FOLKLOR

Gostuvawe na ansamblot "Tanec" vo Egejska Makedonija

"DOBRODOJDOVTE VO SOLUN" NA MAKEDONSKI JAZIK

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Za toa {to n# narekoa "Tanec" - Skopje, vinata ne ja prefrlame na organizatorite na Festivalot zatoa {to toa e stav na povisoki institucii i dokolku bi n# pretstavile inaku, sekako tie bi imale problemi, veli gospodin Treneski, direktor na ansamblot "Tanec"
  • So samata na{a igra i pesna i samoto moe obra}awe doka`uvame deka sme od edna druga posebna dr`ava, Makedonija

Od 22 do 24 fevruari, dr`avniot ansambl za narodni igri i pesni "Tanec" gostuva{e vo Solun, na Festival posveten na karnevalot {to se odr`uva vo mesecot fevruari vo cela Grcija. Ansamblot "Tanec" uspea da bide vklopen vo programata kade {to nastapuvaat folklorni ansambli od pove}e gradovi od Grcija.

Makedonskiot profesionalen ansambl "Tanec" za prvpat ima gostuvano vo Solun vo 1992 godina so nekolku koncerti, potoa vo 1996 godina koga Solun be{e prestolnina na evropskata kultura i sega vo 2001 godina. Vo sporedba so drugite dr`avi, Makedonija mnogu retko ima gostuvano vo Grcija, no sepak ova gostuvawe pretstavuva uspeh i mo`nost za realizirawe dogovor za ponatamo{na sorabotka so Solun, poto~no so Op{tinata Neapolis.

GR^KA POKANA

Na{eto gostuvawe na ovoj Festival vo Solun go realiziravme blagodarenie na eden gospodin, ~len na Sojuzot na kompozitorite od Grcija, koj ni be{e gostin minatata godina. Za vreme na negovoto gostuvawe toj be{e voodu{even od ansamblot "Tanec", od programa {to ja neguva i {to pretstavuva za Makedonija i svetot, veli direktorot na ansamblot "Tanec", Bo{ko Treneski. Ovoj Festival be{e od revijalno pretstavuvawe bez nagradi i `iri-komisija. Nastapivme vo utrinskata programa na gr~kata nacionalna televizija, a na Festivalot nastapivme so 60-minutna programa na otvorenata scena so simbolot na makedonskoto oro "Te{koto", kako i so poznatite makedonski ora "Tresenica", "Nevestinsko", "Sedenka" i "Kalajxisko".

Dve pesni ispea i Petranka Kostadinova koja e ~est sopatnik na "Tanec". Ova e prva sorabotka so samiot grad Solun, a toa {to e zna~ajno ansamblot "Tanec" otpo~nuva edna sorabotka so ovoj grad koja na zadovolstvo i na dvete strani bi trebalo da trae mnogu dolgo. Predvideno e ~lenovite na "Tanec" da bidat gosti i na letniot festival koj trae {est dena, a po inicijativa na ansamblot mo`no e vo septemvri da odr`at koncert i vo Teatarot na gradot Solun.

Pri na{eto sega{no gostuvawe se zapoznavme so mnogu menaxeri so koi razgovaravme za toa na{iot dr`aven ansambl da gostuva i na drugi festivali {irum Grcija, veli direktorot Treneski. Ova e mo`nost nie na najdobar na~in da ja pretstavime makedonskata kultura i folklor.

PREKRASEN PRE^EK

Od priemot na publikata i samite organizatori ansamblot "Tanec" e prezadovolen. Bevme pre~ekani kako {to dolikuva. Voditelite na Festivalot n# pozdravija na makedonski jazik "Dobrodojdovte vo Solun", a od samata reakcija na publikata i od pre~ekot se po~uvstvuva deka ona {to e kvalitet sekoj go po~ituva, veli Bo{ko Treneski.

Sepak, prekrasniot pre~ek be{e malku zamaten poradi nivnata najava kako ansambl "Tanec"- Skopje. Be{e "zaboraveno" da se spomne Makedonija.

Za toa {to n# narekoa "Tanec" - Skopje, vinata ne ja prefrlame na organizatorite na Festivalot zatoa {to toa e stav na povisoki institucii i dokolku bi n# pretstavile inaku, sekako tie bi imale problemi, dodava gospodinot Treneski. Vo na{ite razgovori smetavme i od obete strani deka politi~arite treba da si go re{at problemot so imeto. Imavme propaganden materijal, podaroci na monografii, kaseti i plakati na koi jasno si pi{uva Makedonija i za toa nemavme nikakov problem, nema{e nikakva zabele{ka. So samata na{a igra i pesna i samoto moe obra}awe doka`uvame deka sme od edna druga posebna dr`ava, Makedonija. Publikata be{e mnogubrojna me|u koi ima{e i na{i Makedonci od egejskiot del.