VERATA NA[A RISJANSKA

Akatist kon Presveta Bogorodica i prepodoben Aleksej ~ovekot bo`ji

BOG GO OBJAVI NASLEDNIKOT NA NEBESNIOT SVET

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Dostojno e, navistina, da te imenuvame Bla`ena, Bogorodice,... i Pre~ista Majko na na{iot Bog"
  • "Na radosta pristani{te, edinstveno Tebe sekoja radost Ti prilega!
  • "Trnoviot venec Bo`estven so krvta Tvoja se natopi"

Zborot " akatist " proizleguva od gr~kiot zbor "akathistos " ( a-"ne" + kathistos, poseduvana), zna~i neposeduvana (se misli za Majkata bo`ja). Akrostihni - himna vo ~est na Bogorodica ispeana vo 626 godina, vo vremeto na carot Heraklie, po povod osloboduvaweto na Carigrad, postignato so nejzina pomo{. Ova bo`estveno praznuvawe zapo~nuva so zborovite "Blagosloven e na{iot Bog, sega i sekoga{ i vo ve~ni vekovi. Amin". Potoa sleduva molitva kon Presveta Troica, da n# poseti, da n# izbavi od isku{enija, da n& gi prosti bezzakonijata, da gi spasi na{ite du{i, za{to negovo e "carstvoto, silata i slavata na Oca i Sina i Svetiot Duh, sega, sekoga{ i vo ve~ni vekovi. Amin".

Sleduva 50-tiot psalm od prorok car David preku koj, so pokajanie za svoite bezzakonija, go molime Bog da ni gi izbri{e grevovite i da n# obnovi so ~isto srce, so prav i silen duh. Svetiot prorok ja po~uvstvuval bo`estvenata sila i preku negovite molitvi go molime Bog da n# oslobodi od neprijatelite. Go falime, mu se poklonuvame, go blagoslovuvame, mu peeme na Gospod Isus Hristos, koj dobrovolno se `rtvuval, gi zede vrz sebe grevovite na svetot i go pomiluva za da go spasi.

SIMBOLOT NA VERATA

Se pee i "simbolot na verata" preku koj ja izrazuvame na{ata vera vo Edniot Bog, Otec, Sedr`itel, vo Edniot Gospod Isus Hristos, Sin bo`ji, Edinoroden, i vo Svetiot duh, Gospod, koj `ivot tvori... Ja peeme i pesnata: "Dostojno e, navistina, da te imenuvame Bla`ena, Bogorodice,... i Pre~ista Majko na na{iot Bog". Peeme deka e nad angelite i e po~esna od heruvimite i poslavna od serafimite, zo{to go rodila Boga - Slovo. Na 30 mart se odr`uva Akatistot na koj se pee i "Blagodarstveniot kanon kon Presveta Bogorodica". Negoviot akrostih e: "Na radosta pristani{te, edinstveno Tebe sekoja radost Ti prilega!"

Sveti Arhangel, stoej}i pred Pre~istata Deva koja go rodi Spasitelot na svetot voskliknal, za{to preku nea se razre{i pramaj~inata kletva, Adam se obnovi, a adot se usmrti. Taa stana ognen prestol na Sedr`itelot, "trpeza produhovena, koja lebot `ivoten vo sebe go smesti". Zatoa peeme: "Raduvaj se, nepresu{en izvoru na voda `ivotna, Vladi~ice" kako i "Presveta Bogorodice, spasi n#!" Gospod Isus Hristos bil raspnat na krst. Rimskite vojnici splele trnov venec i mu go stavile na glavata od ~ie ~elo kapele kapki sveta krv (kako i od negovite race i noze so klinci prikovani na krstot). Do{ol da postrada za svetot i do kraj stradal so seta ~ove~ka bolka. Zaedno so nego, so neizmeren maj~inski bol vo du{ata, strada i negovata majka Bogorodica, za svojot sakan sin Edinec. Trnoviot venec se obliva vo nejzinata krv. Zatoa vo Kanonot na Onaa koja go osvetli svetot so svetlost, na Onaa koja go vozbo`i svetot & peeme: "Trnoviot venec Bo`estven so krvta Tvoja se natopi". Preku Akatistot gi povikuvame "site rodeni na zemjata i od Svetiot duh prosveteni" da ja slavat Bo`jata Majka i silno da tor`estvuvaat.

BO@JIOT PROSJAK

Istiot den mu se oddava ~est na Svetiot prepodoben Aleksej, ~ovekot bo`ji. Bil sin edinec na Eftimijan i Aglaida od Rim. Bil prinuden da se o`eni, no vedna{ ja napu{til `enata i zaminal vo Mesopotamija, vo gradot Edes. Tamu mu se poklonil na likot na Gospod Isus Hristos, koj go ispratil kaj carot Avgar. Oble~en kako prosjak, `iveel 17 godini vo toj grad i se molel vo crkvata "Sveta Bogorodica". Trgnal so ~amec za Laodikija, no stignal do Rim. Do{ol vo domot na svoite roditeli, i kako nepoznat, 17 godini `iveel vo edna vizba `iveel, izma~uvan od slugite, samo so leb i voda. No, ~uvstvuvaj}i ja smrtta, na hartija zapi{al koj e, ja stisnal hartijata v raka, i go ispu{til svojot duh na 17 mart 411 g. Vo crkvata "Svetite apostoli" se slu{nal glas vo prisustvo na patrijarhot i carot: "Pobarajte go ~ovekot bo`ji". Od hartijata vo negovite race doznale deka toj e ~ovekot bo`ji. ^udotvornata glava mu se nao|a vo crkvata "Sveta Lavra" vo Peloponez. Ni roditelite ne go poznaa slabiot, ni `enata, ni slugite, no Bog go objavi naslednikot na nebesniot svet.