VERATA NA[A RISJANSKA

Akatist kon Presveta Bogorodica IV del i Svetite 40 Ma~enici vo Sevastija - Mladenci

"NA^ALNICA NA DUHOVNIOT RASTE@"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Ti si la~ na Sonceto Duhovno, svetilo na Svetlinata {to ne zajduva"
  • "Ne samo vojni~kata ~est, no i na{ite tela zemi gi; ni{to ne ni e podrago i po~esno od Hristos na{iot Bog"

Makedonskata pravoslavna crkva prodol`uva da ja slavi Presveta Bogorodica preku IV-ot del na Akatistot (23.3./10.3.). Presveta Deva vo svojata pre~ista utroba go nosela Spasitelot i zatoa vo ovoj del na bogoslu`bata ja vospevame kako "duhoven hram...., dom na bezsemeno nevestinstvo..., skinija na Boga - Slovo", koja go rodila "najsvetoto Slovo me|u site svetii..., pogolema od Svetiwata na svetiwite". Poradi toa {to i po ra|aweto ostanala zasekoga{ nevina, Deva ja vosfaluvame kako "stolb na devstvoto", zakrilnica na devstvenite i na site lu|e koi kon nea iskreno pribegnuvaat. Taa e prvata devojka na svetot koja se vetila na ve~na devstvenost i so Bo`ja pomo{ dobila najvisoko duhovno sovr{enstvo i na nea, kako na vistinska "Na~alnica na duhovniot raste`" koja go obnovila grevovniot i smrten svet, & blagodarime {to e na{a posredni~ka pred Boga, povrzuvaj}i gi vernicite so Boga. Taa so svetli nebesni zraci prodira vo umot i du{ite na lu|eto, gi prosvetuva za da go spoznaat Boga, gi ottrgnuva od mrakot.

DUHOVNO SONCE

Zatoa peeme "Ti si la~ na Sonceto Duhovno, svetilo na Svetlinata {to ne zajduva". Se raduvame na ra|aweto na nejzinoto ra|awe kako na "`ivot na tainstvenoto veselie". Ja falime kako iscelitelka na ~ove~kite srca i du{i preku koja se osvetuva i raduva ~ove~kiot rod. Zatoa i voskliknuvame: "Raduvaj se Nevesto nenevesna!" Bo`jata Majka koja e nare~ena "neiscrpna riznica na `ivotot" ja molime da gi primi na{ite molitvi i da n# oslobodi od idnite maki i od sekakva napast. Vo Akatistot si spomnuvame za bo`jata ve~na milost poradi koja Gospod Isus Hristus dojde vo svetot za da go oslobodi od grevot i spasi, za {to mu peeme "Aliluja" ({to zna~i Slavete go Boga). Go vosfaluvame ~ovekoqubiviot Bog; "Nebesni Care, i da ti prineseme pesni ramni po broj na morskiot pesok, ne pravime ni{to dostojno za s# {to si ni dal". Upatuvame posebni molitvi kon preslavnata Majka na Hrista Boga, neoskvernetata pre~ista Vladi~ica, koja preku nejziniot Edinoroden Sin ja soedinila otfrlenata priroda na ~ove~kiot rod so neboto, da gi primi na{ite molitvi i prinese pred Boga, da se smiluva nad gre{nite lu|e, da gi izbavi od zloto i upati kon pokajanie i spasenie. Upatuvame i molitvi kon Gospod da n# ~uva i no}e od lukaviot, od negovite gre{ni misli koi gi naso~uva kon lu|eto za da ne po~ustvuvaat odmor na du{ata i teloto. So nade` vo Presveta Troica, so silata na ~esniot i `ivotvoren Krst, a preku zastapni{tvoto na Bo`jata Majka, nebesnite sili i site bo`ji ugodnici, go molime milostiviot Bog da ni daruva pro{ka na pregre{enijata, da go smiri `ivotot na lu|eto, da go pomiluva i spasi svetot i da gi ostrani na{ite neprijateli.

^ETIRIESETTIOT VENEC

Na 22.3./9.3. se proslavuvaat "Sveti ^etirieset ma~enici vo Sevastija" (Mladenci), hrabrite rimski vojnici od Kapadokiskata oblast. Poradi toa {to ne gi priznavale rimskite idoli za bogovi, za vreme na Likinij (imperator na zapadniot del na Rimskata Imperija) bile izvedeni pred sud, pri {to vojvodata Agrikolaj im se zakanil deka }e im ja odzeme vojni~kata ~est: "Ne samo vojni~kata ~est, no i na{ite tela zemi gi; ni{to ne ni e podrago i po~esno od Hristos na{iot Bog", mu odgovoril Kandid, eden od 40 -te ma~enici. Ma~itelite gi tepale so kamewa, gi vrzale i frlile vo zamrznatoto ezero. Vo blizina na ezeroto zagreale kupatilo za da gi privle~at i da se otka`at od Hrista. Samo eden od niv ne izdr`al. Toga{, stra`arot se ispovedal, vlegol vo ezeroto i se udostoil so ~etiriesettiot venec, stanal ma~enik. Svetite ma~enici postradale vo 320-ta godina. Ma~itelite im gi zamrznaa telata, no ne im ja zamrznaa ni du{ata, ni slavata. Ostanaa nivnite slavni imiwa na neboto i na zemjata.