DA I POMOGNEME NA GOCEVATA VNUKA KATERINA

Blagodarenie na svetskiot nedelnik "Makedonsko sonce", mnogupati sme informirani za deloto i `ivotot od mladi godini do denes na vnukata na na{iot najgolem sin, apostol, dirigent i stolb na Makedonija, strategot Goce Del~ev, Katerina Trajkova - Nurxieva.

Na site ni e poznato deka taa Katerina, u{te kako male~ka, otkako gi osoznala ideite na nejziniot ~i~ko Goce, bukvalno niz celiot `ivot do denes e so istite idei i sekoga{ se borela samo za Makedonija. Golem makedonski patriot, a toa za{to e vistinska Makedonka. Znaeme deka bila u~esnik vo osloboditelnite zbidnuvawa protiv doma{niot i stranskiot neprijatel, prva kako rakovoditel i osnova~ na detska gradinka vo Skopje i voop{to vo Makedonija, u~itelka vo [tip, sekretarka na prviot pretsedatel na Makedonija, Metodija Andonov - ^ento i kade u{te ne, {to e dovolno za da se po~ituva i neguva ovaa ve}e vo odminati godini Goceva vnuka od dr`avata i od site nas Makedonci koi sme vo dijasporata.

Poznato ni e kako e uni{ten Metodija Andonov - ^ento, kako i site VMRO-vci, so idei samo so edna cel: "obedineta Makedonija", a vo taa plejada sekako e Katerina, vnukata na Goce Del~ev. Denes site svedoci sudeni za Makedonija, a `ivi, namesto da se proglasat za heroi, tie mizeruvaat. No, mo`ebi i so noviot predlog-zakon }e im se namali bolkata, ako Vladata odobri o{teta i penzija, za{to vistinski bea junaci od 1945 godina i navaka koga bea otkrivani, {pionirani i sudeni, apsolutno bez da se vinovni.

Zarem ne e dovolen izve{tajot na Lazo Koli{evski, koj go ispratil do Belgrad od Skopskoto kale vo 1945 godina, deka site buntovnici se otkrieni i osudeni, a bez sudski proces, samo da gi zadovoli apetitite na onie vo Belgrad. I zarem Makedonecot ne bil najgolem kodo{ protiv svojot narod, Makedonec protiv Makedonec?! Vo pravo se denes pre`iveanite, a sudeni za Makedonija, koga velat: Nie ne sme krivi, ta da n# pomiluvaat, a da se izbegne finansiskata pomo{.

Albanskata populacija pravi masakri niz Makedonija, Ara~inovo, Tearce, na onie zadol`eni za red i mir vo dr`avata, a s# u{te ne se osudeni vinovnicite ili namerno ne se otkrieni, dodeka pak na mladite i zlatni mom~iwa so ~adni bombi od patriotizam za Makedonija - Pero Trajanoski, To{e Trajkovski i Boris Ne{ovski, mo`e da im se sudi za nekojsi "Radko". Dobro znaeme deka tie "radkovci" niz Sofija imaat ubieno pove}e od 700 makedonski dejci. Ovie tri mom~iwa ispadnaa najgolemi patrioti i heroi i so niv makedonskiot narod treba da se gordee, a ne da gi sudi.

Ete, vo ovaa plejada Makedonci spa|a i vnukata na Goce Del~ev, Katerina Trajkova - Nurxieva, koja od 1997 godina ima podneseno barawe za rehabilitacija i za zaslu`na penzija, a toga{nata vlada i s# do den denes nema barem odgovoreno, a bo`em gazime so cvrsti ~ekori kon visoka demokratija, zapostavuvaj}i go najbitniot faktor - ~ovekot. No, ima i doblesni faktori so cel samo da se pomogne, opstoi i ostane kako pozitivno svedo{tvo za idnite generacii. Imeno, visokata doblest na "Makedonsko sonce" e vo toa {to prvi po soobra}ajnata nesre}a na Katerina & pristapija vo pomo{, so {to & ovozmo`ija lekuvawe vo ohridskata bolnica.

Denovive i po vtor pat Katerina Trajkova - Nurxieva e na lekuvawe vo Ohrid, blagodarenie na na{iot ambasador vo Sofija, Qubi{a Georgievski, i osobena blagodarnost na Ministerstvoto za zdravstvo na Republika Makedonija. Katerina sigurno }e zakrepne i }e se izle~i od mnogute nezgodi vo Bugarija.

