POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

NE JAVAJTE NA GRBOT NA NOVINARSTVOTO... ]E SE PREVRTITE!

Gog ma Gog

Bitkata za novinarstvoto vo Makedonija - po~na... Zakonot ve}e e vo "procedura" i go ozna~uva po~etokot i krajot na na{ite istoriski zabludi: koga e novinarstvoto slobodno - so Zakon ili bez Zakon?

Nikomu ne mu se odzema pravoto da bide vo pravo. Me|utoa, strav mi e od haos, koj najmnogu nastanuva koga site sme vo pravo!

Hirurgot, po~nuva da se~e so vrvot od skalpelot i pacientot tuka ja gradi nade`ta za svojot `ivot. Vo vrvot od peroto, pak, vo rakata na novinarot, smesten e otrov koj ne ubiva, tuku opomenuva. Nema definicija za novinarite i novinarstvoto. Toa e najamorfnata profesija vo koja sekoga{ dobrovolno se vleguva, a nasilno izleguva.

Mnogu zakonotvorci se obidele bez gram malicioznost da ja ome|at novinarskata sloboda i sekoga{ naiduvale na edno iskustvo pove}e. Sozdavale teren za tiranija. Potoa, se otka`uvale i na novinarstvoto mu gi vra}ale kriljata da leta kon Sonceto, do slednata prilika, pak da mu gi potkinat!

Slobodata nikoj dosega ne uspeal da ja definira, oti ako se slu~i toa, }e prestane da bide sloboda. Norve{kiot poet Bernstern Bernson re~e deka vo istorijata na literaturata ima bezbroj primeri vo koi istaknati pisateli, kolku pove}e se povikuvale na duhovnata sloboda, tolku pove}e pi{uvale tendenciozni dela.

Svetot za novinarot, kako i za pisatelot, e bojno pole za koe se brani ~uvstvoto za pravda. Ne samo ovaa na{a, tuku site vladi na svetot, treba da se razberat koga }e posegnat na "ulavata reka" da & skrojat korito po merka na vlastodr{cite... Me|utoa, vodata sama si izbira - pat!

Odamna znaev deka Qub~o Georgievski }e se zafati so sizifovskoto ka~uvawe na kamenot do vrvot od planinata, iako bogovite ne mu odredija kazna, tuku nagrada. Novinarskoto nebo i nad Makedonija ne e mnogu yvezdallijo, ama zo{to ba{ sega sakame da go napravime sade - sivo?!

Slobodnoto novinarstvo na site im e potrebno, i na onie od vlasta koi kako kambana redovno }e gi potsetuva deka so lo{ite re{ija da go umiraat narodot, i na onie od opozicijata koi }e se obiduvaat da go iskoristat kako most za da stasaat do vlasta. Notorna glupost vo edna svoja kolumna ("Poizitiven pritisok") soop{tuva \ulistana Markovska koga pi{uva: "... To~no e pak deka ne mora so Zakon da se ureduvaat odnosite vo novinarstvoto i deka pazarot toa sam }e go stori".

Zakon mora da ima, gospo|o Markovska, a vo nego }e bidat garantirani slobodite na zborot, mislata i izvorot na informacijata. Ne mo`e nekomu da mu tekne, pa koj saka novinar neka bide, da napi{e i izla`e, i navredi, deka pratenikot "toj i toj" ja smenil partiskata boja za da ja postavat negovata sopruga za direktor na Zdravstveniot dom, a taa e odamna po~inata. [ireweto na lagite, klevetite i omrazite preku vesnicite i drugite mediumi mora da se kaznuvaat, a oblasta na javnoto informirawe da bide zakonski regulirana, no ne so Zakon {to }e arhitektira birokratija za izdavawe novinarski licenci, koj }e ka`uva {to i koga da se objavuva, koj }e "izyida" visoki tvrdini za za{tita na dr`avnata administracija, kako izvor na informirawe, tuku Zakon koj na poedinecot }e mu ovozmo`i da se brani, ako preku mediumite mu bide nanesena nepravda i zlo.

Uzdi na novinarstvoto ne mu stojat, oti so niv kako da sme si ja zauzdale sopstvenata sloboda koja ni e potrebna sekoga{ koga ne sme vlast!