KOMENTAR

Gledano odnadvor

NE ZABORAVAJTE JA MAKEDONIJA...!

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Mnogumina ne ~ule za eden od legendarnite kosturski vojvodi od Ilindensko, Mitre Vlao. Za nego }e pi{uvame pove}e vo eden od slednite broevi. Vo ovoj na naslovnata stranica mo`ete da ja vidite negovata }erka, baba Olga, `ena na pove}e od 90 godini. Pred dve godini pri edna poseta na nejzinata ku}a vo seloto Pozdivi{ta - Kostursko, makedonski aktivisti snimija na videolenta razgovor so nea. Baba Olga razka`uva{e za nejziniot `ivot, za `ivotot na Makedoncite pod Grcija. Veli deka ne saka da umre dodeka ne ja vidi Makedonija slobodna. Veli, koga }e dojdat od neboto da ja zemat }e im re~e da se vratat bidej}i ne e vreme. Ka`uva za vremeto pod Bugarite koga im rekla deka ne e Bugarka, tuku Makedonka. Na krajot na razgovorot im pora~a na aktivistite da ne ja zaboravat Makedonija! Kutrata baba Olga, samo da znae do kade e dovedena Makedonija i koj ja vladee. Premierot duri veli deka ne e ni Makedonija, tuku FIROM. Vlasta samo se natprevaruva koj pove}e }e se zbogati. Ka~aci ja napa|aat zapadnata granica, isto kako vo vremeto na nejziniot tatko. Severnata granica ja napa|aat politi~kite sojuznici na edna od partiite na vlast (zlobnicite velat deka ova e samo u{te eden obid da se svrti javnoto mnenie od skandalot za prislu{uvaweto). Drugata vladeja~ka partija e pion na bugarskite interesi vo Makedonija. Pogolem del od onie vo opozicijata, eks-pozicijata, se voglavno vinovni za ona {to se slu~uva denes, bidej}i namesto da mislat Makedonija da ja napravat silna dr`ava, tie mislea na svoite xebovi. Ostanuvaat maliot broj patrioti koi ve}e se za{emeteni od sekojdnevite skandali i "podvizi" na onie na vlasta. Ostanuvaat patriotite vo drugite delovi na ovaa napatena zemja, a i onie iselenite koi sekojdnevno mislat na Makedonija. Za vreme na Turcite be{e polesno: pu{kata v race i udri po du{manot. Sega mnogumina ne znaat ni koi se du{manite. Za onie koi znaat va`i porakata na baba Olga: ne zaboravajte ja Makedonija! Ako treba, setete se na vremeto na Mitre Vlao i na iljadnicite koi gi polo`ija `ivotite za Makedonija.

(NE)BEZBEDNOSTA NA MAKEDONIJA

Na severnata granica na Republika Makedonija se vodi vojna. Za~uduva~ki i neverojatno, no delot na granicata kade postoi voena sostojba se grani~ime (barem oficijalno) so KFOR!? A neoficijalno? Mo`ebi so OVK ili Gospod znae koj? Edno e o~igledno: NATO i KFOR ne se vo sostojba da ja kontroliraat bezbednosta vo Kosovo. Ako ne se, toga{ neka najdat nekoj koj }e e vo sostojba. Mo`ebi Srbija? Ako ne tie, toga{ mora da sprovedat itni merki za za{tita na granicata, a toa bi vklu~ilo formirawe na grani~na zona od eden kilometar, opremuvawe na armijata so helikopteri za brza intervencija i nad s# oprema za no}no nabquduvawe. Seto toa mora da go plati NATO, koj e najodgovoren za ovaa situacija.

ZAPOVED ZA ZABRANA

Eve ja zapovedta so koja se zabrani polagaweto cve}e na grobot na Goce Del~ev vo Blagoevgrad od strana na OMO "Ilinden" - PIRIN, na 4 fevruari o.g. Polagaweto cve}e mo`e da e opasna rabota vo nekoi dr`avi.

OKRU@NO OBVINITELSTVO

S BR. 2/2001 g.

2.2.2001 g.

DO

RDVR - BLAGOEVGRAD

Gr. BLAGOEVGRAD

Z A P O V E D

ZA PREZEMAWE MERKI ZA SPRE^UVAWE

NA PRESTAP

gr. BLAGOEVGRAD, 2.2.2001 g.

SNE@ANA KACARSKA - obvinitel pri Okru`no obviniteltvo - Blagoevgrad, otkako se zapoznav so oficijalna informacijata na Regionalnata direkcija za vnatre{ni raboti - Blagoevgrad od 2.2.2001 g.

U T V R D I V:

Dobiena e informacija za podgotvuvana od strana na neligitimnata OMO "Ilinden" - PIRIN, akcija na 4.2. pred spomenikot na Goce Del~ev vo Blagoevgrad po povod proslavuvawe na negovoto ra|awe. Za pogolema masovnost na akcijata e dobiena informacija, deka se pokaneti za zaedni~ko u~estvo i aktivisti od OMO "Ilinden" na Jordan Kostadinov.

OMO "Ilinden" e neligitimna i nema pravo na organizirana i politi~ka dejnost.

Sproveduvaweto na podgotvuvanata akcija bi dovelo do izvr{uvawe na prekr{ok na javniot red i eventualen prestap po glava I od Krivi~niot kodeks.

Toa nametnuva potreba da se prezemat neophodnite merki za spre~uvawe na ovie dejstvija i konkretno za onevozmo`uvawe na akcijata pred spomenikot na Goce Del~ev vo Blagoevgrad, podgotvuvana od neligitimnata OMO "Ilinden".

Vo predvid na ova i na osnova na ~l. 185 al. 1 od Krivi~niot zakon

ZAPOVEDAM

DA SE PREZEMAT neophodnite merki od Regionalnata direkcija za vnatre{ni raboti - BLAGOEVGRAD za onevozmo`uvawe na akcijata, podgotvuvana od OMO "Ilinden" - PIRIN na 4.2.2001 g. pred spomenikot na Goce Del~ev vo Blagoevgrad.

So IZVR[UVAWETO na zapovedta ja zadol`uvam Regionalnata direkcija na vnatre{ni raboti, na koja treba da & se isprati kopija od ovaa zapoved.

Za prezemenite merki i rezultatite od niv treba da bide informirano Okru`noto obvinitelstvo - Blagoevgrad.

SK / SL OBVINITEL: _________________

2. 2. 2001 g. (Sn. Kacarska)