BALKANIKA

Za proslavata na 140 godini od izdavaweto na "Zbornikot" na Miladinovci

MAKEDONIJA NA SVOJ NA^IN ]E GO PROSLAVI JUBILEJOT

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na Makedonija razmisluva i za protestna nota do Bugarija, poradi nejzinata inicijativa za odbele`uvawe na jubilejot na Miladinovci, koi gi narekuva "bugarski prerodbenici", da go realizira na denot na Sveti Kiril i Metodij

Za proslavata na 140 godi{ninata od izdavaweto na Zbornikot od bra}ata Miladinovci se digna ogromna pra{ina, pred s#, poradi nastojuvaweto na Bugarija godi{ninata da ja proslavi so podigawe spomenik na dvajcata bra}a vo hrvatskiot grad \akovo. Bugarija do gradskite vlasti vo \akovo, ve}e dostavila pismen proekt. Nasproti mol~eweto od na{a strana, odnosno nenavremeno finalizirawe na programata za proslava na jubilejot, bugarskata strana vo hrvatskite mediumi go najavuva podigaweto na bistite na Miladinovci na 24 maj, a se najavuva i prisustvo na pretsedatelot na Bugarija, Petar Stojanov.

Od Makedonskata zaednica vo Hrvatska najavuvaat deka so Makedonija ili bez nea }e ja odr`at proslavata za odbele`uvawe na 140 godini od izdavaweto na "Zbornikot".

^UVSTVITELNO PRA[AWE

Potpretsedatelot na Zaednicata na Makedoncite vo Hrvatska, Blagoja Jovanovski i Ivan Ka~urov, kako pretstavnici na Odborot za odbele`uvawe na jubilejot, kako i makedonskiot ambasador vo Hrvatska, Servet Avziu, ostvarile sredba so gradona~alnikot na \akovo, d-r Drago Vratari} i biskupot Marin Sraki}. Na sredbata tie ja soop{tile idejata za odbele`uvawe na jubilejot i proslavata koja bi se odr`ala na 24 i 25 juni vo \akovo so podigawe na bista na bra}ata Miladinovci. Postavuvaweto na bistata bi zna~elo reciprocitet na ve}epostavenata bista na Josip Juraj [trosmaer, podarok od hrvatskata Vlada na gradot Struga. Doma}inite najavuvaat deka pred odr`uvaweto na jubilejot, na 12 maj }e se organizira i Simpozium na koj preku nau~ni trudovi }e se doka`e deka Miladinovci se Makedonci.

Spored informaciite od kancelarijata na gradona~alnikot na \akovo, tie na~elno se soglasile so predlozite na makedonskata delegacija i pretstavnicite na Makedonskata zaednica, no bez konkretni pismeni predlozi od nadle`nite ministerstva od Makedonija, gradot \akovo ne mo`e da re{ava. [to se odnesuva do "~uvstvitelnosta" na makedonsko- bugarskoto pra{awe okolu bra}ata Miladinovci, od kancelarijata na gradona~alnikot smetaat deka toa treba da go re{at dvete dr`avi na povisoko dr`avno nivo.

"BUGARSKI PRERODBENICI"

Nasproti vakvite stavovi na pretstavnicite na Makedonskata zaednica vo Hrvatska i gradona~alnikot, Ministerstvoto za kultura najavuva deka Programata za proslava na jubilejot e vo podgotovka i }e se finalizira za dve nedeli. Vo vrska so jubilejot, ministerkata za kultura Ganka Samoilovska - Cvetanova e so deciden stav: "Makedonija nema namera da se trka ili da se sporeduva so Bugarija okolu odbele`uvaweto na 140 godini od izleguvaweto na 'Zbornikot' na Miladinovci vo \akovo. Bugarija mo`e da si odbele`uva {to saka i koga saka. Makedonija godi{ninata }e ja odbele`i na 24 juni, to~no na denot na koj e izlezen 'Zbornikot'. Samo taka }e mu se dade vistinsko zna~ewe i te`ina na ovoj zna~aen datum za na{ata literatura i istorija".

Ministerstvoto za kultura najavuva i deka e vo postojan kontakt so relevantnite institucii koi treba da se vklu~at vo proslavata: Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija, Stru{kite ve~eri na poezijata, kako i Zaednicata na Makedoncite vo Hrvatska i nivniot Odbor za proslava.

Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na Makedonija razmisluva i za protesna nota do Bugarija, poradi nejzinata inicijativa za odbele`uvawe na jubilejot na Miladinovci, koi gi narekuva "bugarski prerodbenici", da go realizira na denot na Sveti Kiril i Metodij.