"Vino`ito" za obvrskite na malcinstvata

Na prvata odr`ana konferencija za novinarite vo Skopje, Pavlos Voskopulos, ~len na kolektivnoto rakovodstvo na politi~kata partija "Vino`ito" od Republika Grcija izjavi:

"Vo dene{no vreme mnogu se zboruva za obvrskite na dr`avata kon malcinstvata, no mnogu malku se zboruva za obvrskite na malcinstvata kon dr`avata, a pri baraweto pogolemi malcinski prava ne smee da bide voznemiruvano mnozinstvoto".

Toj gi osudi aktite i obidite preku nasilstvo i vooru`ena borba da se baraat ~ovekovi prava vo "edno demokratsko op{testvo kako {to e Republika Makedonija".

Kole Manev vo Voden

Vasilis Papas, pretsedatel na dru{tvoto "Aleksandar Veliki" i potpretsedatel na Sojuzot na kino-klubovite na Grcija i Nakis Pashalidis, zamenik-gradona~alnik na Voden i odgovoren vo sektorot za kultura, prestojuvaa vo Skopje po povod otvoraweto na izlo`bata na slikarot Kole Manev, koja na 7 april treba da bide prenesena vo Voden vo ramkite na Sredbata na 13 balkanski gradovi.

Vo po~etokot jadroto na manifestacijata go so~inuvaa samo {est gradovi, no programata se pro{iri. Na otvoraweto na izlo`bata na Manev e predvidena i muzi~ka ve~er. Vo taa prigoda }e se potpi{at dogovori so gradovite koi oficijalno }e stanat ~lenovi na Sredbata, za da po~ne ekonomskata razmena i diskusija na planot za evropska sorabotka i eventualno finansirawe.

[tom se ima cel da se zbli`at narodite, inicijativata po pravilo ja prezemaat lu|eto od kulturata, veli Papas. Toa e dru{tvo koe ja izrazuva i kultivira kulturata i ja ima su{tinskata organizacija za seto ova.

Grcija ja poddr`uva ofanzivata

Ministerot za odbrana na Grcija, Akis Cohazopulos, na konferencijata za novinari vo Atina na 26 mart go pozdravi obezbeduvaweto na zavr{uvawe na voeniot sudir me|u silite za bezbednost na Makedonija i na albanskite gerilci.

Cohazopulos po sredbata so finskiot minister za odbrana, Ian Erik Esteman, re~e deka e "potrebna solidarnost na zemjite od Jugoisto~na Evropa so Vladata na Makedonija za {to }e stane zbor na regionalniot sostanok na ministrite za odbrana na petti april vo Skopje".

Gr~kiot minister go poddr`a stavot na Evropskata unija od minatonedelniot Samit vo Stokholm za politi~ko re{avawe na problemot vo Makedonija i za izbegnuvawe sudiri.

OVK pred Ha{kiot tribunal

Ha{kiot tribunal najavi istraga za zlostorstvata vrz nealbancite na Kosovo, a ne se isklu~uva pokrenuvawe obvinenie i protiv nekoi od liderite na takanare~enata OVK, vklu~uvaj}i gi Ha{im Ta~i i Agim ^ehu.

Glavniot obvinitel na Tribunalot prestojuva{e vo Saraevo i vo Pri{tina.

Albanski teroristi vo Crna Gora?

Gradona~alnikot na Plav, Orhan Rexepagi}, negira{e deka vo podra~jata na crnogorskite gradovi Plav i Gusiwe e formirana "Osloboditelna vojska" na albanskite ekstremisti i teroristi.

Sostojbata na toa podra~je e normalna, a edinstven stav na site partii vo Op{tinata e deka tie informacii se izmislica, kalkulirani i tempirani za popre~uvawe na mo{ne dobrite me|unacionalni, me|uverski i me|u~ove~ki odnosi.

Hrvatska misija vo Makedonija

Hrvatskiot pretsedatel, Stjepan Mesi}, izjavi deka e podgotven da zapo~ne misija na dobra volja vo Makedonija za da gi pottikne Makedoncite i etni~kite Albanci da proglasat prekin na ognot i da zapo~nat me|usebni pregovori.

"Toa }e bide misija na dobra volja. Jas }e gi povikam dvete strani da proglasat prekin na ognot i da se obidat da gi re{avaat svoite problemi preku instituciite na sistemot", izjavi Mesi} pred novinarite po sredbata so albanskiot pretsedatel, Rexep Mejdani.

Od Makedonija vo Kosovo

Astrit Van Genderen Stort, pretstavni~ka na UNHCR, na brifingot vo Pri{tina soop{ti deka stotici etni~ki Albanci, koi pobegnale od borbite vo Makedonija, pristignale vo Kosovo. Nad 700 lu|e do{le do pograni~nite sela Gorno Qubine i Dolno Qubine i bile prifateni od tamo{nite semejstva.

Golem broj begalci soop{tile deka do{le od seloto Vejce na makedonskata strana i deka 1.200 `iteli go napu{tile seloto.