KOMENTAR

Gledano odnadvor

"KOALICIJA ZA PROMENI"

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pri~inite za vleguvaweto na albanskite partii vo Koalicijata "Za promeni", sekoj den se s# povidlivi. Pri~inite za site falsifikuvawa na izborite se najposle o~igledni. Pri~inite, vsu{nost, otsekoga{ bea poznati preku barawata na albanskite partii. Ne se znae{e samo kako tie toa }e go postignat. I eve, sega, i toa go znaeme. Malku vojna so malku `rtvi i ete gi napomo{ EU, OBSE i drugite koi ne sakaat vooru`eni konflikti.

Pottiknat od poslednite slu~uvawa vo Republika Makedonija, pretsedatelot na Makedonskata alijansa i osnova~ na va{iot i na{ nedelnik "Makedonsko sonce", g. \or|ija-Xorx Atanasoski, se obrati do celokupnata makedonska javnost i osobeno do ~itatelite na na{iot nedelnik (stranica 5).

Novo okolu imeto

Vo svojot komentar "Zaedni~ki odgovor na etni~koto nasilstvo" vo "Interne{enel Herald Tribjun" od 27 mart 2001 godina, liderot na gr~kata partija Nova demokratija, Kostas Karamanlis, za prv pat za na{ata zemja mesto "Skopje" ili FYROM go upotrebuva imeto Makedonija. So ogled na toa deka vo ovoj moment negovata Partija e najgolemata vo Grcija i deka najverojatno sledniot premier na Grcija }e bidi tokmu Karamanlis, zna~eweto na upotrebata na imeto e ogromen. Site se se}avame deka pred samo nekolku meseci, na{iot Premier ni pora~a deka na{eto ime vsu{nost bilo FYROM. Izgleda deka vo toa ni Grcite ve}e ne go poddr`uvaat.