POLITIKA

"Komunikat" od t.n. "Albanski nacionalen front za Ilirida" do "Makedonsko sonce"

NOVA ALBANSKA "GRUPIROVKA" VO MAKEDONIJA?

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Na osmi mart, Redakcijata na na{iot nedelnik dobi soop{tenie od takanare~eniot "Albanski nacionalen front za Ilirida" od Tetovo
  • Se razbira, sodr`inata na soop{tenieto na ovaa nova albanska asocijacija (veruvame deka stanuva zbor za eden ili dvajca albanski ekstremisti) e daleku od realnata sostojba na severnata granica i voop{to vo dr`avava

Kako del od spisokot na brojnite albanski partii, asocijacii, voeni formacii, zdru`enija i {to li u{te ne na balkanskive prostori, denovive se oglasi i takanare~eniot Albanski nacionalen front za Ilirida so soop{tenie po elektronska po{ta do na{ata Redakcija.

Poto~no, na osmi mart, Redakcijata na na{iot nedelnik dobi soop{tenie od takanare~eniot "Albanski nacionalen front za Ilirida" od Tetovo vo koe, me|u drugoto, se naveduva deka poslednite denovi, po~nuvaj}i od 26.2.2001 godina, slavomakedonskata vojska so te{ka artilerija gi uni{tuva albanskite sela okolu Op{tinata Kumanovo, pravej}i prav i pepel s# {to e albansko, nemaj}i `al nitu za deca, `eni i stari lu|e. Voeniot napad na fa{isti~kata slavomakedonska vojska, se naveduva vo soop{tenieto, prodol`uva i vo tekot na dene{niot den pro{iruvaj}i se na zapad kon Skopje i drugite albanski sela na Ilirida.

Kako glavna to~ka na napad, se veli vo soop{tenieto, se izmislenite "pozicii na albanskite teroristi" kako {to gi vika slavomakedonskata Vlada, koi postojat samo vo glavata na "fa{istite" (se misli na Makedoncite, odnosno makedonskoto rakovodstvo).

Na vakov na~in, so otvoreno pismo, se veli vo soop{tenieto, takanare~eniot Albanski nacionalen front za Ilirida im se obra}a na makedonskata Vlada i osobeno na premierot Georgievski i, kako {to se potencira vo soop{tenieto, negovite bra}a "bosovi" na DPA, Arben Xaferi i Menduh Ta~i, kako i na site drugi vladini strukturi da prekinat so "masakrirawe na albanskiot narod i da im potsvirnat na zagarive da se vratat nazad vo svoite kasarni, zatoa {to si igraat so ogan".

Vo soop{tenieto, pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, se poistovetuva so Slobodan Milo{evi}, otkako t.n. Centralen komitet na t.n. ANFI ja analiziral situacijata koja, kako {to se naveduva, "e premnogu te{ka za albanskiot narod, vo ovie teritorii i po{iroko", poradi toa {to, spored niv, se povtoruva kosovskoto scenario za etni~ko ~istewe {to go izvr{il Milo{evi}, a denes istoto go pravel i Boris Trajkovski vo FYROM.

Pokraj ova, t.n. ANFI, se veli vo soop{tenieto, gi pokanuva "albanskite mediumi da pojdat na mestoto na nastanot i da ja prika`at realnata situacija kako i sostojbata na albanskiot narod. Dezinformaciite i iskrivuvawata na vistinata kako i informativnata blokada za dr`avnite mediumi vo ovoj slu~aj e te{ko nepo~ituvawe na pravata kako i golema odgovornost kon albanskiot narod".

Kako potpisnik na soop{tenieto se naveduva t.n. Centralen komitet na takanare~eniot Albanskiot nacionalen front za Ilirida.

Se razbira, sodr`inata na soop{tenieto na ovaa nova albanska asocijacija (veruvame deka stanuva zbor za eden ili dvajca albanski ekstremisti) e daleku od realnata sostojba na severnata granica i voop{to vo dr`avava. No, sepak, od vakviot nastap na albanskite ekstremisti se gleda deka site albanski "grupirovki" vo dr`avava imaat isti celi ~ij kraen rezultat e federalizacija na Republika Makedonija.