KUJNA

DOMA[NA SUPA SO MESO

Potrebno:

- edna june{ka koska;

- 100-150 gr. meso;

- zelen~uk za supa;

- sol;

- magdonos;

- doma{ni ili gotovi testenini.

Podgotovka:

Is~istenata koska, mesoto, is~isteniot zelen~uk se propr`uva vo vrelo maslo. Potoa se stava ladna voda i se vari na tivok ogan dodeka ubavo ne se svari. Supata se posoluva so crn piper i se vari u{te izvesno vreme. Potoa se cedi, se dodava testeninata i se vari dodeka ne se svari testeninata. Se slu`i vrela, so sve`o ise~kan magdonos.


[NICLI OD SPANA]

Potrebno:

- 1 kg. spana};

- 100 gr. obaren oriz vo posolena voda;

- 2 jajca;

- sol, crn piper;

- prezla, bra{no, maslo;

- magdonos.

Podgotovka:

Spana}ot se mie, se ~isti i se obaruva. Otkako }e se iscedi, sitno se se~ka. Vo me|uvreme, vo posolena voda vo koja ima dodadeno "za~inal" se obaruva orizot i se cedi. Se prome{uva so spana}ot, se dodavaat jajcata, crn piper i ako treba u{te sol i magdonos. Se zamesuva suvo testo so dodavawe prezla za da se dobie ednoli~na masa. Se zema po malku od masata, se formiraat pleskavici, se prpelaat vo bra{no i se pr`at vo vrelo maslo.


TOP^IWA OD PORTOKALI

Potrebno:

- kora od dva portokala;

- sok od dva portokala;

- 500 gr. suvi smokvi;

- 300 gr. {e}er;

- 2 {tangli ~okolado.

Podgotovka:

Korata od portokalite i smokvite se melat, dvapati, na ma{ina za melewe meso. Potoa se dodava {e}erot i se me{a. Postepeno se dodava sokot od portokalite s# dodeka smesata ne bide podgotvena za formirawe top~iwa. Otkako }e se napravat, top~iwata se prpelaat vo kristal-{e}er i rendano ~okolado.