i na interesite na narodot i na dr`avata.