Zatoa apeliram, za vakva li~nost so vakvo minato, istorisko i zna~ajno za Makedonija i osobeno {to e vnuka na na{iot Goce Del~ev, edinstven i nikoga{ (veruvam) nema da se pojavi kako nego niz vekovite {to sledat: "Da & pomogneme finansiski na vnukata na Goce Del~ev, Katerina Trajkova - Nurxieva".

Ako site vo dijasporata Makedonci ispratat po eden dolar ili po edna marka, za nea }e bide golema pomo{ i satisfakcija i }e se gordee so nas, kako {to nie se gordeeme so Goce Del~ev. Se razbira deka kon ovaa akcija treba da se vklu~at i mnogu na{i denes poznati biznismeni vo Republika Makedonija kako sponzori.

Dokolku sekoj posakuva da ja iska`e ovaa humanost so izgotven ~ek so odreden iznos po `elba i mo`nost, so pismo da se dostavi na slednata adresa:

Katerina Trajkova - Nurxieva

Kostozglobna bolnica

"Sveti Erazmo" - Ohrid

6000 Ohrid

R. MAKEDONIJA

Prof. Lambe Martinoski


SMMK SE OGRADUVA OD PAMFLETOT KOJ GO NEGIRA MAKEDONSKIOT IDENTITET

Svetskiot makedonski mladinski kongres saka da ja izvesti po{irokata javnost deka na stranicite na elektronskata mre`a na internet neodamna e uzurpiran dopisot na gospo|ica Blagica Naumova, potpretsedatel na Makedonskiot mladinski kongres za Severna Amerika i koordinator na Izvr{nata kancelarija na SMMK vo Toronto, Kanada.

Imeno, stanuva zbor za dokumentot datiran od 23 mart 2000 godina ~ija kopija im e ispratena na korisnici na elektronskata mre`a so drasti~no izmenet tekst so dodavka na prefiksot "Bolgaro" pred etnonimot makedonski, za {to edinstvenata svetska makedonska mladinska organizacija go smeta za navreda i kleveta i celosno se ograduva od sodr`inata na pismoto za "Organizacijata na bugarskite Makedonci" koj celosno ne korespondira so originalot na pismoto.

Svetskiot makedonski mladinski kongres upatuva protest i do redakciskiot izbor za publicirawe na ova pismo-pamflet na veb-stranicata www.big-blue.net i ostro reagira istoto da bide povle~eno od ovoj medium.

Svetskiot makedonski mladinski kongres pretstavuva me|unarodna i nevladina organizacija na site mladi Makedonci po poteklo i rod od site delovi na Makedonija vo celiot svet i raboti vo za{tita, interes i funkcija na makedonskiot narod i makedonskata dr`ava.

Svetskiot makedonski mladinski kongres isto taka raboti na proekti i inicira integracija na mladite od balkanskite dr`avi kon evropskiot dom, no ne e i ne mo`e da bide servis na niedna druga dr`ava koja go negira makedonskiot nacionalen identitet i postoeweto na makedonskata dr`ava.

Goce Durtanoski, pretsedatel na SMMK

Blagica Naumova, potpretsedatel na SMMK za Severna Amerika


DO KOGA ]E BIDETE OVCI NA DOSTA I QUB^O?

Otvoreno do Makedoncite vo DPMNE

Najprvo da objasnime i da ras~istime deka nie nemame nikakva vrska so politi~kata partija MNF. Nie sme antidu{manska, patriotska organizacija koja navistina }e se bori za obedinuvawe na Makedonija, }e gi ~uvame na{ata kultura, jazikot i folklorot i po cena na `ivot, taka {to ako nekoj se obide da ni namesti srbomanstvo ili bugaromanstvo na koj bilo na~in, odnapred se ograduvame od takvi dela koi predavnicite (~itaj: SDSM-DPMNE) }e se obidat da ni gi namestat.

Imame pra{awa do Makedoncite od DPMNE (okolu 70 otsto od ~lenstvoto): Ajde setete se zo{to ste se za~lenile kaj niv. Ako ne zaradi nivnite vetuvawa za obedinuvawe, za uni{tuvawe na [iptarite, }e go vratele sonceto od Kutle{, }e go vratele imeto i {to u{te ne. Kako mo`ete u{te da gi ~uvate nivnite kni{ki? Makedonizmot se ceni po delata, a ne po vetuvawata. A, delata gi znaete: panihida na Aleksandrov, otka`uvawe od Makedoncite vo Pirinska Makedonija, simnuvawe na 16-zra~noto sonce od nivniot grb i kni{kite, prifa}awe na imeto BJRM, obid za vmetnuvawe na bugarskite bukvi vo na{ata azbuka, poklon pred grobot na Kiril so zaedni~ki venec so Tatarite, Radko, panihidi na ^ernozemski i Buneva, lani za prvpat i godinava po vtor pat "Goce fest" bez sonceto od Kutle{, [tulov univerzitet, dogovor za podigawe spomenik na Miladinovci vo Zagreb zaedno so Tatarite, pregovori so Grcite za nastavka "severna" ili "gorna" i kakvi u{te ne predavni~ki, antimakedonski dela.

