CRKVA - IME

ZA PROMENATA NA IMETO NA MAKEDONSKATA PRAVOSLAVNA CRKVA

Gospodin Jovan Dremvicki, Mitropolit na Povardarskata eparhija

[to se odnesuva do imeto, ne samo na Makedonskata pravoslavna crkva, tuku i za imeto voop{to na nas lu|eto, pa i na dr`avite, toa e dogovorna rabota. Napati proizleguva od kvalitetot i situacijata, no napati nekoj drug stanuva ne~ij kum i mu go dava imeto, i po odnos na toa ime bivaat toj ~ovek ili taa zemja ili taa crkva prepoznatlivi. Koga se razgovara za imeto na Crkvata, treba da imame na um u{te edna dopolnitelna situacija, a toa e deka `iveeme vo eden svet, t.n. Balkan, vo koj istorijata bila mnogu bogata, mnogu raznorodna i mnogu razli~no tolkuvana.

Ako progovorime konkretno sega za imeto na Crkvata, iako e neophodno seto ova da se re~e za da imame potpolna pretstava za toa kako bi se re{il na{iot problem, potrebno e da znaeme deka crkovno, nie toa go narekuvame eklisiolo{ki, imeto na nekoja pomesna crkva se dava spored gradot vo koj e sedi{teto na episkopot.

Izdr`ano e sosema nie da se narekuvame spored gradot vo koj opstojuva taa crkva i da bideme crkva bez nikakov nedostatok, zatoa {to eden od uslovite za da bideme prifateni od sepravoslavniot svet e da se narekuvame eklisiolo{ki pravilno.

Gospodin Naum, Mitropolit na Strumi~kata eparhija

Nema pomesna crkva vo koja nema dvojno ime, so taa razlika {to ednite go istaknuvaat svoeto eklisiolo{ko, a drugite svoeto nacionalno ime. I pravoslavnata crkva vo Republika Makedonija ima dve imiwa: Makedonska pravoslavna crkva i Ohridska arhiepiskopija. Onie crkvi koi{to oficijalno go koristat svoeto eklisiolo{ko ime }e imaat nekakvo moralno pravo da baraat i od nas vo odnosot so niv da go koristime svoeto eklisiolo{ko ime, no onie crkvi koi oficijalno go koristat svoeto nacionalno ime ne }e mo`at da ni popre~at i na{ata crkva da go koristi svoeto nacionalno ime - MPC.

Gospodin Timotej, Mitropolit na Debarsko-ki~evskata eparhija

Nema potreba da se eksponira problemot so imeto na MPC. Makedonskata pravoslavna crkva i Sinodot nikoga{ nema da dozvolat da se izvr{i promena na imeto. Toa se ~isti {pekulacii.

Gospodin Petar, Mitropolit na Prespanskata eparhija

Komisijata koj gi vodi razgovorite za priznavawe na MPC nema mandat da re{ava za imeto, nitu pak za idniot status na Crkvata. Nie samo razgovarame za mo`nite na~ini za nadminuvawe na sporot. Edinstveno nadle`en za donesuvawe kakva bilo odluka e Sinodot.

No, vo MPC posebno sme v~udovideni i iritirani od soznanieto deka nekoi novinari, deklarirani ateisti, sakale navodno da ni pomognat i bile premnogu zagri`eni za na{ata Crkva i nejziniot status. Te{ko na Crkvata koja do{la do toj stepen da ja spasuvaat ateistite. Ne slu{navme i ne pro~itavme od tie novinari vakvi bombasti napisi i kritiki na smetka na dr`avnata uprava koga be{e vo pra{awe priznavaweto na Republika Makedonija vo OON i koga na{ata dr`ava be{e prifatena so referencata BJRM. Vakvata ateisti~ka zagri`enost i pi{uvawa se samo obi~na politi~ka propaganda, koja e mo{ne {tetna.

or|i Naumov, pretsedatel na Komisijata za odnosi so verskite zaednici

Vo vrska so pra{aweto za promenata na imeto na MPC nemam komentar. Makedonskata pravoslavna crkva i Sinodot se odgovorni i ovlasteni da gi re{avaat pra{awata od crkoven karakter.

Gospodin Agatangel, Mitropolit na Bregalni~kata eparhija

Ne doa|a predvid promenata na imeto na na{ata crkva, a ako nekoj saka toa da go stori, mo`e slobodno da zamine i da ne mu slu`i na ovoj narod.

Mojot stav e deka i Srpskata pravoslavna crkva i Carigradskata patrijar{ija treba da n# priznaat pod imeto Makedonskata pravoslavna crkva. Nie imame avtonomen status i kako avtonomen status i avtokefalen se isti, toga{ zo{to barame kanonski otpust od SPC. Jas ne se soglasuvam i zatoa i ne se potpi{av na pismoto {to go upati g.g.Stefan do srpskiot patrijarh Pavle. Smetam deka vo ovoj moment ne treba da se bara priznavawe, zatoa {to ve}e koga Carigradskata patrijar{ija nas ni dava avtonomija, pra{awe e dali po deset godini }e ni dade avtokefalen status.