BALKANIKA

Voznemirenost na Makedoncite od Bugarija poradi slu~uvawata na severnata granica

DEKLARACIJA NA OMO "ILINDEN " - PIRIN

Podgotvila: @aklina MITEVSKA

  • Vo Deklaracijata se iska`uva zagri`enosta na Makedoncite vo Bugarija poradi eskaliraweto na napnatosta na granicite na Republika Makedonija i nivnata podgotvenost vo sekoj pogled da im pomognat na svoite etni~ki bra}a
  • Makedoncite od Bugarija smetaat deka destabilizacijata na Makedonija }e dovede do destabilizacija na site zemji kade {to `iveat Makedonci i toa vo Grcija, Albanija i Bugarija

Izvr{niot Sovet na OMO "Ilinden" - PIRIN, denovive ni isprati Deklaracija so koja se obra}a do site gra|ani na Obedineta Evropa i lu|eto vo svetot na koi{to mirot i so`itelstvoto im e pred kakov i da bilo regionalen konflikt.

Vo Deklaracijata se iska`uva zagri`enosta na Makedoncite vo Bugarija poradi eskaliraweto na napnatosta na granicite na Republika Makedonija i nivnata podgotvenost vo sekoj pogled da im pomognat na svoite etni~ki bra}a. Tie se voznemireni i poradi realnata opasnost nekoi sili da ja vratat istorijata nazad i se pra{uvaat: Kako sega koga Evropa zasekoga{ gi diga barierite, na Balkanot se javuva etni~ka i verska netrpelivost, omraza i posegnuvawe kon ~ove~kite `ivoti i kako ova se slu~uva vo vekot na razumot.

Vo Deklaracijata, isto taka, se veli deka Makedoncite od Pirin se rastrevo`eni od neobmislenite tendenciozni izjavi na nekoi balkanski politi~ari koi, sakaj}i ili ne, pottiknuvaat novi reki begalci, novi tragedii i novo prekrojuvawe na granicata. Makedoncite od Bugarija smetaat deka destabilizacijata na Makedonija }e dovede do destabilizacija na site zemji kade {to `iveat Makedonci i toa vo Grcija, Albanija i Bugarija.

Tie gi potkrepuvaat naporite na makedonskiot narod da bide nadminata etni~kata i religioznata netrpelivost. Toa bi se postignalo so pomo{ od silite na KFOR, no vo nikakov slu~aj so u~estvo na balkanskite vojski ne smee da se razgori konfliktot u{te vo negoviot zarodi{. Makedoncite otsekoga{, a toa go poka`uva i istorijata, projavuvaat tolerantnost i trpelivost kon drugite narodi. Makedoncite vo Republika Makedonija i sega mo`at da se sprotivstavat na sekakva situacija, se veli vo Deklaracijata i se dodava deka so zaedni~ki napori na NATO i narodite od svetot mo`at da bidat izbegnati problemite okolu Kosovo. Tie se ubedeni i oti za Obedineta Evropa nema da pretstavuva pote{kotija otkrivaweto na stotinata ekstremisti, koi {to istorijata ne gi nau~ila na ni{to i koi zaboravat deka krvta vodi kon krv.

Makedoncite od Bugarija upatuvaat apel do site razumni lu|e nezavisno kade `iveat i na koja etni~ka grupa ili religija & pripa|aat, da se pogri`at da nema novi reki begalci i da nema krv.

Ako celta na sekoja religija e da bideme bra}a, toga{ da bideme bra}a, se veli na krajot od Deklaracijata.