Ako ste Makedonci, a veruvame deka ste, dosega sigurno }e se razo~aravte i }e sfatite deka tie nemaat nikakva vrska so Gocevoto VMRO, tuku samo so Van~omihajlovisti~kata. Tolku li ne sfa}ate deka ako vie ne{to napravite za Makedonija, tie go zemaat {lagot i se pravat patrioti - tie ne se, vie ste. Eve, na dvapati sme voodu{eveni da re~eme od UMS na DPMNE od Bitola. Momcite se poklonija na Dame Gruev i organiziraa panihida za golemiot Pavel [atev. Gi pozdravuvame i taka prodol`ete, no izlezete od taa predavni~ka partija.

[to ne dojde QuB~o (B za Bugarija) da oddade po~it i na [atev i na Gruev i na Sandanski i red drugi. Zborea kako komunistite gi ma~ele sudenite za Makedonija so cel da gi osvojat patriotite. Eve, obidete se, javno dajte im do znaewe deka se borite za obedinuvawe i }e vidite kako }e pominete. Vie treba sekoj koj e za takvi celi da go poddr`uvate, ama vas vo ~lenstvoto }e vi pu{tat laga od tipot: "Ovie se srbomani" i vie: "Da, taka e {tom Qub~o ni ka`a". Primer bea skopskite gemixii koi napravija isto delo kako [atev (toj {to go slavite i go slavime), a vo va{iot vesnik "Makedonsko delo" bea praveni arkanovi xukeli, srbomani i sli~no. Ne znaeme do koga }e rabotite protiv Gocevite ideali {to s# u{te gi neguvame i do koga }e bidete ovci na Dosta i Qub~o. Ni{to ne barame od vas, samo da razmislite so va{a glava sogleduvaj}i gi nivnite dela, a ne la`nite vetuvawa.

Pozdrav do Gocevite ~eda kaj i da ste, od Beloto More i Solun do Prohor P~inski, od Mala Prespa do Pirin - toa e Makedonija, taa e edna i ne e nitu BJRM, nitu severna, nitu gorna.

Makedonija na Makedoncite.

MNF


@ELBI I PORAKI ZA TRETIOT MILENIUM

Vozvra}aj}i im na pretstavnicite na vlasta i na politi~kite partii na Republika Makedonija na ~estitkite i `elbite upateni kon gra|anite po povod novogodi{nite i bo`iknite praznici, za dobro zdravje i posre}na idnina, vo po~etokot na Novata 2001 godina i Tretiot milenium, sakam da im vozvratam so sli~ni `elbi, no i so nekolku poraki.

Najgolemata i "najpatriotska" partija od vladinata koalicija VMRO-DPMNE, i u{te poprecizno vrvot na taa Partija na ~elo so Qub~o Georgievski i negovite istomislenici, da prekinat so iritirawe i navreduvawe na Makedoncite, negiraj}i go nivniot nacionalen identitet i baraj}i nekakvi bugarski koreni, od koi, bo`em, proizleguvala lozata makedonska! Po pove}e od eden vek bezuspe{ni talkawa po naludni~avite i fa{izoidni golemobugarski aspiracii, krajno vreme e site tie (i nivnite sponzori) da izvle~at pouka deka dosega potro{enoto vreme, sredstva i energija ne samo {to nitu za milimetar ne gi pribli`ile Makedoncite do nivnata kauza, tuku se osnovna pre~ka za dobrososedski odnosi i sre}na idnina na Balkanot i osobeno pome|u bugarskiot i makedonskiot narod.

Site politi~ki partii vo Republika Makedonija, koi vo svoeto ime ja imaat vgradeno kratenkata VMRO, da ja izbri{at vo znak na po~it kon vistinskite makedonski dejci i revolucioneri od Ilindenskata epopeja i NOV. Vo prilog na ovaa poraka mo`at da se navedat duzina argumentirani i so fakti potvrdeni pri~ini.

Liderite na dvete najgolemi politi~ki partii vo Republika Makedonija, na SDSM B. Crvenkovski, i na VMRO-DPMNE Q. Georgievski, da se povle~at od ~elnite pozicii na obete partii, osobeno poradi slednite pri~ini:

- Za prviot: neustavna i nepravedna privatizacija na op{testveniot kapital; osiroma{uvawe i kriminalizacija na op{testvoto, krunisani so piramidalnoto {tedewe i aferata TAT i vetenata, no nerealizirana borba protiv oktopodot.

