VESTI

OBELE@UVAWE NA GRANICATA

Evropskata unija & ponudi na Makedonija pomo{ za demarkacija na granicata so SRJ, be{e soop{teno po sredbata na pretsedatelot Boris Trajkovski i premierot Qub~o Georgievski so evrokomesarite Havier Solana i Kris Paten. Na sredbata bilo pozdraveno potpi{uvaweto na Spogodbata za granicata. Stanalo zbor i za realizacija na programata KARDS, pri {to od makedonska strana e pobarano nejzino pobrzo realizirawe. Programata e obid da se vospostavi nov menaxment na pomo{ i se o~ekuva deka pove}e }e se raboti vo Skopje, otkolku vo Brisel.

VIRUS "LUDI KRAVI"

Istra`uva~kiot centar za mle~ni proizvodi na Germanija, Istra`uva~kiot centar za virusni zaboluvawa na `ivotnite, Institutot za zdravstvena za{tita na potro{uva~ite i Veterinarnata medicina ednoglasno dadoa izjava deka spored me|unarodniot nau~en pristap, mlekoto i mle~nite proizvodi se bezbedni vo pogled na prenoslivosta na virusot bovine spongiform encephalopathu (BSE). Soglasno standardite od ~len 2.3.13.7 od Me|unarodniot kod za za{tita na `ivotnite, veterinarnite vlasti treba da go avtoriziraat uvozot i tranzitot na mleko i mle~ni proizvodi, bez ogled na BSE - statusot na zemjata - izvoznik.

ODBELE@ANA PRO^KA

Na plo{tadot "Makedonija" vo Skopje be{e proslaven tradicionalniot pravoslaven praznik - Pro~ka. Pro{tenite pokladi se eden moment na psiholo{ko "pro~istuvawe" pred veligdenskite posti, povod da pobarame ili da dademe pro{ka za ona {to sme zgre{ile ili {to ni bilo zgre{eno. Golem broj skopjani, koi so decenii go proslavuvaat praznikot, vo pretpladnevnite ~asovi se sobraa vo centarot na gradot i organiziraa mala kulturno-umetni~ka programa.

Na veselbata prisustvuvaa i svira~i na izvorni instrumenti, gajdi i tapani, a nastanot go zbogatija i deca koi, oble~eni vo narodni nosii, izigraa nekolku ora.

INCIDENT VO "KOLOSEUM"

Vo skopskata diskoteka "Koloseum" minatiot vikend izbil incident pome|u pratenikot na VMRO-DPMNE, Filip Petrovski, i sinot na porane{niot minister za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov.

Filip Petrovski ijzavi deka ne mo`e da dava izjavi poradi negovata funkcija vo Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. Toj potvrdi deka bil vo disko-klubot i oti tamu imalo incident, no deka ne e u~esnik vo nego.

Aleksandar Dimitrov potvrdi deka negoviot sin imal incident vo diskotekata, no re~e deka ne mo`e da zboruva za slu~ajot s# dodeka policijata ne si ja zavr{i rabotata. Sopstvenikot na disko-klubot veli deka ako i dvajcata imaat neras~isteni odnosi, "Koloseum" ne e mesto za re{avawe na nivnite problemi.

"ZLATEN VENEC" ZA [EJMAS HINI

Irskiot poet [ejmas Hini e dobitnik na me|unarodnoto poetsko priznanie "Zlaten venec" na Stru{kite ve~eri na poezijata za ovaa godina. Ova be{e soop{teno na 26 fevruari od strana na upravniot odbor na SVP, a vo prisustvo na ministerkata za kultura Ganka Samoilovska - Cvetanova, gradona~alnikot na Struga, Romeo Dereban, i istaknati literaturni tvorci i kulturni rabotnici. Hini e svetsko poetsko ime i sekako eden od najzna~ajnite `ivi literaturni tvorci vo svetot.

KRA@BA VO MANASTIROT "SVETI \OR\IJA"

Vo manastirskiot kompleks "Sveti \or|ija" vo tetovskoto selo Mala Re~ica, vo nekolku navrati, na vandalski na~in iskr{eni se katancite, o{teteni vrati, prozorci, kradeni pari od crkvata, a od konacite se odneseni televizor, telefon, kalorifer i drugi predmeti. Vkupnata vrednost na ukradenite predmeti iznesuva nad 1.000 gm. Prota stavrofor Mirko Stankovski, nadle`en eparhiski namesnik na tetovskoto arhijerejsko namesni{tvo na MPC istakna deka za site dosega{ni posegawa po manastirskiot imot informirani se UVR Tetovo, no storitelite dosega ne se otkrieni. Osven kra`bite, ima pojava i na nasilna uzurpacija na imot na koj sega se izgradeni pove}e divogradbi.

PRISLU[UVAWE

"Prislu{uvaweto treba da se razgleda kako pojava {to postoi vo celiot desetgodi{en period od osamostojuvaweto na Makedonija, bidej}i aktuelnata afera mo`e da otide vo nasoka na politi~ka presmetka me|u pogolemite politi~ki partii", re~e liderot na DA Vasil Tupurkovski po sredbata so ~lenovite na anketnata komisija za za{tita na ~ovekovite prava i slobodi.