- Za vtoriot: dousovr{uvawe na negativnite trendovi od prethodnikot, plus partizacija na dr`avata vo site nejzini segmenti, osnovawe na partiski firmi kupeni so krajno somnitelni sredstva; voveduvawe na nasilstva i totalitarizam vo vladeeweto i kone~no (no ne i posledno), negiraweto na samobitnosta na makedonskiot narod, od apsurdni pozicii na vladeewe vo ime, no na {teta na toj narod!

Politi~kite partii od albanskiot politi~ki blok da prekinat so nesfatlivata praktika na kontinuirano negirawe na makedonskata dr`ava, manifestirano vo neistaknuvawe na znameto, odnosno neintonirawe na himnata na Republika Makedonija, {to skoro bez isklu~ok go ~inat na site organizirani javni manifestacii na Albancite vo Republika Makedonija. Toa bi bil elementaren ~in na po~it kon dr`avata vo koja `iveat, koja e i nivna.

Krste Veleski, Ohrid


VESNIK SME ILI DR@AVA?!

Ta`no e ova {to se slu~uva so edinstveniot sloboden del na Makedonija. Od osamostojuvaweto nekoj raboti da go podeli i ova par~e, da go ukrade i upropasti ovoj narod. Do koga }e mol~ime, do koga na predavni~kite partii }e im go pravime merakot? Do koga }e se pojavuvame na Brankovite, Qub~ovite, Andonovite i kakvi u{te ne mitinzi po 50.000, a koga stanuva zbor za nacionalnite interesi edvaj sme 3.000.

Do koga }e go veeme jugonostalgi~noto zname na BJRM? Do koga }e gi premol~uvame bugaromanskite panihidi? Do koga? Do koga? Do koga?

Za toa li se bore{e makedonskata falanga na Filip II Makedonski, tatkoto na golemiot Aleksandar III - Makedonecot?

Do koga }e se odroduvate od niv? Koga }e sfatite deka nie ne sme samo Sloveni? Imeto Makedonija i Makedonci e staro i 10 veka pred Hrista. Zo{to go zaboravivte 16-zra~noto sonce od Kutle{? Sonce koe gi obedinuva site Makedonci. Pa, toa ne e zname na bugaromanite od DPMNE. So toa zname Aleksandar gi odbele`uva{e osvoenite zemji. A, bugaromanite kako {to gledate go simnaa toa zname od nivnite partiski kni{ki (a vetuvaa deka duri }e go vratat). Spored najnovite arheolo{ki pronajdoci na oklopite na anti~kite falangisti se otkrieni i lavovi, {to zna~i u{te toga{ lavot ni bil simbol i grb. Ne gi gubete simpatiite kon lavot samo zatoa {to Bugarite velat deka e nivni simbol. Lavot i sonceto od Kutle{ se na{i simboli - vreme e da gi vratime.

Imeto. [to e so imeto? Srbomanite od SDSM n# prekrstija vo BJRM, so koe pravo? Go pra{a li nekoj narodot ili Evropa im gi napolni NIM xebovite. A, bugaromanite od DPMNE sega so Grcite pregovaraat da n# prekrstat vo Nova Makedonija. Pa vesnik sme ili dr`ava?! Sakate da umrete kako BJR Makedon~iwa, Novo Makedon~iwa ili gordo, ma{ki kako Makedonci isto kako i Filip, Aleksandar, Samoil, Goce, Jane, Karev, ^ento.

Osvesti se Makedonecu, ne ni trebaat partii, tie samo n# delat, razbudi se i misli so svoja glava, ne slu{aj partii, posebno ne predavni~ki partii. Imame u{te tri dela za obedinuvawe, a vie gi zaboravate - do koga? Do koga Egej, Pirin, Mala Prespa }e gi vikate Grcija, Bugarija, Albanija? Tamu Makedoncite gi tepaat ako se ka`at za Makedonci, ama go trpat toa so nade` deka eden den i tie, zaedno so nas, }e `iveat vo edna dr`ava, }e govorat slobodno makedonski, }eja peeme "Zemjo Makedonska" i ve~no oro }e se vie.

Makedonskiot nacionalen front voskresna

Re~ete im NE na partiite, DA za samite sebe, DA za narodot. Mislete so svoi glavi.

Makedonija e na makedonskiot narod.

Makedonski nacionalen front